ภาษาอาฟรีกานส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ภาษาแอฟริคานส์)
อาฟรีกานส์
Afrikaans
ประเทศที่มีการพูดธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้
ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย
ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้
จำนวนผู้พูด7.2 ล้านคน; ผู้ใช้เป็นภาษาที่ 2 ราว 10.3 ล้านคน ในแอฟริกาใต้ (ปี 2002)  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้
ผู้วางระเบียบDie Taalkommissie
รหัสภาษา
ISO 639-1af
ISO 639-2afr
ISO 639-3afr

ภาษาอาฟรีกานส์ (อาฟรีกานส์: Afrikaans) เป็นภาษาในกลุ่มฟรังโคเนียล่าง มีเค้าโครงมาจากภาษาดัตช์ พูดในประเทศแอฟริกาใต้และนามิเบีย เกิดจากการผสมผสานของสำเนียงภาษาดัตช์ที่มีต้นกำเนิดจากทางตอนใต้ของฮอลแลนด์ ซึ้งใช้พูดกันในหมู่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวดัตช์ที่เข้ามาอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นแอฟริกาใต้ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จึงถือเป็นภาษาลูกของดัตช์ โดยมีคำศัพท์ราว 90-95% มาจากภาษาดัตช์ แต่ภายหลังก็รับเอาคำจากภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสเข้ามาด้วย ความแตกต่างจากภาษาดัตช์โดยทั่วไปจำกัดอยู่แค่ในเรื่องของการเปลี่ยนรูปของคำ และไวยากรณ์ ดังนั้นผู้พูดภษาอาฟรีกานส์ และภาษาดัตช์จึงสามารถเข้าใจกันได้ดี


อักษร[แก้]

Afrikaans letters and pronunciation
อักษร เสียง ตัวอย่าง(ภาษาอังกฤษ)
a /ɐ/, /ɑː/ อะ/อา appel ('apple') /ɐ/, tale ('languages') /ɑː/ (Represents /ɐ/ at word end and before double consonants and /ɑː/ before single consonant-vowel)
aa /ɑː/ อา aap ('ape')
aai /ɑːi/ อาย draai ('turn')
ai /aj/ ไอ baie ('many', 'much' or 'very')
b /b/, /p/ บ/ป boom ('tree'). (Represents /p/ word-finally).
c /s/, /k/ ซ/ก (found mainly in borrowed words; the former pronunciation occurs before 'e', 'i', or 'y'; featured in the plural form -ici, as in the plural of medikus (medic), medici)
ch /ʃ/, /x/, /k/ ศ/ฃ/ก chirurg ('surgeon'; /ʃ/, typically 'sj' is used instead), chemie ('chemistry'; /x/), chitien ('chitin'; /k/). Found only in loanwords and proper names
d /d/ dae ('days'), dag ('day')
dj /d͡ʒ/ จ(ก้อง) djati ('teak') (used to transcribe foreign words)
e /ɛ/, /eə/, /ə/ แอะ/เอียะ/เออะ bed (/ɛ/), ete (/eə/), se (/ə/, indicates possessive, for example 'Jan se boom', meaning 'John's tree')
ê /eː/, /ɛː/ เอ/แอ ('say' or 'says'), nê? ('yes?' or 'right?'). (Represents /ɛː/ word-finally)
ë /ə/ เออะ ('eyes')
ee /eə/ เอียะ weet ('know' or 'knows'), eet ('eat'), een ('one')
eeu /iu/ อิว sneeu ('snow'), eeu, ('century')
ei /ɛi/ แอย Mei ('May")
eu /eø/ เอ+เออว์ seun ('son' or 'lad')
f /f/ fiets ('bicycle')
g /x/ goed ('good'), geel ('yellow')
gh /ɡ/ ก(ก้อง) gholf ('golf'). Used for /ɡ/ when it is not an allophone of /x/; found only in borrowed words
h /ɦ/ hael ('hail'), hond ('dog')
i /i/ อิ kind ('child') ink ('ink')
ie /i/ อิ iets ('something')
j /j/ jonk ('young')
k /k/ kat ('cat'), kan ('can' (verb) or 'jug')
l /l/ lag ('laugh')
m /m/ man ('man')
n /n/ nael ('nail')
ng /ŋ/ sing ('sing')
ns /~s/ คล้าย นส Afrikaans ('Afrikaans'). Nasalizes previous vowel followed by an /s/ (n is mute)
o /ɔ/ เอาะ op ('on' or 'up')
ô /ɔː/ ออ môre ('morrow')
oe /u/ อุ boek ('book'), koel ('cool')
oei /ui/ อุย koei ('cow')
oi /oj/ โอย mooi ('pretty' or 'beautiful') – Sometimes spelled 'oy' in loanwords and surnames
oo /oə/ อัวะ oor ('ear' or 'over')
ooi /ɔːi/ ออย nooi (saying for little girl)
ou /ɵu/ เออว์ oupa ('grand(pa/father), koud ('cold')
p /p/ pot ('pot'), pers ('purple')
q /k/ (found only in foreign words with original spelling maintained; typically "k" is used instead)
r /r/ rooi ('red')
s /s/ ses ('six'), stem ('steven')
sj /ʃ/ sjaal ('shawl')
t /t/ tafel ('table')
tj /tʃ/, /k/ จ/ก tjank ('whine like a dog' or 'to cry incessantly'). (The former pronunciation occurs at the beginning of a word and the latter in "-tjie")
u /œ/ เออว์ะ kus ('coast')
û /œː/ เออว์ brûe ('bridges')
ui /œj/ เออว์ย uit ('out')
uu /y/ ยวี(ü ในพินอินจีน) uur ('hour')
v /f/ vis ('fish'), vir ('for')
w /v/ ว ออกเสียงแบบ ฟ water ('water')
x /ks/ กซ xifoïed ('xiphoid')
y /ɛi/ แอย byt ('bite')
z /z/ (z ในอังกฤษ) Zoeloe ('Zulu'). Found only in onomatopoeia and loanwords


วิกิพีเดีย