โอกาเมอรูน แบร์โซเดอโนซ็องแซ็ทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres)
คำแปล: โอ แคเมอรูน อู่กำเนิดแห่งบรรพชนของเรา
สกอร์เพลงชาติแคเมอรูน
ชื่ออื่นChant de Ralliement
เนื้อร้องเรอเน จาม อาฟาเม, ซามุแอล มีนกีโย บามบา, มออีซ อึนยัต อึงกอโอ
ทำนองเรอเน จาม อาฟาเม
รับไปใช้ค.ศ. 1957
ตัวอย่างเสียง
โอกาเมอรูน แบร์โซเดอโนซ็องแซ็ทร์ (บรรเลง)

โอกาเมอรูน แบร์โซเดอโนซ็องแซ็ทร์ (ฝรั่งเศส: Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres) มีชื่ออื่นว่า "Chant de Ralliement" หรือ "The Rallying Song" เป็นเพลงชาติของแคเมอรูน เริ่มบรรเลงครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1948 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1957 ภายหลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เรียบเรียงทำนองโดยเรอเน จาม อาฟาเม ซึ่งเขาได้ประพันธ์บทร้องร่วมกับซามุแอล มีนกีโย บามบา และมออีซ อึนยัต อึงกอโอ ได้มีการแก้ไขบทร้องเมื่อ ค.ศ. 1978

ประวัติ[แก้]

เพลงชาติแคมเมอรูนนี้ ประพันธ์ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1920 ได้รับการนำไปใช้อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ ค.ศ. 1948 ก่อนได้รับเอกราช และนำมาใช้อย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1957 ดทำนองเพลงนี้ประพันธ์โดยเรอเน จาม อาฟาเม ผู้แต่งเนื้อร้องร่วมกับซามุแอล มีนกีโย บามบา และมออีซ อึนยัต อึงกอโอ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงชาติในปี ค.ศ. 1978

บทร้อง[แก้]

เนื้อร้องดั้งเดิม ค.ศ. 1956-1970 คำแปลจากบทร้องภาษาฝรั่งเศส[1] เนื้อร้องฉบับราชการ ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 คำแปลจากบทร้องภาษาฝรั่งเศส เนื้อร้องภาษาอังกฤษ คำแปล

I.
O Cameroun, berceau de nos ancêtres,
Autrefois, tu vécus dans la barbarie.
Comme un soleil, tu commences à paraître,
Peu à peu tu sors de ta sauvagerie.

Que tous tes enfants, du Nord au Sud,
De l’Est à l’Ouest soient tout amour.
Te servir que ce soit leur seul but,
Pour remplir leur devoir toujours.

Refrain:
Chère Patrie, Terre chérie,
Tu es notre seul et vrai bonheur,
Notre joie, notre vie,
En toi l'amour et le grand honneur.

II
Tu es la tombe où dorment nos pères,
Le jardin que nos aïeux ont cultivé.
Nous travaillons pour te rendre prospère,
Un beau jour enfin nous serons arrivés.

De l'Afrique sois fidèle enfant
Et progresse toujours en paix,
Espérant que tes jeunes enfants
T'aimeront sans bornes à jamais.

Refrain

I.
Ô Cameroun berceau de nos ancêtres,
Va debout et jaloux de ta liberté,
Comme un soleil ton drapeau fier doit être,
Un symbole ardent de foi et d'unité.

Que tous tes enfants du Nord au Sud,
De l'Est à l'Ouest soient tout amour,
Te servir que ce soit le seul but,
Pour remplir leur devoir toujours.

Refrain:
Chère Patrie, Terre chérie,
Tu es notre seul et vrai bonheur,
Notre joie, notre vie,
En toi l'amour et le grand honneur.

II.
Tu es la tombe où dorment nos pères,
Le jardin que nos aïeux ont cultivé.
Nous travaillons pour te rendre prospère,
Un beau jour enfin nous serons arrivés.

De l'Afrique sois fidèle enfant
Et progresse toujours en paix,
Espérant que tes jeunes enfants
T'aimeront sans bornes à jamais.

