วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/ภาษาโปรแกรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ASP.NET}}
ASP.NET ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนเอเอสพีดอตเน็ต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User C}}
Nuvola mimetypes source c.pngผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User C Sharp}}
C#ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซีชาร์ป
หน้าที่นำไปใช้
 {{User C++}}
Nuvola mimetypes source cpp.pngผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซีพลัสพลัส
หน้าที่นำไปใช้
 {{User VB.NET}}
VB.NETผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน
ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User js}}
จาวาสคริปต์ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนจาวาสคริปต์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User html}}
Gnome-mime-text-html.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Htmlallergy}}
Confuse1.jpgผู้ใช้คนนี้ แพ้โค้ด HTML
หน้าที่นำไปใช้
 {{User css}}
Gnome-mime-text-css.svgผู้ใช้คนนี้สามารถใช้สไตล์ชีต ได้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User PHP}}
Nuvola mimetypes source php.pngผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาพีเอชพี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Java}}
Gnome-mime-text-x-java.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาจาวา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Java1}}
Gnome-mime-text-x-java.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาจาวา ได้ในระดับพื้นฐาน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Lua}}
Lua-Logo.svg
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาลูอา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Objective-C}}
ObjC ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาอ็อบเจกทีฟ-ซี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User python}}
Nuvola mimetypes source py.pngผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาไพทอน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User SQL}}
Crystal 128 kexi.pngผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาเอสคิวแอลได้
หน้าที่นำไปใช้