อัลลอฮุอักบัร (เพลงชาติ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อัลลอฮุอักบัร
الله أكبر
แผ่นเพลง

เพลงชาติของ ลิเบีย
เนื้อร้องมะห์มูด อัชชะรีฟ, ค.ศ. 1955
ทำนองอับดุลลอฮ์ ชัมซุดดีน, ค.ศ. 1954
รับไปใช้1 กันยายน ค.ศ. 1969
รับไปใช้ใหม่2 มีนาคม ค.ศ. 1977
เลิกใช้30 ตุลาคม ค.ศ. 2011
ก่อนหน้า"วัลลอฮ์ซะมานยาซิลาฮี"
ถัดไป"ลิเบีย ลิเบีย ลิเบีย"

อัลลอฮุอักบัร (อาหรับ: الله أكبر; แปลว่า "อัลลอฮ์ (พระเจ้า) ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด") เป็นเพลงชาติของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย เพลงนี้เดิมเป็นเพลงปลุกใจเพลงหนึ่งของอียิปต์ ซึ่งเป็นที่นิยมทั่วไปในประเทศอียิปต์และซีเรียในช่วงวิกฤตการณ์คลองสุเอซ พ.ศ. 2499 ประพันธ์ทำนองโดยอับดุลลอฮ์ ชัมซุดดีน และเนื้อร้องโดยมะห์มูด อัชชะรีฟ

ประธานาธิบดีมูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี แห่งลิเบีย ได้ประกาศให้เพลงนี้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการของลิเบียเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2512 เพื่อแสดงจุดยืนที่มุ่งหวังจะเห็นโลกอาหรับมีความเป็นเอกภาพ เมื่อลิเบียตัดความสัมพันธ์กับอียิปต์ใน พ.ศ. 2522 เพลง "อัลลอฮุอักบัร" ก็ยังคงใช้ในฐานะเพลงชาติลิเบียอยู่เช่นเดิม แต่ไม่มีการกล่าวถึงที่มาของเพลงซึ่งมาจากอียิปต์โดยรัฐบาลลิเบียอีกต่อไป[1]

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาอาหรับ ทับศัพท์ แปลงเป็น IPA แปลไทย
บทที่หนึ่ง

الله أكبر الله اكبر
𝄇 الله أكبر فوق كيد المعتدي
الله للمظلوم خير مؤيدي 𝄆
أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
بلدي ونور الحق يسطع في يدي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

Allāhu Akbar! Allāhu Akbar!
𝄆 Allāhu Akbar fawqa kaydi l-muʿtadī
Allāhu li-l-maẓlūmi xayru muʾaydi 𝄇
Anā bi-l-yaqīni wa-bi-s-silāḥi saʾaftadī
Baladī wa-nūru l-ḥaqqi yasṭaʿu fī yadī
Qūlū maʿī Qūlū maʿī
Allāhu Allāhu Allāhu Akbar!
Allāhu fawqa l-muʿtadī

al.laːhu akbar al.laːhu akbar
𝄆 al.laːhu akbar fawqa kajdi l.muʕtadiː
al.laːhu lil.mazˤluːmi xajru muʔajdi 𝄇
anaː bil.jaqiːni wabis.silaːħi saʔaftadiː
baladiː wanuːru l.ħaq.qi jastˤaʕu fiː jadiː
quːluː maʕiː quːluː maʕiː
al.laːhu al.laːhu al.laːhu akbar
al.laːhu fawqa l.muʕtadiː

อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ! อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
𝄆และอัลลอฮ์ทรงเหนือกว่าแผนของผู้รุกรานทั้งปวง
และอัลลอฮ์เป็นพระผู้มาโปรดผู้ถูกข่มเหงอย่างที่สุด𝄇
ด้วยศรัทธาและอาวุธ ข้าจักพิทักษ์ซึ่งมาตุภูมิ
และแสงแห่งสัจจะที่ส่องสว่างในมือข้า
จงเอ่ยวาจานี้ร่วมกับข้า จงเอ่ยวาจานี้ร่วมกับข้า !
อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
อัลลอฮ์ทรงเหนือกว่าผู้รุกรานทั้งปวง !

