ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/โครงการวิกิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ผู้ร่วมเขียนบทความเฉลิมพระเกียรติ}}
ผู้ใช้คนนี้ร่วมเขียน
บทความเฉลิมพระเกียรติ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiUBX}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiAnatomy}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User wikicartoon}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Politics}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการเมือง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiedu}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิการศึกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Europe}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิทวีปยุโรป
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Board and table games}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User wikimath}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิคณิตศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiComedy}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิคอเมดี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiAstronomy}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิดาราศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Spoken Wikipedia}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ โครงการวิกิบทความเสียง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Korea}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศเกาหลี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Japan}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiThailand}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศไทย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject France}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิก
โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศส
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Hungary}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศฮังการี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Poland}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProjectUkraine}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศยูเครน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Russia}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศรัสเซีย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Argentina}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศอาร์เจนตินา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Israel}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศอิสราเอล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WPIndia}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศอินเดีย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Romania}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศโรมาเนีย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject South Africa}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศแอฟริกาใต้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Asia}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิทวีปเอเชีย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject North America}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิทวีปอเมริกาเหนือ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Laos 1}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Laos 2}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User WPH}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User wikiBuddhism}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิพระพุทธศาสนา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiRoyal}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพระมหากษัตริย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User wikiBotany}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของโครงการ
วิกิพฤกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Plants}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิพฤกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiTC}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikifootball}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิฟุตบอล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiFilm}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิภาพยนตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiMagic}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิมายากล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiHospital}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิโรงพยาบาล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject COVID-19}}
ผู้ใช้นี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิโควิด-19
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiVideogame}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิวิดีโอเกม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User wikiSci}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิวิทยาศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Christianity}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิศาสนาคริสต์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Arts}}
ผู้ใช้รายนี้เข้าร่วมใน
โครงการวิกิศิลปะ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiEducation}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสถานศึกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Soviet Union}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject USA}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสหรัฐ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User UK}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสหราชอาณาจักร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Occult}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Wikiproject Environment}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User wikiASEAN}}
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิอาเซียน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiFirearms}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิอาวุธปืน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ODM}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Food and drink}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Pharmacy}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิเภสัชกรรม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Military}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิการทหาร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiprojectIsan}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิภาคอีสาน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Biology}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิชีววิทยา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Human Rights Project}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสิทธิมนุษยชน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiSpaceflight}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิการบินอวกาศ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiHighways}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิทางหลวง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User WikiProject Resource Exchange}}
ผู้ใช้รายนี้มีส่วนร่วมที่การแลกเปลี่ยนแหล่งที่มา
หน้าที่นำไปใช้