ISO 3166-2:AW

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ISO 3166-2:AW เป็นรหัสมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 3166-2 ใช้อธิบายถึงตำแหน่งส่วนการปกครองต่างๆ หรือเขตการปกครองอิสระในประเทศอารูบา