รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
Logo che02.gif
ตราวชิร
สถาปนา19 ธันวาคม พ.ศ. 2515
คนแรกบุญรอด บิณฑสันต์
คนสุดท้ายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ยกเลิก3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ตำแหน่งที่มาแทนที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายนามรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ[แก้]

ไทย   ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ   ไทย
( 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 บุญรอด บิณฑสันต์.jpg บุญรอด บิณฑสันต์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
2 อรุณ สรเทศน์.jpg อรุณ สรเทศน์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
3
(1,2)
Kasem.jpg เกษม สุวรรณกุล 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
4 ชาญ อังศุโชติ.jpg พลโทชาญ อังศุโชติ 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
5 Nipon Sasithorn.jpg นิพนธ์ ศศิธร 36 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
6 Vimonsiri.jpg วิมลศิริ ชำนาญเวช 36 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
คณะปฏิวัติ นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
3
(3)
Kasem.jpg เกษม สุวรรณกุล 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521

ทบวงมหาวิทยาลัย[แก้]

ไทย   ทบวงมหาวิทยาลัย   ไทย
( 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
3
(4,5)
Kasem.jpg เกษม สุวรรณกุล 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
7 ปรีดา พัฒนถาบุตร.jpg ปรีดา พัฒนถาบุตร 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
8 Subin.jpg สุบิน ปิ่นขยัน 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
9
(1)
ทวิช กลิ่นประทุม.jpg ทวิช กลิ่นประทุม 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
10 Anuwat W.jpg อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 45 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
11 Yingpan M.jpg ยิ่งพันธ์ มนะสิการ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
3
(6)
Kasem.jpg เกษม สุวรรณกุล 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
9
(2)
ทวิช กลิ่นประทุม.jpg ทวิช กลิ่นประทุม 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
3
(7)
Kasem.jpg เกษม สุวรรณกุล 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
12 Sutep a.jpg สุเทพ อัตถากร 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
13 กระแส ชนะวงศ์.jpg กระแส ชนะวงศ์ 50 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
14 Tawin p.jpg ถวิล ไพรสณฑ์ 50 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
15
(1,2)
Bunchu t.jpg บุญชู ตรีทอง 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
51 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
16 มนตรี ด่าน.jpg มนตรี ด่านไพบูลย์ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
17 Chatchai a.jpg ฉัตรชัย เอียสกุล 52 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
18 คุณหญิงนงเยาว์.jpg นงเยาว์ ชัยเสรี 52 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
19 นาวาโทเดชา.jpg นาวาโท เดชา สุขารมณ์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541
20 ประจวบ ไชยสาส์น.jpg ประจวบ ไชยสาส์น 53 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 8 กันยายน พ.ศ. 2543
21 สุชน ชามพูนท.jpg สุชน ชามพูนท 53 8 กันยายน พ.ศ. 2543 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
22 Sutam s.jpg สุธรรม แสงประทุม 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
23 Suwat L.jpg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 54 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545


ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้ทบวงมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานะเป็น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหารคือ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ้างอิง[แก้]