ข้ามไปเนื้อหา

แขวงลำต้อยติ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แขวงลำต้อยติ่ง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Lam Toiting
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงลำต้อยติ่ง
แผนที่เขตหนองจอก เน้นแขวงลำต้อยติ่ง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด24.789 ตร.กม. (9.571 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด9,857 คน
 • ความหนาแน่น397.52 คน/ตร.กม. (1,029.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10530
รหัสภูมิศาสตร์100308
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ลำต้อยติ่ง เป็นแขวงหนึ่งของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินทั้งหมดในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทประเภทชนบทและเกษตรกรรม[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงลำต้อยติ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตหนองจอก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงลำผักชีและแขวงกระทุ่มราย มีคลองลำตาเฟื่อง คลองกระทุ่มล้ม คลองลำโขล่ (ลำโคล่) และคลองสองเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองหลวงแพ่ง (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา) มีคลองหลวงแพ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองหลวงแพ่ง (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา) และแขวงขุมทอง (เขตลาดกระบัง) มีคลองหลวงแพ่ง คลองลำตาแฟง และคลองลำตาอินเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงขุมทอง แขวงทับยาว (เขตลาดกระบัง) และแขวงลำผักชี มีคลองลำตาอิน คลองกระทุ่มล้ม คลองลัดตาแย้ม คลองแป๊ะจ่างบน คลองลำตาต่าย คลองลำชะล่า และคลองลำมดตะนอยเป็นเส้นแบ่งเขต

การคมนาคม[แก้]

ถนนในพื้นที่แขวงลำต้อยติ่ง ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตหนองจอก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1003&rcodeDesc=เขตหนองจอก 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.