ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/ความเคารพนับถือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความเคารพ

[แก้]

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

[แก้]
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ราชวงศ์จักรี}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User LoveCrownPrince}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User LoveQueen}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User Love Princess Sirindhorn}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User Love Princess Chulabhorn}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User Love Princess Ubonrat}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User Love Princess Soamsawali}}
ผู้ใช้คนนี้ รักองค์โสมฯ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อาลัยรัชกาลที่ 8}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User LoveKing}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User อาลัยพระนางเจ้ารำไพพรรณี}}
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
แด่
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User คิดถึงสมเด็จย่า}}
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อาลัยพระพี่นาง}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User อาลัยเจ้าฟ้าเพชรรัตน}} หน้าที่นำไปใช้

สมเด็จพระสังฆราช

[แก้]
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User เคารพสมเด็จพระสังฆราช}}
ผู้ใช้คนนี้เคารพและศรัทธาสมเด็จพระสังฆราช
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อาลัยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก}}
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก}} หน้าที่นำไปใช้

ความนับถือยกย่อง

[แก้]
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ขงจื้อ}}
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบและยกย่องขงจื้อ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ขงเบ้ง}}
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบและยกย่องขงเบ้ง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สุมาอี้}}
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบและยกย่องสุมาอี้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User จิวยี่}}
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบและยกย่องจิวยี่
หน้าที่นำไปใช้