บทที่สอง

الله أكبر الله اكبر
𝄇 يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي 𝄆
بالحق سوف أرده وبمدفعي
وإذا فنيت فسوف أفنيه معي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله اكبر
الله فوق المعتدي

Allāhu Akbar! Allāhu Akbar!
𝄆 Yā hađihi d-dunyā aṭillī w-asmaʿī
Jayšu l-aʿādī jāʾ yabgī maṣraʿī 𝄇
Bi-l-ḥaqqi sawfa arduhu wa-bumadfaʿī
Wa-iđā finīt fusūf afnīhi maʿī
Qūlū maʿī Qūlū maʿī
Allāhu Allāhu Allāhu Akbar!
Allāhu fawqa l-muʿtadī

al.laːhu akbar al.laːhu akbar
𝄆 jaː haðihi d.dun.jaː atˤil.liː wasmaʕiː
d͡ʒajʃu laʕaːdiː jaːʔ jabɣiː masˤraʕiː 𝄇
bil.ħaq.qi sawfa arduhu wabumadfaʕiː
wa.iðaː finiːt fusuːf afniːhi maʕiː
quːluː maʕiː quːluː maʕiː
al.laːhu al.laːhu al.laːhu akbar
al.laːhu fawqa l.muʕtadiː

อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ! อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
𝄆โอ้โลกเอ๋ย จงดูและจงฟัง:
ศัตรูมันหมายแย่งแผ่นดินของข้า𝄇
ข้าจักสู้ด้วยสัจจะและกองทัพ
แม้ข้าตายก็ขอเอามันตามไปเป็นผีด้วยกัน !
จงเอ่ยวาจานี้ร่วมกับข้า จงเอ่ยวาจานี้ร่วมกับข้า !
อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
อัลลอฮ์ทรงเหนือกว่าผู้รุกรานทั้งปวง !

บทที่สาม

الله أكبر الله أكبر
𝄇 قولوا معي الويل للمستعمر
وﷲ فوق الغادر المتجبر 𝄆
الله أكبر يا بلادي كبري
وخذي بناصية المغير ودمري
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

Allāhu akbar! Allāhu akbar!
𝄆 Qūlū maʿī l-waylu li-l-mustaʿmiri
Wa-llāhu fawqa l-gāṣibi l-mutakabbiri 𝄇
Allāhu akbaru yā bilādī kabbirī
Wa-xuđī bin-aṣīyâti l-mugīri wa-dammirī
Qūlū maʿī Qūlū maʿī
Allāhu Allāhu Allāhu Akbar!
Allāhu fawqa l-muʿtadī

al.laːhu akbar al.laːhu akbar
𝄆 quːluː maʕiː l.wajlu lil.mustaʕmiri
wal.laːhu fawqa l.ɣaːsˤibi l.mutakab.biri 𝄇
al.laːhu akbaru jaː bilaːdiː kab.biriː
waxuðiː binasˤiːjati l.muɣiːri wadam.miriː
quːluː maʕiː quːluː maʕiː
al.laːhu al.laːhu al.laːhu akbar
al.laːhu fawqa l.muʕtadiː

อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ! อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
𝄆จงเปล่งวาจาร่วมกับข้า ขอให้ศัตรูจงพินาศ
และอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือเหล่าผู้รุกรานผู้เห็นแก่ตัว𝄇
อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ มาตุภูมิพูดกับข้า:
และจู่จับศีรษะศัตรูแล้วประหารมันสิ้น
จงเอ่ยวาจานี้ร่วมกับข้า จงเอ่ยวาจานี้ร่วมกับข้า !
อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
อัลลอฮ์ทรงเหนือกว่าผู้รุกรานทั้งปวง !

บทจบ

الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر

Allāhu akbar!
Allāhu akbar!
Allāhu akbar!
Allāhu akbar!

al.laːhu akbar
al.laːhu akbar
al.laːhu akbar
al.laːhu akbar

อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !
อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ !

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. nationalanthems.info. "Libya 1969-2011 - nationalanthems.info". nationalanthems.info. สืบค้นเมื่อ 2012-01-30.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]