วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/การศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระดับการศึกษา[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ประถม}}
Nuvola apps edu miscellaneous.svg ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มัธยม}}
Nuvola apps bookcase.png ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มหาวิทยาลัย}}
Oxygen480-categories-applications-education-university.svg ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User thai militia}}
ARFS TH Logo.jpg ผู้ใช้คนนี้เคยเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
หน้าที่นำไปใช้

สถานศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User จุฬาลงกรณ์}}
Phra Kiao.svg ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มหาวิทยาลัยมหิดล}}
Logo Mahidol.png ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เกษตรศาสตร์}}
KU logo.jpg ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ธรรมศาสตร์}}
Emblem of Thammasat University.svg ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เ่ก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ศิลปากร}}
Silpakorn University Logo.png ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ม.ขอนแก่น}}
Emblem of KKU.png ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ม.มหาสารคาม}}
02msu color.png ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User PSU}}
Prince of Songkla University Emblem.png ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User KMITL}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User MedRSU}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิทยาลัยดนตรี}}
| style="font-size: 8pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em; color: black;text-align:center" | ผู้ใช้คนนี้อยู่หรือเคยอยู่ใน วิทยาลัยดนตรี
หน้าที่นำไปใช้

โรงเรียน[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย}}
Suankularb Logo.png ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนบึงกาฬ}}
ิbungkan school.gif ผู้ใช้คนนี้เป็นนักเรียน/ศิษย์เก่า/บุคลากร
โรงเรียนบึงกาฬ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนวัดสุทธิวราราม}}
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย}}
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาที่
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User BR}}
ตราประจำโรงเรียนบูรณะรำลึก.jpg ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนบูรณะรำลึก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User BR-1}}
ตราประจำโรงเรียนบูรณะรำลึก.jpg ผู้ใช้คนนี้จบการศึกษาจาก
โรงเรียนบูรณะรำลึก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โรงเรียนวัดราชโอรส}}
Logo-ro.gif
ผู้ใช้เป็นศิษย์เก่า นักเรียน หรือ บุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส
หน้าที่นำไปใช้
 {{User บ.พ.}}
ตราประจำโรงเรียนบ.พ..png ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาที่
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มารีย์}}
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User RW}}
Logo RW.png ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
หน้าที่นำไปใช้

วิชาที่ชอบ[แก้]

สังคมศึกษา[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User เศรษฐศาสตร์}}
Supply-demand-P.png
ผู้ใช้คนนี้ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ประวัติศาสตร์}}
Phimai Prang.jpg ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สนใจพระพุทธศาสนา}}
Tripiṭaka in Ubosot of Wat Kungtaphao.jpg ผู้ใช้คนนี้สนใจพระพุทธศาสนา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เขมรศึกษา}}
Flag of Cambodia.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่องประเทศกัมพูชามากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เกาหลีใต้ศึกษา}}
Flag of South Korea.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศเกาหลีใต้ มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เกาหลีเหนือศึกษา}}
Flag of North Korea.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศเกาหลีเหนือ มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User จีนศึกษา}}
Flag of the People's Republic of China.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศจีน มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User โซมาเลียศึกษา}}
Flag of Somalia.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศโซมาเลีย มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ญี่ปุ่นศึกษา}}
Flag of Japan.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศญี่ปุ่น มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ไทยศึกษา}}
Flag of Thailand.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศไทย มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ฝรั่งเศสศึกษา}}
Flag of France.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่องประเทศฝรั่งเศสมากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User พม่าศึกษา}}
Flag of Myanmar.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศพม่า มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มาเลเซียศึกษา}}
Flag of Malaysia.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศมาเลเซีย มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ลาวศึกษา}}
Flag of Laos.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศลาว มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อเมริกาศึกษา}}
Flag of the United States.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สิงคโปร์ศึกษา}}
Flag of Singapore.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศสิงคโปร์ มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อังกฤษศึกษา}}
Flag of England.svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศอังกฤษ มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เออีซีศึกษา}}
Association of Southeast Asian Nations (orthographic projection).svg ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากเป็นพิเศษ
หน้าที่นำไปใช้

ภาษา[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User de-L}}
de-L ผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษาเยอรมัน
Dieser Benutzer ist, Deutsch zu lernen.
หน้าที่นำไปใช้
 {{User el-L}}
el-L ผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษากรีก
Αυτός ο χρήστης επί του παρόντος εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
หน้าที่นำไปใช้
 {{User fr-L}}
fr-L ผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศส
Cet utilisateur est l'étude du français.
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ko-L}}
ko-L ผู้ใช้คนนี้กำลังเรียนภาษาเกาหลี
이 사용자는 한국어 공부하고 있습니다.
หน้าที่นำไปใช้