ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น
โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข[แก้]

โรงพยาบาลชุมชน[แก้]

โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข[แก้]

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ขนาด 30 เตียง
  • ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ขนาด 0 เตียง

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น[แก้]

โรงพยาบาลเอกชน[แก้]

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข[แก้]

กระทรวงสาธารณสุข[แก้]

กระทรวงมหาดไทย[แก้]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช[แก้]

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช[แก้]

เทศบาลเมืองปากพูน[แก้]

กระทรวงยุติธรรม[แก้]

โรงพยาบาลสัตว์[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]