ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อับราฮัม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มข้อมูลทางวิชาการ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== บุตรชายของอับราฮัม ===
เรื่องราวบุตรชายของอับราฮัมที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ที่โดดเด่นมีด้วยกัน 2 คน คือ[[อิชมาเอล]] หรือ [[อิสมาอีล]] และ[[อิสอัค]] หรือ [[อิสฮาก]] และมีมุมมองต่อบุคคลทั้งสองแตกต่างกัน ระหว่าง[[ศาสนาอิสลาม]]และกับ[[ศาสนาคริสต์]]
 
==== อิชมาเอล หรือ [[(อิสมาอีล]]) ====
นางซาราห์ซึ่งเป็นภรรยาของอับราฮัมเป็นหมัน นางจึงยกนาง[[ฮาการ์]]สาวใช้ชาวอียิปต์ให้เป็นภรรยาอับราฮัม นางฮาการ์ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย ชื่ออิชมาเอล หรือ [[อิสมาอีล]] ตามที่คัมภีร์ไบเบิลระบุไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้อิชมาเอลเป็นผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัม แต่ในคัมภีร์[[อัลกุรอาน]] ปรากฏความในบทที่ 14 (ซูเราะฮ์ อิบรอฮีม) โองการที่ 35 ว่า " (อับราฮัมได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าว่า) บรรดาการสรรเสริญทั้งปวงพึงแด่อัลลอฮ์ ผู้ทรงประทานอิสมาอีลและอิสฮาก ให้เป็นบุตรสืบสกุลในยามชราภาพแก่ข้าพระองค์ (เพื่อสืบทอดภาระกิจและพันธกิจในการเทศนาเตือนสติแก่ลูกหลานอาดัม) แท้จริงองค์พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์เป็นผู้ได้ยินคำดุอาอ์วิงวอนเสมอ" <ref>พระคัมภีร์อัลกุรอาน บทที่ 14 (อิบรอฮีม) โองการที่ 35</ref>
 
ในหนังสือปฐมกาลกล่าวว่า เมื่อนางฮาการ์ตั้งครรภ์ก็ดูถูกนายหญิงของตน ภายหลังเมื่อนางซาราห์มีบุตรของตนเอง นางฮาการ์และอิชมาเอลจึงถูกขับไล่ออกจากครอบครัว<ref>หนังสือปฐมกาล บทที่ 16 และ บทที่ 21, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้พงศ์พันธุ์ของอิชมาเอลเป็นพงศ์พันธ์ใหญ่เช่นกัน นักศาสนศาสตร์บางท่านเชื่อว่า อิชมาเอลคือบรรพบุรุษของ[[ชาวเปอร์เซีย]] แต่ในทัศนะของอิสลาม อิชมาเอลเป็นบรรพบุรุษของ[[ชาวอาหรับ]] และเป็นบรรพบุรุษสายตรงของท่านศาสดา [[นบี มูฮัมมัดมุฮัมมัด]]
 
==== อิสอัค (อิสฮาก) ====
[[อิสอัค]]เป็นบุตรของอับราฮัมและนางซาราห์ อิสอัคคลอดเมื่ออับราฮัมมีอายุได้ 100 ปี<ref>หนังสือปฐมกาล 21:5, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> เมื่ออิสอัคโตขึ้น พระเจ้าก็ทรงลองใจอับราฮัม โดยให้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา<ref>หนังสือปฐมกาล 22:1-19, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> และเมื่ออับราฮัมแสดงความไว้วางใจพระเจ้า พระองค์ก็ให้[[ทูตสวรรค์]]มายั้งมืออับราฮัมและมอบลูก[[แกะ]]ให้เชือดเพื่อสักการะพระองค์แทนการเชือดลูกตัวเอง พระองค์ยังให้อิสอัคสืบเชื้อสายต่อจากอับราฮัมอีกด้วย<ref>หนังสือปฐมกาล 17:19, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> จึงเป็นที่มาของคำที่พระเจ้าตรัสกับ[[โมเสส]]ว่า "เรา​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​บิดา​เจ้า เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​อับ‌รา‌ฮัม พระ‍เจ้า​ของ​อิส‌อัค และ​พระ‍เจ้า​ของ​[[ยา‌โคบ]]"<ref>หนังสืออพยพ 3:6, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref>
 
166,177

การแก้ไข