ISO 3166-2:CL

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ISO 3166-2:CL เป็นรหัสมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 3166-2 ใช้อธิบายถึงตำแหน่งส่วนการปกครองต่างๆ หรือเขตการปกครองอิสระในประเทศชิลี ซึ่งทั้งหมดจะแทนรายชื่อ 7 การปกครอง

Code Subdivision name
CL-AI แคว้นไอเซน
CL-AN แคว้นอันโตฟากัสตา
CL-AR แคว้นอาเรากานิอา
CL-AP แคว้นอาริกาและปารินาโกตา
CL-AT แคว้นอาตากามา
CL-BI แคว้นบิโอ-บิโอ
CL-CO แคว้นโกกิมโบ
CL-LI แคว้นโอฆิกินส์
CL-LL แคว้นโลสลาโกส
CL-LR แคว้นโลสริโอส
CL-MA แคว้นมากายาเนส
CL-ML แคว้นเมาเล
CL-RM แคว้นมหานครซานเตียโก
CL-TA แคว้นตาราปากา
CL-VS แคว้นบัลปาราอิโซ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]