ปาสกาล (หน่วยวัด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปาสกาล หรือ พาสคาล (pascal สัญลักษณ์ Pa) เป็นหน่วยวัดในระบบเอสไอ ใช้ในการวัดความดันหรือความกด และความเค้น โดยเป็นการวัดแรงที่ตั้งฉากกับระนาบของพื้นที่นั้น

เทียบหน่วย[แก้]

  • 1 ปาสกาลมีค่าเท่ากับ 1 นิวตันต่อตารางเมตร (N/m2) (โดยนิยาม)
  • 1 ปาสกาลมีค่าเท่ากับ 10-5 บาร์ (bar)
  • 1 ปาสกาลมีค่าเท่ากับ 9.8692×10−6 บรรยากาศ (atm)

หน่วยพหุคูณ[แก้]

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยปาสกาล (Pa)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 Pa dPa เดซิปาสกาล 101 Pa daPa เดคาปาสกาล
10–2 Pa cPa เซนติปาสกาล 102 Pa hPa เฮกโตปาสกาล
10–3 Pa mPa มิลลิปาสกาล 103 Pa kPa กิโลปาสกาล
10–6 Pa µPa ไมโครปาสกาล 106 Pa MPa เมกะปาสกาล
10–9 Pa nPa นาโนปาสกาล 109 Pa GPa จิกะปาสกาล
10–12 Pa pPa พิโกปาสกาล 1012 Pa TPa เทระปาสกาล
10–15 Pa fPa เฟมโตปาสกาล 1015 Pa PPa เพตะปาสกาล
10–18 Pa aPa อัตโตปาสกาล 1018 Pa EPa เอกซะปาสกาล
10–21 Pa zPa เซปโตปาสกาล 1021 Pa ZPa เซตตะปาสกาล
10–24 Pa yPa ยอกโตปาสกาล 1024 Pa YPa ยอตตะปาสกาล
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา