ผู้ใช้:Thanyakij/notes/pad5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบประวัติศาสตร์[แก้]

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ไทย
1686 Map of the Kingdom of Siam
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ช่วงต้น
การเข้ามาอยู่อาศัย
แนวคิดถิ่นกำเนิดชนชาติไท
บ้านเชียง ~2500 ปีก่อน พ.ศ.
บ้านเก่า ~2000 ปีก่อน พ.ศ.
อาณาจักรมอญ-เขมร
อาณาจักรของคนไท
หลังกรุงศรีอยุธยา
ประวัติศาสตร์รายภูมิภาค
แบ่งตามหัวข้อ
Flag of Thailand.svg สถานีย่อยประเทศไทย
Thanyakij/notes/pad5
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
บ้านเชียง ประมาณ 2500 ก่อน พ.ศ.
บ้านเก่า ประมาณ 2000 ก่อน พ.ศ.
ยุคอาณาจักร
ประมาณ 2500 ก่อน พ.ศ.
ยุครัฐประชาชาติ
ประเทศไทย
  ปฏิวัติ พ.ศ. 2475
  เปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ
สหรัฐไทยเดิม
พ.ศ. 2485-2489
 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นครภูกามยาว
ลังกาสุกะ
ศรีจนาศะ
ฟูนาน
ศรีโคตรบูรณ์
ตามพรลิงค์
ขอม
หลั่งยะสิว
ล้านช้าง

เขมรัฐเชียงตุง
หอคำเชียงรุ่ง
ร่มขาวเชียงทอง
สิบสองเจ้าไท
ไทมาว (โกสัมพี)
น่านเจ้า
รามัญประเทศ
หงสาวดีตองอู

เพิ่มเติม[แก้]


อดีตประเทศราชของสยาม[แก้]

เส้นเวลา 1000 ปี[แก้]

พุทธสหัสวรรษที่ 1[แก้]

พุทธสหัสวรรษที่ 2[แก้]

1000 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 2000
เหม่งแซเจ้า และ อีก 5 กลุ่ม น่านเจ้า (南詔)
พ.ศ. 1160 - 1480
ต้าหลี่ฟู
พ.ศ. 1480 - 1796
ส่วนหนึ่งของแผ่นดินจีน
ตั้งแต่ราชวงศ์หยวน เป็นต้นไป
สิบสองปันนา (หอคำเชียงรุ่ง)
พ.ศ. 1723 - 2492
ตึงขอ
พ.ศ. 1307 - 1495
แสนแจ้
พ.ศ. 1500 - 1854
มาว
1854 - 1948
แสนหวี
1948 - 2245
ศรีเกษตร พุกาม
พ.ศ. 1587 - 1830
เชียงชุง
1830 - 1907
อังวะ
พ.ศ. 1907 - 2070
สุธรรมวดี
พุทธศตวรรษที่ 2 - ประมาณ พ.ศ. 1600
มอญ
พ.ศ. 1830 - 2094
Independent Tribes Independent Tribes เขมรัฐเชียงตุง
พ.ศ. 1786 - 2502
โยนกนาคพันธุ์
พ.ศ. 431 - 1088
เวียงปรึกษา
1090 - 1181
หิรัญนครเงินยางเชียงแสน
พ.ศ. 1181 - 1805
ล้านนา
พ.ศ. 1835 - 2101
อารยธรรมทวารวดี หริภุญชัย
พ.ศ. 1203 - 1835
ละโว้
พ.ศ. 1191 - 1470
สุโขทัย
ราวพ.ศ. 1720 - 1991 (นิตินัย) / 2127 (พฤตินัย)
สุพรรณภูมิ
ราวพุทธศตวรรษที่ 16 - พ.ศ. 1893 (นิตินัย) / 1955 (พฤตินัย)
ละโว้-อโยธยา
พ.ศ. 1470 - 1893
อยุธยา
พ.ศ. 1893 - 2310
เพชรบุรี
พ.ศ. 1713 - 1750 (นิตินัย) / 1893 (พฤตินัย)
คันธุลี
ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1202
ศรีวิชัย
พ.ศ. 1202 - 1568
ตามพรลิงค์
พ.ศ. 1568 - 1758
  นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 1830[1] - 1991
 
ลังกาสุกะ
ก่อนพ.ศ. 994 - 1202
  สิงหะส่าหรี
1765 - 1835
มัชปาหิต
1836 - 2070
สุลต่านมะละกา
1945 - 2054
มลายู
ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1231
 
ไศเลนทร์
ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1202
มะตะราม
พ.ศ. 1295 - 1764
เกดิรี
พ.ศ. 1588 - 1765

พุทธสหัสวรรษที่ 3[แก้]

ลำดับพัฒนาการอดีตประเทศ[แก้]

Northern Daic[แก้]

Ayeyarwady Basin[แก้]

อาณาจักรพุกาม[แก้]

ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
อาณาจักรศรีเกษตร
(พ.ศ. 440 - 1199)
2leftarrow.png อาณาจักรพุกาม
((พ.ศ. 1389 - 1830))
2rightarrow.png มณฑลเชียงเมียน
(พ.ศ. 1830 - ???)
ว่าง 2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png มณฑลเชียงชุง
(พ.ศ. 1830 - 1907)
อาณาจักรสุธรรมวดี
(n/a - ~พ.ศ. 1600)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png Mons Golden Hintar Flag.gif อาณาจักรมอญ
(พ.ศ. 1830 - 2094)


อาณาจักรสะกายง์[แก้]

ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
มณฑลเชียงเมียน ?
(พ.ศ. 1830 - n/a)
2leftarrow.png อาณาจักรสะกายง์
((พ.ศ. 1858 - 1907))
2rightarrow.png ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรรัตนปุระอังวะ

(ตั้งแต่พ.ศ. 1097)


อาณาจักรรัตนปุระอังวะ[แก้]

ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
มณฑลเชียงชุง
(พ.ศ. 1830 - 1907)
2leftarrow.png อาณาจักรรัตนปุระอังวะ
((พ.ศ. 1907 - 2296))
2rightarrow.png 30px อาณาจักรพม่า (ราชวงศ์อลองพญา)
(พ.ศ. 2295 - 2428)
อาณาจักรสะกายง์
(พ.ศ. 1858 - 1097)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png ว่าง
เมืองตองอู
(พ.ศ. 2153)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png ว่าง
เมืองแปร
(พ.ศ. 2153)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png ว่าง


อาณาจักรมอญ[แก้]

ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรพุกาม

(พ.ศ. 1587 - 1830)
2leftarrow.png Mons Golden Hintar Flag.gif
อาณาจักรมอญ (รามัญเทศะ)
((พ.ศ. 1830 - 2094))
2rightarrow.png ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรตองอู

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2094)
ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรรัตนปุระอังวะ

(จนถึง พ.ศ. 2283)
2leftarrow.png อาณาจักรมอญ (ยุคที่ 2)
((2283 - 2300))
2rightarrow.png ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรพม่า

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2300)


อาณาจักรตองอู[แก้]

ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
เมืองจ๊อกเส
(ส่วนหนึ่งของรัตนปุระอังวะ จนถึงพ.ศ. 2029)
2leftarrow.png อาณาจักรตองอู
((พ.ศ. 2029 - 2143))
2rightarrow.png มณีปุระ
(พ.ศ. 2110)
เมืองแปร
(พ.ศ. 2087)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png โมญีง โมกอง บ้านหม้อ
(พ.ศ. 2118)
Mons Golden Hintar Flag.gif อาณาจักรมอญ
(พ.ศ. 2094)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png พระพิษณุโลกสองแคว
(พ.ศ. 2127)
รัตนปุระอังวะ
(พ.ศ. 2098)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png อาณาจักรอยุธยา
(พ.ศ. 2127)
โมญีง โมกอง บ้านหม้อ
(พ.ศ. 2099)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png เมืองแปร
(พ.ศ. 2137)
อาณาจักรล้านนา
(พ.ศ. 2101)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png อาณาจักรล้านนา
(พ.ศ. 2139)
มณีปุระ
(พ.ศ. 2103)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png เมืองตองอู
(พ.ศ. 2143)
พระพิษณุโลกสองแคว
(พ.ศ. 2106)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png รัตนปุระอังวะ
(พ.ศ. 2143)
อาณาจักรอยุธยา
(พ.ศ. 2112)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png หงสาวดีและหัวเมืองมอญ
(พ.ศ. 2143)


อาณาจักรมรหัง[แก้]

อาณาจักรพม่า[แก้]

พม่ายุคอาณานิคม[แก้]

Lanna[แก้]

Chaophraya Basin[แก้]

Southern Sea[แก้]


อาณาจักรศรีวิชัย[แก้]

ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
แคว้นคันธุลี
(ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1202)
2leftarrow.png อาณาจักรศรีวิชัย
((พ.ศ. 1202 - 1568))
2rightarrow.png อาณาจักรตามพรลิงค์
(พ.ศ. 1568 - 1758)
อาณาจักรลังกาสุกะ
(ก่อนพ.ศ. 994 - 1202)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png ว่าง
อาณาจักรมลายู
(ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1231)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png ว่าง
แคว้นไศเลนทร์
(ไม่ทราบปี - พ.ศ. 1202)
2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png อาณาจักรมะตะราม
(พ.ศ. 1295 - 1764)


อาณาจักรตามพรลิงค์[แก้]

ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
อาณาจักรศรีวิชัย
(พ.ศ. 1202 - 1568)
2leftarrow.png อาณาจักรตามพรลิงค์
((พ.ศ. 1568 - 1758))
2rightarrow.png อาณาจักรนครศรีธรรมราช
(พ.ศ. 1830 - พ.ศ. 1991*)
 * ยังไม่สรุป
ว่าง 2leftarrow.png ว่าง
2rightarrow.png ส่วนหนึ่งของอาณาจักรสิงหะส่าหรี
(พ.ศ. 1765 - พ.ศ. 1835)


อาณาจักรนครศรีธรรมราช[แก้]

ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
อาณาจักรตามพรลิงค์
(พ.ศ. 1568 - 1758)
2leftarrow.png อาณาจักรนครศรีธรรมราช
((พ.ศ. 1830 - พ.ศ. 1991*)
 * ยังไม่สรุป)
2rightarrow.png เมืองพระยามหานคร
ในกำกับของอาณาจักรอยุธยา

(ตั้งแต่ พ.ศ. 1991*)
 * ยังไม่สรุป


ก่อนหน้า Thanyakij/notes/pad5 ถัดไป
ว่าง
([[]] (พ.ศ. - พ.ศ. ))
2rightarrow.png ว่าง
ว่าง
([[]] (พ.ศ. - พ.ศ. ))
2rightarrow.png ว่าง
ว่าง
([[]] (พ.ศ. - พ.ศ. ))Mid-Mekong Basin[แก้]

Lower Mekong Basin[แก้]

กล่องสืบตำแหน่ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]