เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร
ในรัชกาลที่ 5
เกิดไม่ปรากฏ
ถึงแก่กรรม17 มีนาคม พ.ศ. 2452
สามีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตร-ธิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
บิดาหม่อมเจ้าสวาสดิ สนิทวงศ์
มารดาหม่อมพลอย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5 (สกุลเดิม สนิทวงศ์) เป็นธิดาของหม่อมเจ้าสวาสดิ สนิทวงศ์ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท) กับ หม่อมพลอย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

หม่อมราชวงศ์เกสร สนิทวงศ์ ถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ให้พระประสูติกาลพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 พระองค์ คือ

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5 ถึงแก่อสัญกรรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2452[1]

กรณียกิจ[แก้]

อาคารเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นำทุนทรัพย์สมบัติของเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร และพระราชโอรส 2 พระองค์ คือพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ และ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์ ไปสร้างโรงเรียนเบญจมบพิตร (โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ในปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เจฟฟี่ ไฟน์สโตน. จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:พิษณุโลกการพิมพ์. 2532
  2. ราชกิจจานุเบกษา, การถวายบังคมพระบรมรูปแลพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์, 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1894, หน้า 262
  • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum
  • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580