รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Gold pog.svg โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป
Brown pog.svg โรงพยาบาลชุมชน
Green pog.svg โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
Blue pog.svg โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น
Red pog.svg โรงพยาบาลเอกชน

กระทรวงสาธารณสุข[แก้]

โรงพยาบาลศูนย์[แก้]

ระดับ A[แก้]

โรงพยาบาลทั่วไป[แก้]

ระดับ S[แก้]

 • โรงพยาบาลทุ่งสง ขนาด 346 เตียง

ระดับ M1[แก้]

 • โรงพยาบาลสิชล ขนาด 450 เตียง
 • โรงพยาบาลท่าศาลา ขนาด 300 เตียง

โรงพยาบาลชุมชน[แก้]

ระดับ M2[แก้]

ระดับ F1[แก้]

 • โรงพยาบาลชะอวด ขนาด 90 เตียง
 • โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขนาด 80 เตียง
 • โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ขนาด 75 เตียง
 • โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ขนาด 59 เตียง

ระดับ F2[แก้]

 • โรงพยาบาลหัวไทร ขนาด 68 เตียง
 • โรงพยาบาลขนอม ขนาด 67 เตียง
 • โรงพยาบาลลานสกา ขนาด 62 เตียง
 • โรงพยาบาลพระพรหม ขนาด 60 เตียง
 • โรงพยาบาลนาบอน ขนาด 40 เตียง
 • โรงพยาบาลบางขัน ขนาด 40 เตียง
 • โรงพยาบาลพรหมคีรี ขนาด 40 เตียง
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 35 เตียง
 • โรงพยาบาลพิปูน ขนาด 33 เตียง
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 32 เตียง
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ขนาด 30 เตียง

ระดับ F3[แก้]

 • โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ขนาด 23 เตียง
 • โรงพยาบาลนบพิตำ ขนาด 10 เตียง

โรงพยาบาลอื่นๆ[แก้]

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ขนาด 30 เตียง

กระทรวงอื่น[แก้]

กระทรวงกลาโหม[แก้]

 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ขนาด 95 เตียง
 • โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ขนาด 16 เตียง

กระทรวงมหาดไทย[แก้]

 • โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาด 46 เตียง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[แก้]

สภากาชาดไทย[แก้]

 • สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) ขนาด 0 เตียง

เอกชน[แก้]

 • โรงพยาบาลนครินทร์ ขนาด 157 เตียง
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์ ขนาด 59 เตียง
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน ขนาด 50 เตียง
 • โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง ขนาด 50 เตียง
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง ขนาด 25 เตียง

โรงพยาบาลสัตว์[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]