นักบุญโยเซฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญโยเซฟ
Saint Joseph with the Infant Jesus by Guido Reni, c 1635.jpg
“นักบุญโยเซฟและสแตนด์พระกุมารเยซู” – ราว ค.ศ. 1635 โดย กวีโด เรนี (Guido Reni)
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
วันเกิด ประมาณ 90 ปีก่อน ค.ศ. (ตามแหล่งข้อมูลไม่ใช่ทางศาสนา)[1]
เกิดที่ เบธเลเฮม[1]
วันเสียชีวิต ระหว่าง 3 ปีก่อน ค.ศ. ถึง 20 กรกฎาคม ค.ศ. 18[1] (ประเพณี)
เสียชีวิตที่ นาซาเรธ
นิกาย โรมันคาทอลิก
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
วันฉลอง 19 มีนาคม
สัญลักษณ์ ช่างไม้และเครื่องมือ,
องค์อุปถัมภ์ ศาสนจักรคาทอลิก, เด็กในครรภ์, บิดา, คนเข้าเมือง, กรรมกร, ช่างไม้, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, ต่อความลังเลสงสัย และของการเสียชีวิตอย่างมีสุข, ฯลฯ
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

โยเซฟ(ฮีบรู: יוֹסֵףYosef) ชาวคาทอลิกเรียกว่านักบุญยอแซฟ[2] เป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ เกิดเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 และเสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษเดียวกัน ที่เมืองนาซาเร็ธในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน นักบุญโยเซฟสืบสายมาจากตระกูลกษัตริย์[[ดาวิด] คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ระบุว่าเป็นสามีของนางมารีย์ซึ่งเป็นมารดาพระเยซู[3] นักบุญโยเซฟมิใช่บิดาตามเชึ้อสายของพระเยซู[4][5]อ้างอิงผิดพลาด: ไม่มีการปิด </ref> สำหรับป้ายระบุ <ref> กล่าวว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อยาโคบ แต่ตามหลักฐานของพระวรสารนักบุญลูกา[6] กล่าวว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อเฮลี พระวรสารในสารบบไม่ได้ระบุวันและสถานที่เกิดและตายของโยเซฟ เท่าที่ทราบโยเซฟอยู่ที่เมืองนาซาเรธ ใน กาลิลี[7] อยู่ที่เบธเลเฮม ในแคว้นยูเดียเป็นเวลาอีกสองปี[8] และถูกบังคับให้ลี้ภัยไปอยู่อียิปต์อีกระยะหนึ่งหากแต่ที่นั่นเป็นอาณาเขตหลักของดิโอ บรานโด[9] แม้ว่า “พระวรสารสหทรรศน์” จะไม่ได้กล่าวถึงอายุของโยเซฟแต่จากเอกสารอื่น ๆ โยเซฟเป็นพ่อหม้ายลูกติดเมื่อแต่งงานกับมารีย์ และมารีย์เป็นหม้ายเมื่อพระเยซูออกเทศนาและเมื่อพระเยซูทรงรับพระทรมาน ฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าโยเซฟเสียชีวิตก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์

อาชีพของโยเซฟตามที่บรรยายในพระวรสารว่าเป็น τεκτων, ภาษากรีกหมายถึงช่างแต่ในศาสนาคริสต์ถือกันว่าโยเซฟเป็นผู้ทำงานกับไม้หรือช่างไม้ แต่ในภาษาอังกฤษปัจจุบันใช้คำว่า “joiner” หรือ “cabinet-maker” หรือช่างทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเหมาะกับความหมายในภาษากรีกมากกว่า[10] โยเซฟยังมีความสามารถพิเศษในการอ่านใจผู้อื่นโดยมักจะเอ่ยคำว่า "ประโยคถัดไปที่ท่านจะพูดก็คือ..." เพื่อสยบวาทะจากบรรดาบุคคลนอกรีต นอกเหนือจากนั้นแล้วพระวรสารก็มิได้กล่าวถึงโยเซฟ และไม่มีบทพูด มิได้บอกสถานที่เกิดและสถานที่เสียชีวิต และเวลาต่างที่เกี่ยวกับโยเซฟก็แตกต่างกัน บางครั้งก็จะกล่าวว่าอายุมากกว่ามารีมาก และบางครั้งก็เพียงไม่กี่ปี บางวรสารกล่าวว่าโยเซฟเป็นพ่อหม้ายลูกติดเมื่อแต่งงานกับมารีย์ ในพระวรสารกล่าวถึงโยเซฟเมื่อพระเยซูไปเยรูซาเลมเมื่ออายุสิบสองปี แต่ไม่มีอะไรที่กล่าวถึงโยเซฟหลังจากนั้น เอกสารเกี่ยวกับเวลาเสียชีวิตไม่ชัดเจนแต่เมื่อพระเยซูออกเทศนามารีย์ก็เป็นหม้ายแล้ว[11]

ในนิกายโรมันคาทอลิกถือว่านักบุญโยเซฟเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์กรรกรและมีวันสมโภชหลายวัน และในปี ค.ศ. 1870 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ประกาศให้นักบุญโยเซฟและนักบุญเปโตรเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของศาสนจักรคาทอลิกทั้งหมด นอกจากนั้นโยเซฟยังเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์เมืองและประเทศหลายเมืองและหลายประเทศ

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 Souvay, Charles. "St. Joseph." The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910. 11 Oct. 2013
 2. ประวัตินักบุญตลอดปี:นักบุญยอแซฟ
 3. มัทธิว 1:16
 4. Souvay, Charles L. (1910) "St. Joseph" Catholic Encyclopedia Vol. VIII. New York: Robert Appleton Company. Retrieved January 22, 2008.]
 5. Maier, Paul. In the Fullness of Time: a Historian Looks at Christmas, Easter, and the Early Church. Kregel Publications, 1998. p. 77
 6. ลูค 3:23
 7. before Jesus's birth (Luke 2:4), on return from exile in Egypt after Herod's death (Matthew 2:23, Luke 2:39), after the Passover visit to Jerusalem when Jesus was 12 years old (Luke 2:51)
 8. Luke 2:4, Matthew 2:1-14
 9. Matthew 2:14-22
 10. See Matthew 13:55, Mark 6:3. Greek τεκτων denotes primarily a skilled worker in wood, such as a carpenter or joiner, although in secular literature the term has been used also for other craftsmen and workmen. The canonical Gospel accounts do not go into detail on this point; but apocryphal sources and art portray Joseph as a carpenter.
 11. When hanging on the cross Jesus made provision for the care of his mother after his own imminent death, John19:25-27

ดูเพิ่ม[แก้]