สถานีย่อย:ศาสนา/ยูดาห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Star of David.svg

ศาสนายูดาห์ เกิดก่อนคริสต์ศาสนาที่ดินแดนปาเลสไตน์ในประเทศอิสราเอล เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีพระเจ้าองค์เดียวกับ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม คือ พระยาห์เวห์ ศาสดา คือ โมเสส และคัมภีร์ทางศาสนา คือ โทราห์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า คัมภีร์ฮีบรู

พระเจ้าของศาสนายูดาห์นั้นไม่มีชื่อเรียกแต่ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม และศาสดาของศาสนานี้คือโมเสส ซึ่งโมเสสนั้นเป็นคนที่ได้รับการประทานบัญญัติ 10 ประการ มาจากพระยาห์เวห์ มาถึงแก่วงศ์วานอิสราเอลที่กำลังอพยพมาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินคานาอัน พระเยซูสรุปบัญญัติ 10 ประการนี้โดยย่อคือพระบัญญัติเอกในศาสนาคริสต์ด้วย แต่ด้วยความศรัทธาของชาวอิสราเอลยังคงยึดมั่นในความเป็นผู้นำของโมเสสอยู่ แต่ด้วยหลักในบัญญัติ 10 ประการ ที่กล่าวว่า ห้ามนับถือพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระยาห์เวห์ เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตจึงไม่ได้รับการเคารพกราบไหว้ให้เท่าเทียมกับพระเจ้า เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติ 10 ประการนั้น ดังนั้นภายหลังจึงถูกยอย่องให้เป็นศาสดาของศาสนานั่นเองอ่านต่อ...