วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/ศาสนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสนาพุทธ[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Buddhist}}
Dharmacakra flag (Thailand).svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User BuddhaImages}}
Venerated items wt.png ผู้ใช้คนนี้ ศึกษาเรื่อง พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพ และ/หรือ วัตถุอันพึงเคารพอื่นๆ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ได้รับการบวช}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User ได้รับอุปสมบท}} หน้าที่นำไปใช้
 {{ผู้ใช้ วิถีเซน}}
Enso.svgผู้ใช้คนนี้ศรัทธาในวิถีเซน
หน้าที่นำไปใช้

ศาสนาอื่น ๆ[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Christian}}
Gold Christian Cross no Red.svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาคริสต์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Muslim}}
Mosque02.svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาอิสลาม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Hindu}}
Om symbol.svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาฮินดู
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Shinto}}
Noto Emoji Oreo 26e9.svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาชินโต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Chinesereligion}}
PrayEase.pngผู้ใช้คนนี้นับถือเทพเจ้าตามคติจีน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Bahai}}
Lotus Temple.svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาบาไฮ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Caodai}}
Caodaist eye.PNGผู้ใช้คนนี้นับถือลัทธิกาวด่าย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Sikhism}}
Font Awesome 5 solid khanda.svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาซิกข์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User GhostR}}
Twemoji 1f64f.svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาผี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Catholic}}
Dibujo de la fachada principal de la catedral de la Almudena.svgผู้ใช้คนนี้นับถือคริสต์โรมันคาธอลิก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Protestant}}
Noto Emoji Oreo 26ea.svgผู้ใช้คนนี้นับถือคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Orthodox}}
Orthodox church pictogram.svgผู้ใช้คนนี้นับถือคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Atheist}}
Man praying E3188 mp3h8990.jpgผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ที่ปกป้องสิทธิของผู้มีศรัทธา
หน้าที่นำไปใช้

ความเชื่อ[แก้]

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User กฎแห่งกรรม}}
Hortus Deliciarum - Hell.jpgผู้ใช้คนนี้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User FengShui}}
Feng shui.svg ผู้ใช้คนนี้เชื่อในเรื่องฮวงจุ้ย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ลึกลับ}}
Geestsluetelhanger.JPGผู้ใช้คนนี้สนใจในเรื่องผี วิญญาณ และสิ่งลึกลับ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Godlovespeople}}
P Redentor.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคุณ!
หน้าที่นำไปใช้
 {{User LovesJesus}}
P Redentor.pngผู้ใช้คนนี้รักพระเยซู
หน้าที่นำไปใช้
 {{User beentoMekkah}}
Twemoji2 1f54b.svgผู้ใช้คนนี้ได้เข้าร่วมพิธีฮัจญ์แล้ว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Mekkahdream}}
Twemoji2 1f54b.svgผู้ใช้คนนี้ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ให้ได้สักครั้ง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User God bless you}} หน้าที่นำไปใช้