อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
สำหรับนครศรีธรรมราช ในความหมายอื่น ดูที่ นครศรีธรรมราช (แก้ความกำกวม)
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่
สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Nakhon Si Thammarat
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 597.33 ตร.กม.
ประชากร 271,848 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 455.10 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8001
รหัสไปรษณีย์ 80000,
80280 (เฉพาะตำบลกำแพงเซา ท่างิ้ว และนาทราย),
80290 (เฉพาะหมู่ที่ 2-6, 8, 14-17 ตำบลท่าเรือ),
80330 (เฉพาะตำบลบางจาก)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
พิกัด 8°25′12″N 99°57′48″E / 8.42000°N 99.96333°E / 8.42000; 99.96333
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7535 6140, 0 7535 6440
หมายเลขโทรสาร 0 7535 6440

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 ตำบล 114 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) -
2. ท่าวัง (Tha Wang) -
3. คลัง (Khlang) -
6. ท่าไร่ (Tha Rai) 6 หมู่บ้าน
7. ปากนคร (Pak Nakhon) 6 หมู่บ้าน
8. นาทราย (Na Sai) 6 หมู่บ้าน
12. กำแพงเซา (Kamphaeng Sao) 9 หมู่บ้าน
13. ไชยมนตรี (Chai Montri) 5 หมู่บ้าน
14. มะม่วงสองต้น (Mamuang Song Ton) 6 หมู่บ้าน
15. นาเคียน (Na Khian) 9 หมู่บ้าน
16. ท่างิ้ว (Tha Ngio) 9 หมู่บ้าน
18. โพธิ์เสด็จ (Pho Sadet) 9 หมู่บ้าน
19. บางจาก (Bang Chak) 11 หมู่บ้าน
20. ปากพูน (Pak Phun) 12 หมู่บ้าน
21. ท่าซัก (Tha Sak) 9 หมู่บ้าน
22. ท่าเรือ (Tha Ruea) 18 หมู่บ้าน
 แผนที่ตำบล

หมายเลขที่หายไปปัจจุบันคือตำบลในอำเภอพรหมคีรี และอำเภอพระพรหม

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

สถิติประชากร[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ตำบล อปท. 2560
(คน)
2559
(คน)
2558
(คน)
2557
(คน)
2556
(คน)
2555
(คน)
2554
(คน)
2553
(คน)
2552
(คน)
2551
(คน)
ในเมือง
Nai Mueang
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 43,327 43,678 44,024 44,279 44,520 44,965 45,308 45,960 46,249 46,538
ปากพูน
Pak Phun
เทศบาลเมืองปากพูน
เทศบาลตำบลท่าแพ
38,851 38,635 38,197 37,831 37,373 37,035 36,786 36,715 36,647 36,702
โพธิ์เสด็จ
Pho Sadet
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
34,675 34,474 34,505 34,340 34,214 33,991 33,810 33,590 32,928 32,899
ท่าเรือ
Tha Ruea
อบต.ท่าเรือ 22,014 21,993 22,001 21,956 21,901 21,807 21,814 21,874 21,869 22,054
คลัง
Khlang
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 17,568 17,835 18,161 18,395 18,562 18,888 19,211 19,503 19,474 19,701
ท่าวัง
Tha Wang
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 17,346 17,380 17,520 17,651 17,818 17,953 18,075 18,134 18,145 17,991
ปากนคร
Pak Nakhon
เทศบาลตำบลปากนคร
อบต.ปากนคร
15,137 14,884 14,601 14,272 13,909 13,601 13,095 12,879 12,709 12,576
นาเคียน
Na Khian
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อบต.นาเคียน
14,209 14,001 13,885 13,643 13,408 13,127 12,935 12,785 12,719 12,631
ท่าซัก
Tha Sak
อบต.ท่าซัก 11,335 11,180 11,070 10,814 10,549 10,369 10,207 10,048 9,987 9,980
บางจาก
Bang Chak
เทศบาลตำบลบางจาก
อบต.บางจาก
10,766 10,832 10,889 10,908 10,883 10,877 10,851 10,955 10,980 11,082
ท่างิ้ว
Tha Ngio
เทศบาลตำบลท่างิ้ว 10,647 10,627 10,589 10,554 10,491 10,396 10,368 10,324 10,266 10,326
กำแพงเซา
Kamphaeng Sao
อบต.กำแพงเซา 9,579 9,559 9,553 9,486 9,492 9,431 9,415 9,481 9,513 9,591
ท่าไร่
Tha Rai
เทศบาลตำบลปากนคร
อบต.ท่าไร่
8,224 8,177 8,190 8,139 8,111 8,061 7,980 8,000 8,038 8,143
นาทราย
Na Sai
อบต.นาทราย 6,582 6,518 6,447 6,395 6,290 6,269 6,186 6,156 6,154 6,123
ไชยมนตรี
Chai Montri
อบต.ไชยมนตรี 6,561 6,544 6,507 6,475 6,436 6,392 6,410 6,425 6,391 6,397
มะม่วงสองต้น
Mamuang Song Ton
อบต.มะม่วงสองต้น 5,027 5,013 4,987 4,961 4,943 4,848 4,697 4,575 4,544 4,498
รวมทั้งอำเภอ 17 แห่ง 271,848 271,330 271,126 270,099 268,900 268,010 267,148 267,440 266,613 267,232
 • อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[1]

การสาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (โรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้)
 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • โรงพยาบาลนครินทร์
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์
 • โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 11
 • โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 นครศรีธรรมราช

สถานีตำรวจ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
 • สถานีตำรวจภูธรชะเมา
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาปากพูน
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาบางจาก
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขามหาชัย
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาปากนคร

ไปรษณีย์[แก้]

 • ไปรษณีย์นครศรีธรรมราช
 • ไปรษณีย์รพ.มหาราชนตรศรีธรรมราช
 • ไปรษณีย์ศาลามีชัย
 • ไปรษณีย์บางจาก
 • ไปรษณีย์เขามหาชัย
 • ไปรษณีย์ปากนคร
 • ไปรษณีย์ท่าวัง
 • ไปรษณีย์ตลาดหัวอิฐ
 • ไปรษณีย์นาวง
 • ไปรษณีย์ชะเมา

โรงเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 2. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 3. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 4. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 6. โรงเรียนโยธินบำรุง
 7. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
 8. โรงเรียนปากพูน
 9. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
 10. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

ธนาคาร[แก้]

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขานครศรีธรรมราช
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนกะโรม
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง (โรบินสัน)
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
 5. ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซี นครศรีธรรมราช
 6. ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
 7. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง
 8. ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอิฐ
 9. ธนาคารกรุงไทย สาขาหอนาฬิกา
 10. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 12. ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
 13. ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
 14. ธนาคารกรุงไทย สาขาหมู่บ้านเมืองทอง นครศรีธรรมราช
 15. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครศรีธรรมราช
 16. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง
 17. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตลาดหัวอิฐ (ศูนย์เก็บเอกสาร)
 18. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
 19. ธนาคารกสิกรไทย สาขานครศรีธรรมราช
 20. ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดหัวอิฐ
 21. ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
 22. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
 23. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสหไทยพลาซา นครศรีธรรมราช
 24. ธนาคารกสิกรไทย สาขาหัวถนน
 25. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขานครศรีธรรมราช
 26. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขานครศรีธรรมราช
 27. ธนาคารทหารไทย สาขานครศรีธรรมราช
 28. ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดหัวอิฐ
 29. ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช
 30. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช
 31. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดหัวอิฐ
 32. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกหัวถนน
 33. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
 34. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
 35. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี นครศรีธรรมราช
 36. ธนาคารธนชาต สาขานครศรีธรรมราช
 37. ธนาคารธนชาต สาขาท่าวัง นครศรีธรรมราช
 38. ธนาคารธนชาต สาขาราชดำเนิน นครศรีธรรมราช
 39. ธนาคารธนชาต สาขาตลาดท่าแพ
 40. ธนาคารธนชาต สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
 41. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช
 42. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานครศรีธรรมราช
 43. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาย่อยตลาดท่าแพ
 44. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ทวดทอง
 45. ธนาคารยูโอบี สาขานครศรีธรรมราช
 46. ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช
 47. ธนาคารออมสิน สาขาตลาดหัวอิฐ
 48. ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
 49. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครศรีธรรมราช
 50. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช
 51. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

อ้างอิง[แก้]