กาเบรียล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นักบุญในศาสนาคริสต์
กาเบรียล
Gabriel from Vysotsky chin (14c, Tretyakov gallery).jpg
ภาพของกาเบรียลในสมัยจักรวรรดิไบแซนไทน์
อัครทูตสวรรค์
ทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์
นิกาย ออร์ทอดอกซ์
โรมันคาทอลิก
แองกลิคันคอมมิวเนียน
ศาสนาอิสลาม
วันฉลอง 29 กันยายน
สัญลักษณ์ ทูตสวรรค์ถือดอกลิลลี่
ทูตสวรรค์ถือแตร
ทูตสวรรค์ถือตะเกียง
ทูตสวรรค์ถือคัมภีร์
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

กาเบรียล[1][2] เป็นทูตสวรรค์ในศาสนาอับราฮัม โดยชาวยิวและชาวคริสต์เรียกว่ากาเบรียล ส่วนชาวมุสลิมเรียกว่าญิบรีล (גַּבְרִיאֵל, ภาษาฮีบรูมาตรฐาน: “Gavriʼel”, ละติน: Gabrielus, กรีก: Γαβριήλ, ภาษาฮิบรูไทบีเรียน: “Gaḇrîʼēl”, อาหรับ: جبريل‎ “Jibrīl” หรือ “Jibrail”) แปลตรงตัวว่า 'พละกำลังของพระเจ้า' เชื่อว่าเป็นอัครทูตสวรรค์ผู้นำสารมาจากพระเป็นเจ้า

ศาสนายูดาห์[แก้]

มีกล่าวอยู่ในหนังสือดาเนียลในคัมภีร์ฮีบรู

ศาสนาคริสต์[แก้]

ในคัมภีร์ศาสนาคริสต์บางครั้งถือกันว่ากาเบรียลเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นผู้สื่อสารองค์หนึ่งจากพระเจ้า และเป็นหนึ่งในอัครทูตสวรรค์สำคัญเจ็ดองค์ เชื่อว่าท่านเป็นทูตสวรรค์ที่แจ้งการกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาแก่นักบุญเศคาริยาห์ผู้เป็นพ่อ และการประสูติของพระเยซูแก่นางมารีย์ (มารดาพระเยซู)

ในศาสนาอิสลาม[แก้]

ในศาสนาอิสลาม ญิบรีล หรือ ญิบรออีล ถือเป็นมะลักที่ทำหน้าที่เป็นทูตส่งสาส์นจากอัลลอฮ์ให้แก่เราะซูลที่เป็นมนุษย์ เชื่อว่าเป็นผู้ชึ้คัมภีร์อัลกุรอานแก่นบีมุฮัมมัด และเป็นผู้ส่งสารแก่ประกาศกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในศาสนาบาไฮ[แก้]

กาเบรียลปรากฏในข้อเขียนของศาสนาบาไฮด้วย

อ้างอิง[แก้]

 • Bamberger, Bernard Jacob, (15 March 2006). Fallen Angels: Soldiers of Satan's Realm. Jewish Publication Society of America. ISBN 0-8276-0797-0
 • Briggs, Constance Victoria, 1997. The Encyclopedia of Angels: An A-to-Z Guide with Nearly 4,000 Entries. Plume. ISBN 0-452-27921-6.
 • Bunson, Matthew, (1996). Angels A to Z: A Who's Who of the Heavenly Host. Three Rivers Press. ISBN 0-517-88537-9.
 • Cruz, Joan C. 1999. Angels and Devils. Tan Books & Publishers. ISBN 0-89555-638-3.
 • Davidson, Gustav. A Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels. Free Press. ISBN 0-02-907052-X
 • Dennis, Geoffrey. 2007. The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic, and Mysticism. Llewellyn LTD.
 • Graham, Billy, 1994. Angels: God's Secret Agents. W Pub Group; Minibook edition. ISBN 0-8499-5074-0
 • Guiley, Rosemary, 1996. Encyclopedia of Angels. ISBN 0-8160-2988-1
 • Kreeft, Peter J. 1995. Angels and Demons: What Do We Really Know About Them? Ignatius Press. ISBN 0-89870-550-9
 • Lewis, James R. (1995). Angels A to Z. Visible Ink Press. ISBN 0-7876-0652-9
 • Melville, Francis, 2001. The Book of Angels: Turn to Your Angels for Guidance, Comfort, and Inspiration. Barron's Educational Series; 1st edition. ISBN 0-7641-5403-6
 • Ronner, John, 1993. Know Your Angels: The Angel Almanac With Biographies of 100 Prominent Angels in Legend & Folklore-And Much More! Mamre Press. ISBN 0-932945-40-6.
 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 47
 2. ลูกา 1: 26