เทศบาลเมืองบัวขาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองบัวขาว
ตราประจำเทศบาลเมืองบัวขาว
ตราประจำเทศบาลเมืองบัวขาว
อ่างเลิงซิวคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คู่เมือง ลือเลื่องบุญประเพณี ถนนสวยดี แผ่นดินธรรม ไม่กล้ำกรายยาเสพติด เศรษฐกิจฟื้นฟู ประตูสู่อินโดจีน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองบัวขาว
ชื่อภาษาอังกฤษ Bua Khao Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 11,854 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 9.95 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,191 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง 2/1 หมู่ที่ 13 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ (+66) 0 4385 1506 ต่อ 14
โทรสาร (+66) 0 4385 1723
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองบัวขาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบัวขาวทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาล และสาธารณสุข

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองบัวขาวเดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลบัวขาว ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2491 ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาลตำบลบัวขาว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบัวขาวเป็น เทศบาลเมืองบัวขาว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555[1]

อ้างอิง[แก้]