เพลงชาติซิมบับเว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
maiwere Zimbabwe
English: Blessed be the Land of Zimbabwe
Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe.png
ชื่ออื่นSimudzai Mureza wedu WeZimbabwe
English: Oh lift high the banner, the flag of Zimbabwe
Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe
อังกฤษ: And may the Almighty protect and bless our land
เนื้อร้องSolomon Mutswairo, ค.ศ. 1994
ทำนองFred Changundega, ค.ศ. 1994
รับไปใช้มีนาคม ค.ศ. 1994
ตัวอย่างเสียง

ขอพระเจ้าคุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว (อังกฤษ: Blessed be the Land of Zimbabwe Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe; Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe) เพลงชาติของซิมบับเว. ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1994 ภายหลังจากการประกวดเนื้อร้องใหม่ แทนที่เพลงชาติฉบับเดิมที่ชื่อว่า อิเช คอมโบเรรา อาฟรีกา (Ishe Komborera Africa). ผู้ชนะเลิศในการประกวดเนื้อร้อง ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ Solomon Mutswairo และ เรียบเรียงทำนองโดย Fred Changundega. โดยมีการแปลเนื้อร้องทั้ง 3 ภาษาหลักที่ใช้ในซิมบับเว.

บทร้อง[แก้]

ภาษาโชนา ภาษานเดเบเล ภาษาอังกฤษ

:Simudzai mureza wedu weZimbabwe :Yakazvarwa nemoto wechimurenga; :Neropa zhinji ramagamba :Tiidzivirire kumhandu dzose; :Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

:Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa :Namakomo, nehova, zvinoyevedza :Mvura ngainaye, minda ipe mbesa :Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe; :Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

:Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe :Nyika yamadzitateguru edu tose; :Kubva Zambezi kusvika Limpopo, :Navatungamiri vave nenduramo; :Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

:Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe :Eyazalwa yimpi yenkululeko; :Legaz' elinengi lamaqhawe ethu :Silivikele ezithan izonke; :Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

:Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe :Ngezintaba lang' miful' ebukekayo, :Izulu kaline, izilimo zande; :Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe; :Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

:Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe :Ilizwe labokhokho bethu thina sonke; :Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo :Abakhokheli babe lobuqotho; :Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Oh lift high the banner, the flag of Zimbabwe
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heroes' sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.
Oh lovely Zimbabwe, so wondrously adorned
With mountains, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fertile fields;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.
Oh God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:เพลงชาติซิมบับเว