แขวงคู้ฝั่งเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แขวงคู้ฝั่งเหนือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khu Fang Nuea
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงคู้ฝั่งเหนือ
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงคู้ฝั่งเหนือ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด17.750 ตร.กม. (6.853 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด18,222 คน
 • ความหนาแน่น1,026.59 คน/ตร.กม. (2,658.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10530
รหัสภูมิศาสตร์100306
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

คู้ฝั่งเหนือ เป็นแขวงหนึ่งของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทประเภทชนบทและเกษตรกรรมและที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ในขณะที่บางส่วนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงคู้ฝั่งเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตหนองจอก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม[แก้]

ถนนในพื้นที่แขวงคู้ฝั่งเหนือ ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตหนองจอก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1003&rcodeDesc=เขตหนองจอก 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.