Refrain

I.
O Cameroon cradle of our ancestors,
Go, upright and jealous of your freedom.
As the sun, let your flag be proud,
A symbol of ardent faith and unity,

May all your children,from North to South
From East to West, live in love!
May serving you be their sole purpose
To fulfill their duty forever.

Chorus:
Dear Fatherland, dear land,
You are our only true happiness.
Our joy, our life
To you, love and the greatest honor.

II.
Thou art the grave where our fathers sleep,
The garden that our ancestors have cultivated.
We work to make you prosperous
One good day we will finally get there.

Be Africa's faithfull child
And always advance peace
Hoping that your children
Love you without limit forever.

Chorus

I.
O Cameroon, Thou Cradle of our Fathers,
Holy Shrine where in our midst they now repose,
Their tears and blood and sweat thy soil did water,
On thy hills and valleys once their tillage rose.

Dear Fatherland, thy worth no tongue can tell!
How can we ever pay thy due?
Thy welfare we will win in toil and love and peace,
Will be to thy name ever true!

Chorus:
Land of Promise, land of Glory!
Thou, of life and joy, our only store!
Thine be honour, thine devotion,
And deep endearment, for evermore.

II.
From Shari, from where the Mungo meanders
From along the banks of lowly Boumba Stream,
Muster thy sons in union close around thee,
Mighty as the Buea Mountain be their team;
Instil in them the love of gentle ways,
Regret for errors of the past;
Foster, for Mother Africa, a loyalty
That true shall remain to the last.
Chorus

1
โอ แคมเมอรูน ท่านคือแหล่งกำเนิดของบรรพบุรุษของเรา
เทวรูปศักดิ์สิทธิที่แห่งนี้อยู๋ในท่ามกลางความสงบของเรา
รดน้ำด้วย น้ำตา เลือด หยาดเหงื่อ และดินของท่าน
ไถพรวนขึ้นอยู่บนเขาและขุนเขาของเจ้า

มาตุภูมิที่รัก คุณค่าของท่านบอกเราได้ไม่มีสิ้นสุด
เราจะตอบแทนของท่านได้อย่างไร
สวัสดิภาพของท่าน เราจะชนะแรงกาย และความรัก และความสุข
จะเป็นชื่อของเจ้าตลอดไป

ประสานเสียง:
ดินแดนแห่งคำมั่นสัญญา ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์
พระเจ้า เพื่อชีวิต และความสุข เก็บรักษาไว้ให้เรา
จงมีเกียรติ อุทิศตน
และเป็นที่รักยิ่งตลอดไป

2
จากซารี จากมังโงที่คนเคี้ยว
จากริมฝั่งลำธารบูมบาที่ตื้นเขิน
รวมถึงบุตชายของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับท่าน
พลังอำนาจดั่งภูเขาบัวเป็นกลุ่มของพวกเขา

ปลูกฝังความรักด้วยวิธีอ่อนโยน
ความผิดพลาดและเศร้าหมองในอดีต
จงอุปถัมภ์มารดาเพื่อจงรักภัคดีต่อแอฟริกา
ความจริงนั้นจะงคงอยู่ตลอดไป

ประสานเสียง:

ฉบับภาษาท้องถิ่น[แก้]

ภาษาอีวานโด ภาษาเมดุมา ภาษาบามิลเก ภาษาดัวลา ภาษาบาซซา ภาษาฟูฟุลเด ภาษาบูลู ภาษาบาฟุท

I
Á Kamərún onə ǹnam bə́vámbá
Tə́bə́gə́ ósú ókaman fə ai filí dzoe
Anə ǹlódzób etsíga dzóe yáyean bɔ́
Ndem edǐŋ ai e nyí anyang á zǎŋ bɔ́n bóé
Kyé á bɔ́n bə́sə yá sí Kamərún
Aa tádígí á búg sí di akələ kuí éfas evɔ́g
Bǒ nǎ bə́sə bə́fulan ǹnə́m m̀bɔ́g
Mból ye nâ bəvə kɔ á mam mə́sə.

Kíŋ:
Mbəmbə ǹnam wân
Mbəmbə ǹnam edǐŋ
Onə afidi dân ai mvǒm dzân
Mbəmbə ǹnam edǐŋ
Edǐŋ ai wa ai olugú ásə.

II

Kíŋ:

สื่อ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]