คานาอัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
แผนที่แสดงที่ตั้งถิ่นฐานของชาวคานาอันในกรอบสีแดงตามที่ระบุในพระธรรมโยชูอา และจากบันทึกอมาร์นาของอียิปต์ ปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของอิสราเอลและปาเลสไตน์

คานาอัน (อังกฤษ: Canaan; ฟินิเชีย: 𐤊𐤍𐤏𐤍 kna-an; อาหรับ: كنعان Kan‘ān) คือ ดินแดนของผู้คนที่พูดภาษาในกลุ่มภาษาเซมิติกที่ได้อพยพมาจากใจกลางของคาบสมุทรอาหรับเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ในราวปลายสหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ลิแวนต์ใต้ในตะวันออกกลาง ตรงกับบริเวณที่ตั้งประเทศอิสราเอล เลบานอน ปาเลสไตน์ และบางส่วนของประเทศซีเรียและประเทศอียิปต์ มีชายฝั่งทางทิศตะวันตกจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คำว่า คานาอัน หรือการระบุถึงคานาอันมาจากบันทึกของชนชาติต่าง ๆ ที่ได้ติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกับชาวคานาอัน เช่นที่ปรากฏในบันทึกแห่งอมาร์นาของฟาโรห์อะเคนนาเตนในราวศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสต์ศักราช หรือที่มีระบุอยู่บ่อยครั้งในคัมภีร์ไบเบิลหรือพันธสัญญาเดิมในพระธรรมบทโยชูอา ซึ่งเป็นบทที่หกของพระคัมภีร์ของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ มีใจความว่าชาวคานาอันเป็นชนชาติที่อยู่อาศัยในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานี้มาก่อนวงศ์วานอิสราเอลและเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามาอาศัยในดินแดนนี้จึงได้รับอิทธิพลจากชาวคานาอันและบางส่วนได้ผสมกลมกลืนไปกับชาวคานาอัน