เพลงชาติซิมบับเว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
maiwere Zimbabwe
English: Blessed be the Land of Zimbabwe
Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe.png
ชื่ออื่นSimudzai Mureza wedu WeZimbabwe
English: Oh lift high the banner, the flag of Zimbabwe
Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe
อังกฤษ: And may the Almighty protect and bless our land
เนื้อร้องSolomon Mutswairo, ค.ศ. 1994
ทำนองFred Changundega, ค.ศ. 1994
รับไปใช้มีนาคม ค.ศ. 1994
ตัวอย่างเสียง

ขอพระเจ้าคุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว (อังกฤษ: Blessed be the Land of Zimbabwe Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe; Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe) เพลงชาติของซิมบับเว. ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1994 ภายหลังจากการประกวดเนื้อร้องใหม่ แทนที่เพลงชาติฉบับเดิมที่ชื่อว่า อิเช คอมโบเรรา อาฟรีกา (Ishe Komborera Africa). ผู้ชนะเลิศในการประกวดเนื้อร้อง ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ Solomon Mutswairo และ เรียบเรียงทำนองโดย Fred Changundega. โดยมีการแปลเนื้อร้องทั้ง 3 ภาษาหลักที่ใช้ในซิมบับเว.

บทร้อง[แก้]

ภาษาโชนา ภาษานเดเบเล ภาษาอังกฤษ

Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nemoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz' elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe
Ngezintaba lang' miful' ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande;
Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Oh lift high the banner, the flag of Zimbabwe
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heroes' sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.
Oh lovely Zimbabwe, so wondrously adorned
With mountains, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fertile fields;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.
Oh God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:เพลงชาติซิมบับเว