ไฮวีอิกซอลต์ที เรลม์ออฟเดอะฟรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไฮวีอิกซอลต์ที เรลม์ออฟเดอะฟรี
High We Exalt Thee, Realm of the Free
เนื้อร้องคลิฟฟอร์ด เนลสัน ไฟล์
ทำนองจอห์น อาการ์
รับไปใช้พ.ศ. 2504

ไฮวีอิกซอลต์ที เรลม์ออฟเดอะฟรี (อังกฤษ: High We Exalt Thee, Realm of the Free) เป็นเพลงชาติของประเทศเซียร์ราลีโอน ประพันธ์โดยคลิฟฟอร์ด เนลสัน ไฟล์และเรียบเรียงโดยจอห์น อาการ์ ประกาศใช้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2504 หลังจากที่ประเทศได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักร โดยใช้แทนเพลงก็อดเซฟเดอะควีน[1] ในรัฐธรรมนูญแห่งเซียร์ราลีโอน พ.ศ. 2534 กำหนดให้พลเมืองเซียร์ราลีโอนมีหน้าที่ "เคารพต่ออุดมการณ์และสถาบันของชาติ"[2] ซึ่งรวมถึงเพลงชาติด้วย

เนื้อร้อง[แก้]

ก็อดเบล็สอาวร์โฮมแลนด์กานา
ภาษาอังกฤษ[3] คำแปล
บทที่1 (เนื้อร้องที่บังคับใช้เป็นเพลงชาติฉบับราชการ)

High we exalt thee, realm of the free;
Great is the love we have for thee;
Firmly united ever we stand,
Singing thy praise, O native land.
We raise up our hearts and our voices on high,
The hills and the valleys re-echo our cry;
Blessing and peace be ever thine own,
Land that we love, our Sierra Leone.

อาณาจักร์แห่งอิสรภาพ ท่านคือผู้สูงศักดิ์
ความรักที่เรามีต่อเจ้านั้นยิ่งใหญ่
สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวตลอดมา
โอ้ แผ่ดินเกิด ขับขานเพลงสรรเสริญพระเองค์
เรายกหัวใจและเสียงของเราขึ้นสูง
เนินเขา และหูบเขาสางเสียงของเราอีกครั้ง
พระเจ้าประทานพรและสันติภาพ
ดินแดนที่เรารัก เซียร์ลาลีโอนของเรา

บทที่2

One with a faith that wisdom inspires,
One with a zeal that never tires;
Ever we seek to honour thy name,
Ours is the labour, thine the fame.
We pray that no harm on thy children may fall,
That blessing and peace may descend on us all;
So may we serve thee ever alone,
Land that we love, our Sierra Leone.

ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งมีภูมิปัญญาและแรงบันดาลใจ
ความขยันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยให้เป็นหนึ่งเดียว
เราพยายามที่จะให้เกียรติด้วยพระนามของพระองค์
ชื่อเสียงของเจ้า เป็นแรงกายของเรา
ขออธิษฐานให้รอดพ้นจากพยันตรายลล้มลงต่อบุตรของเจ้า
จงอำนวยพรและสันติสุข สืบเชื้อสายของเราทั้งปวง
ดินแดนที่เรารัก เซียร์ลาลีโอนของเรา

บทที่3

Knowledge and truth our forefathers spread,
Mighty the nations whom they led;
Mighty they made thee, so too may we
Show forth the good that is ever in thee.
We pledge our devotion, our strength and our might,
Thy cause to defend and to stand for thy right;
All that we have be ever thine own,
Land that we love, our Sierra Leone.

ความรู้และความจริงที่บรรพบุรุษของเราแผ่ขยาย
ประชาชนที่พวกเขาเป็นผู้มีพลังอำนาจ
ขอพระองค์สร้างท่า ทรงฤทธานุภาพ พวกเราก็เช่นกัน
จะแสดงความดีงงามที่อยู่ในตัวท่านตลอด
เรให้คำมั่นว่าจะอุทิศด้วยแรงกาย และพลังของเรา
ต้นเหตุของท่านจะปกป้องและยืนหยัดเพื่อสิทธิขิงท่าน
เราเคยเป็นของเจ้าทั้งปวง
ดินแดนที่เรารัก เซียร์ลาลีโอนของเรา

อ้างอิง[แก้]

  1. Anthony Karim, Kamara (2008-05-28), Change the Sierra Leone national Anthem, Sierra Leone: Cocorioko Newspaper, สืบค้นเมื่อ 2008-06-29
  2. Government of Sierra Leone, Constitution of the Republic of Sierra Leone - 1991 (PDF), Sierra Leone: Sierra Leone Encyclopedia, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-03-04, สืบค้นเมื่อ 2008-06-29
  3. Clifford Nelson, Fyle, The National Anthem (PDF), Sierra Leone: Sierra Leone Encyclopedia, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-03-04, สืบค้นเมื่อ 2008-06-29

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]