ข้ามไปเนื้อหา

เกาะหมาก (จังหวัดพัทลุง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกาะหมาก
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งทะเลสาบสงขลา
การปกครอง
จังหวัดพัทลุง
อำเภอปากพะยูน
ตำบลเกาะหมาก
ข้อมูลอื่น ๆ
เขตเวลา

เกาะหมาก เป็นเกาะหนึ่งในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ในท้องที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เกาะมีความกว้าง 3.7 กิโลเมตร ยาว 16.7 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะราบ ระยะห่าง 3.1 กิโลเมตร[1]

เกาะหมากเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคหินมาก่อน จากหลักฐานโบราณคดีพบว่า เคยมีการขุดพบขวานหินโบราณกว่าร้อยชิ้น (ปัจจุบันบางส่วนอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวด) ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ ต่อมามีการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 ซึ่งมีชื่อว่าเมือง "เสิ้งจี้" เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางทะเล[2]

หลักฐานโบราณคดีที่พบบนเกาะหมากเช่น บริเวณบ้านเก่ามีซากเจดีย์ 2 องค์ บริเวณวัดเกาะโคบ ขุดพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สำริด 1 องค์ เป็นศิลปะศรีวิชัย ส่วนบ้านแหลมกรวดได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงศ์หมิงที่วัดแหลมกรวด และยังพบเตาเผาปูนขาวซึ่งตั้งเรียงรายจากบ้านท่ายางถึงบ้านเก่า พบประมาณ 30 เตา[3] เป็นต้น

ประชาชนส่วนใหญ่บนเกาะหมากประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ประมงพื้นบ้านและเริ่มมีรวมกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๔ (อักษร ย-ฮ) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, ๒๕๖๑. (แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  2. "ประวัติความเป็นมา". องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก.
  3. "การพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ชุมชนเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง" (PDF). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
  4. "เกาะหมาก". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).