สิเมโอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สิเมโอน
สิเมโอนอุ้มพระกุมารเยซู
ผู้เผยพระวจนะและผู้รับเอาพระเจ้า
นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
โรมันคาทอลิก
แองกลิคัน
ลูเทอแรน
สัญลักษณ์บุรุษผู้เฒ่าซึ่งอุ้มทารกพระเยซูไว้

สิเมโอน (Simeon) หรือ สิเมโอนผู้รับเอาพระเจ้า (อังกฤษ: Simeon the God-receiver) เป็นชาวเยรูซาเลม ตามพระวรสารนักบุญลูกาแล้ว เขาได้พบกับมารีย์ โยเซฟ และพระกุมารเยซู ทั้งหมดเข้าในพระวิหารเพื่อทำสวดภาวนาครบรอบ 40 วันของพระกุมาร ตามธรรม‍บัญ‌ญัติของโมเสส

ตามคัมภีร์ไบเบิล ก่อนหน้านั้นผู้เฒ่าสิเมโอนได้รับการบอกกล่าวจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ว่าเขาจะยังไม่ตายจนกว่าจะได้พบกับพระคริสต์ เมื่อสิเมโอนได้พบกับพระเยซูและอุ้มเอาพระเยซูไว้แล้ว เขาจึงได้สรรเสริญพระเจ้าว่า ข้าแต่องค์เจ้านาย บัดนี้ขอทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ และยังได้พยากรณ์เป็นนัยถึงการที่ทารกผู้นี้จะถูกตรึงกางเขน

พันธสัญญาใหม่[แก้]

ในพันธสัญญาใหม่ มีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงสิเมโอน ว่า

มี​ชาย​คน‍หนึ่ง​ใน​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ชื่อ​สิ‌เม‌โอน เป็น​คน​ชอบ‍ธรรม​และ​เกรง‍กลัว​พระ‍เจ้า และ​คอย​เวลา​ซึ่ง​พวก​อิส‌รา‌เอล​จะ​ได้​รับ​ความ​บรร‌เทา​ทุกข์ และ​พระ‍วิญ‌ญาณ​บริ‌สุทธิ์​ทรง​สถิต​กับ​ท่าน 26พระ‍วิญ‌ญาณ​บริ‌สุทธิ์​ได้​ทรง​สำ‌แดง​แก่​ท่าน​ว่า ท่าน​จะ​ไม่​ตาย​จน‍กว่า​จะ​ได้​เห็น​พระ‍คริสต์​ของ​พระ‍เป็น​เจ้า 27สิ‌เม‌โอน​เข้า​ไป​ใน​บริ‌เวณ​พระ‍วิหาร โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ​ทรง‍นำ และ​เมื่อ​บิดา​มารดา​ได้​นำ​พระ‍กุมาร​เย‌ซู​เข้า​ไป เพื่อ​จะ​กระ‌ทำ​แก่​พระ‍กุมาร​ตาม​ธรรม‌เนียม​แห่ง​ธรรม‍บัญ‌ญัติ 28สิ‌เม‌โอน​จึง​อุ้ม​พระ‍กุมาร และ​สรร‌เสริญ​พระ‍เจ้า​ว่า 29“ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า บัด‍นี้​พระ‍องค์​ทรง​ให้​ทาส​ของ​พระ‍องค์​ไป​เป็น​สุข ตาม​พระ‍ดำ‌รัส​ของ​พระ‍องค์ 30เพราะ‍ว่า​ตา​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​ได้​เห็น​ความ​รอด​ของ​พระ‍องค์​แล้ว 31ซึ่ง​พระ‍องค์​ได้​ทรง​จัด​เตรียม​ไว้​ต่อ‍หน้า​บรร‌ดา​ชน‍ชาติ​ทั้ง‍หลาย 32เป็น​สว่าง​ส่อง‍แสง​แก่​คน​ต่าง​ชาติและ​เป็น​ศักดิ์‍ศรี​ของ​พวก​อิส‌รา‌เอล​ชน‍ชาติ​ของ​พระ‍องค์