ข้ามไปเนื้อหา

เกาะสินไห

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกาะสินไห
ภูมิศาสตร์
พื้นที่2.9 ตารางกิโลเมตร (1.1 ตารางไมล์)
การปกครอง
จังหวัดจังหวัดระนอง
อำเภออำเภอเมืองระนอง
ตำบลตำบลเกาะพยาม
ข้อมูลอื่น ๆ
เขตเวลา
รหัสไปรษณีย์85000

เกาะสินไห เป็นเกาะในทะเลอันดามัน ทางทิศตะวันตกห่างจากชายฝั่งระนอง ประมาณ 18 กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เกาะอยู่ติดเขตน่านน้ำประเทศพม่า เกาะมีความกว้าง 1.6 กิโลเมตร ยาว 3.4 กิโลเมตร เนื้อที่ 2.9 ตารางกิโลเมตร สูง 162 เมตร อยู่ทางทิศเหนือของเกาะช้าง ระยะห่าง 2.7 กิโลเมตร[1]

เดิมเรียกว่า เกาะสิ้นไห เล่ากันว่ามีชาวประมงเข้ามาตักน้ำที่เกาะแห่งนี้ ในสมัยก่อนตักน้ำใส่ในไห แล้วเรือดังกล่าวเจอคลื่นลมเรือกระแทกหินทำให้ไหแตกจนหมดสิ้น จึงเรียกว่า "เกาะสิ้นไห" ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็น "เกาะสินไห"[2]

ท้องทะเลรอบเกาะมีสัตว์น้ำชุกชุม ข้อมูล พ.ศ. 2549 มีประชากรอาศัยอยู่ราว 215 ครัวเรือน 1,075 คน มีอาชีพประมงเป็นหลัก นับถือศาสนาอิสลาม 100 % ภาษาที่ใช้มีทั้งภาษามลายูและไทยปักษ์ใต้[3]

สถานที่บนเกาะมี หาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ เป็นชายหาดทรายสีขาว โค้งยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร แหลมตุ๊กแกเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเลอยู่ตอนทิศเหนือของเกาะ

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๔ (อักษร ย-ฮ) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, ๒๕๖๑. (แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  2. "ประวัติบ้านเกาะสินไห". กระทรวงวัฒนธรรม.
  3. "อ่านคัมภีร์รักษาโรคที่เกาะสินไห". ผู้จัดการออนไลน์.