เพลงชาติแอฟริกาใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
National anthem of South Africa
คำแปล: เพลงชาติแอฟริกาใต้
ชื่ออื่นอึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา
(Nkosi Sikelel' iAfrika)
ดีสแต็มฟันเซยด์-อาฟรีกา
(Die Stem van Suid-Afrika)
เนื้อร้องเอนอค ซอนตองา (ค.ศ. 1897)
ซี.เจ. แลงเกนโฮนเวน (ค.ศ. 1918)
ทำนองเอนอค ซอนตองา (ค.ศ. 1897) 1897
สาธุคุณ เอ็ม.แอล. เดอ วิลลิเยร์ (ค.ศ. 1921)
รับไปใช้ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติแอฟริกาใต้ (บรรเลง)

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา เพลงชาติแอฟริกาใต้ ได้ใช้เนื้อร้องที่ผสมกันระหว่าง เนื้อเพลงที่ตัดตอนจากเพลง "อึงโกซีซีเกเลลอีอาฟรีกา" (Nkosi Sikelel' iAfrika : เพลงชาติแอฟริกาใต้ฉบับเดิม) กับเพลง "ดีสแต็มฟันเซยด์-อาฟรีกา" (Die Stem van Suid-Afrika : เพลงชาติสหภาพแอฟริกาใต้) และเนื้อร้องที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นใหม่เป็นภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง[แก้]

ในความเป็นจริงแล้ว ทำนองดนตรีช่วงขึ้นเพลง (บันไดเสียง) และ จบเพลงในทำนองเพลงที่แตกต่าง, ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ เพลงชาติอืตาลี,[1] ได้มีการได้ใช้ผสมเนื้อร้องทั้ง 5 ภาษา ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้กันในแอฟริกาใต้. จากภาษาที่ใช้ในทางราชการทั้งหมด 11 ภาษา - ภาษาคอซา (สองวรรคแรกของบทที่ 1), ภาษาซูลู (สองวรรคสุดท้ายของบทที่ 1), ภาษาเซโซโท (บทที่ 2), ภาษาแอฟริคานส์ (บทที่ 3), และ ภาษาอังกฤษ (บทที่ 4).

ประวัติ[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องต้นฉบับ คำแปลภาษาแอฟริคานส์ คำแปลภาษาไทย
ภาษาคอซา Nkosi sikelel' iAfrika

Maluphakanyisw' uphondo lwayo,

Here, seën Afrika

Mag haar gees opstyg,

ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา

เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี

ภาษาซูลู Yizwa imithandazo yethu,

Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Hoor ons gebede aan,

Here, seën ons, haar kinders.

ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา

พระโปรดคุ้มครองเรา เหล่าลูกหลานแห่งพระองค์

ภาษาเซโซโท Morena boloka setjhaba sa heso,

O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.

God, ons vra U ons nasie te beskerm,

Ingryp en die einde alle konflikte.
Beskerm ons, beskerm ons nasie,
ons nasie, Suid-Afrika - Suid-Afrika.

ข้าแต่พระองค์ ขอได้โปรดพิทักษ์แผ่นดินของเรา

ขอโปรดเข้าแทรกแซงและยุติความขัดแย้งทั้งมวล
ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่งเรา
แดนดินแอฟริกาใต้, แอฟริกาใต้

ภาษาแอฟริคานส์
Uit die blou van onse hemel,

uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes

waar die kranse antwoord gee,
จากสีฟ้าแห่งสวรรค์ของเรา,

จากห้วงลึกท้องทะเลของเรา
เหนือภูเขาแห่งนิรันดร
ที่ซึ่งเสียงสะท้อนจากหน้าผากลับมา,

ภาษาอังกฤษ Sounds the call to come together,

And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.

Klink die oproep om saam te kom,

en verenig ons sal staan.
Kom ons leef en streef vir vryheid
in Suid-Afrika ons land.

คือเสียงเรียกร้องให้มาร่วมกัน,

และเราจะยืนหยัดได้ด้วยเอกภาพ,
ให้เราอยู่และต่อสู้เพื่อเสรีภาพ,
ในแอฟริกาใต้ แผ่นดินของเรา.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "แอฟริกาใต้ - เพลงชาติแอฟริกาใต้ (Die Stem van Suid-Afrika/Nkosi Sikelel' iAfrika)". NationalAnthems.me. สืบค้นเมื่อ 2011-11-27.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:เพลงชาติแอฟริกาใต้