ข้ามไปเนื้อหา

เกาะปรัสมานา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกาะปรัสมานา
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งช่องแคบมะละกา
พื้นที่0.202066 ตารางกิโลเมตร (0.078018 ตารางไมล์)
การปกครอง
จังหวัดจังหวัดสตูล
อำเภออำเภอเมืองสตูล
ตำบลตำบลปูยู
ข้อมูลอื่น ๆ
เขตเวลา

เกาะปรัสมานา บ้างเขียน เกาะบรัศมานา เป็นเกาะในตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ที่ละติจูด 6° 25´.8 เหนือ ลองจิจูด 100° 05´.5 ตะวันออก เกาะมีความกว้าง 300 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 202,066 ตารางเมตร สูง 97 เมตร อยู่ทางทิศใต้ของเกาะการาฟ ระยะห่าง 2.2 กิโลเมตร[1]

เกาะปรัสมานาอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เป็นเกาะที่ติดกับประเทศมาเลเซียและมีหาดทรายที่สวยงาม เป็นเกาะสัมปทานรังนก ห้ามเข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต เป็นเกาะที่ไม่มีการตั้งถิ่นฐาน[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๓ (อักษร น-ม) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : เดอะ เบสท์ เพรส แอนด์ ครีเอชั่น, ๒๕๖๐. (แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  2. "ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู: ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรม" (PDF). สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.