ข้ามไปเนื้อหา

เกาะขาม (จังหวัดชลบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกาะขาม
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งอ่าวไทย
พื้นที่0.159 ตารางกิโลเมตร (0.061 ตารางไมล์)
การปกครอง
จังหวัดชลบุรี
อำเภอสัตหีบ
ตำบลแสมสาร
ข้อมูลอื่น ๆ
เขตเวลา
รหัสไปรษณีย์15250

เกาะขาม เป็นเกาะที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือไทย ในตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ละติจูด 12° 34´.2 เหนือ ลองจิจูด 100° 56´.1 ตะวันออก เกาะมีความกว้าง 500 เมตร ยาว 600 เมตร มีเนื้อที่ 159,170 ตารางเมตร สูง 64 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร ระยะห่าง 900 เมตร[1]

ลักษณะทั่วไปของเกาะขาม เป็นหาดทรายขนาดเล็กเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟและเต็มไปด้วยซากลาวา แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยมีภูเขาไฟในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์

ชายหาดของเกาะขามมีสองหาดใหญ่ ๆ คือ ชายหาดด้านทิศเหนือเป็นทรายค่อนข้างละเอียดเหมาะสําหรับการว่ายน้ำและสันทนาการทางน้ำ และชายหาดด้านทิศใต้เป็นหาดทรายหยาบมีหินกรวดและซากปะการังทับถมเต็มชายหาด สภาพป่าในบริเวณเกาะขามเป็นประเภทป่าดิบแล้งและป่าชายหาด[2] มีจันผาที่มีอายุกว่า 100 ปี และพรมตีนสูงที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปตามเส้นทางรอบ ๆ เกาะ[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๒ (อักษร ก-ธ) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙. (แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  2. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา. "การจัดลำดับความสำคัญของเกาะต่างๆ ในพื้นที่ อพ.สธ. ในการอนุรักษ์ปักษาพรรณ : รายงานผลการดำเนินงาน" (PDF). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  3. "ประวัติอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม". อุทยานใต้ทะเลเกาะขามเพื่อประชาสัมพันธ์.