เทวรูป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทวรูป.
201312301138a (Hartmann Linge) Sukhothaii Rat Satthatham.jpg
201312301132b (Michelle von Bärlin) Sukhothai Rat Satthatham.jpg
พระแม่กาลี
201312301136b (Hartmann Linge) Sukhothaii Rat Satthatham.jpg
พระศิวะ-พระแม่ทุรคา-พระแม่กาลี
201312301136a (Hartmann Linge) Sukhothaii Rat Satthatham.jpg
พระแม่กาลี
เทวรูปเทพเจ้าฮินดูในวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสุโขทัย.
เทวรูปพระพรหม ที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

เทวรูป เป็นประติมากรรมลอยตัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเทพเจ้า (ถ้าสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งที่เคารพนับถือที่ไม่ใช่เทพเจ้าเรียกว่า "รูปเคารพ") เทวรูปนั้นได้มีการนำมาใช้เพื่อกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา และการสักการบูชาเคารพ มีการสักการบูชาที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การถวายข้าวตอกดอกไม้ การไหว้ หรือมีพิธีกระบวนแห่ต่าง ๆ เป็นต้น

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]