ข้ามไปเนื้อหา

ISO 3166-2:KR

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ISO 3166-2:KR เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศเกาหลีใต้ (ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐเกาหลี) ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1

ในปัจจุบันสำหรับเกาหลีใต้ ISO 3166-2 มีความหมายถึง 1 นครพิเศษ 6 มหานคร 8 จังหวัด 1 นครปกครองตนเองพิเศษ และ 1 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ ซึ่งทั้งหมดเป็นการปกครองระดับจังหวัด

รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ KR ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของเกาหลีใต้ และส่วนที่สองเป็นตัวเลขสองตัวดังนี้

  • 11 คือ นครพิเศษ
  • 26–31 คือ มหานคร
  • 41–48 คือ จังหวัด
  • 49 คือ จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ
  • 50 คือ นครปกครองตนเองพิเศษ

รหัสในปัจจุบัน

[แก้]
รหัส ชื่อเขตการปกครองท้องถิ่น ชื่อแบบถอดเสียง ชื่อระบบ ISO/TR 11941 ชื่อระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์ หมวดหมู่เขตการปกครอง
KR-11 โซล โซล-ทึกบย็อล-ชี [โซล] Seoul Teugbyeolsi Seoul-T'ŭkpyŏlshi นครพิเศษ
KR-26 ปูซาน ปูซาน-ควังย็อก-ชี [ปูซาน] Busan Gwang'yeogsi Pusan-Kwangyŏkshi มหานคร
KR-27 แทกู แทกู-ควังย็อก-ชี [แทกู] Daegu Gwang'yeogsi Taegu-Kwangyŏkshi มหานคร
KR-30 แทจ็อน แทจ็อน-ควังย็อก-ชี [แทจ็อน] Daejeon Gwang'yeogsi Taejŏn-Kwangyŏkshi มหานคร
KR-29 ควังจู ควังจู-ควังย็อก-ชี [ควังจู] Gwangju Gwang'yeogsi Kwangju-Kwangyŏkshi มหานคร
KR-28 อินช็อน อินช็อน-ควังย็อก-ชี [อินช็อน] Incheon Gwang'yeogsi Inchŏn-Kwangyŏkshi มหานคร
KR-31 อุลซัน อุลซัน-ควังย็อก-ชี [อุลซัน] Ulsan Gwang'yeogsi Ulsan-Kwangyŏkshi มหานคร
KR-50 เซจง เซจง นครปกครองตนเองพิเศษ
KR-43 ชุงช็องเหนือ Chungcheongbuk-do [Chungbuk] Chungcheongbugdo Ch'ungch'ŏngbuk-do จังหวัด
KR-44 ชุงช็องใต้ Chungcheongnam-do [Chungnam] Chungcheongnamdo Ch'ungch'ŏngnam-do จังหวัด
KR-42 คังว็อน Gangwon-do [Gangwon] Gang'weondo Kang-won-do จังหวัด
KR-41 คย็องกี Gyeonggi-do [Gyeonggi] Gyeonggido Kyŏnggi-do จังหวัด
KR-47 คย็องซังเหนือ Gyeongsangbuk-do [Gyeongbuk] Gyeongsangbugdo Kyŏnsangbuk-do จังหวัด
KR-48 คย็องซังใต้ Gyeongsangnam-do [Gyeongnam] Gyeongsangnamdo Kyŏnsangnam-do จังหวัด
KR-45 ช็อลลาเหนือ Jeollabuk-do [Jeonbuk] Jeonrabugdo Chŏllabuk-do จังหวัด
KR-46 ช็อลลาใต้ Jeollanam-do [Jeonnam] Jeonranamdo Chŏllanam-do จังหวัด
KR-49 เชจู Jeju-teukbyeoljachido [Jeju] Jejudo Cheju-do จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]