หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ประเภทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ หุ้นกู้[1]
รูปแบบบริษัทจำกัด
ก่อนหน้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน) [2]
ก่อตั้งพ.ศ. 2557
ที่อยู่อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม.
จำนวนที่ตั้ง18 สาขา [3]
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ หุ้นกู้
ทุน2,105,656,044 หุ้น [1]
เว็บไซต์https://inv4.asiaplus.co.th/asps/

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (อังกฤษ: ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:ASP)[4] บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจหลักของบริษัทคือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้บริการการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและสถาบัน โดยมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 18 สาขา [2] [5]

การลงทุนต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริหารสินทรัพย์ เวลธ์ พลัส

ประวัติ[แก้]

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 ภายใต้ชื่อ บริษัทเอเซียค้าหุ้น จำกัด โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2518 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ กิจการที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และได้เข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[4] หมายเลข 8 ในปี 2530 [6] ต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2531 กระทรวงการคลังได้สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2537 [2]

ในปี 2540 ABN AMRO ASIA ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ABN AMRO BANK N.V. ได้เข้าลงทุนถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 35.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และได้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ในปี 2543 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 อย่างไรก็ตาม ABN AMRO ASIA HOLDINGS B.V ได้ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อปลายปี 2547 แต่ยังคงทำธุรกิจร่วมกับบริษัทอยู่จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)" เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2547 [2]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบธุรกิจดังนี้ [2] ซื้อขายหลักทรัพย์ธุรกิจหลักของบริษัท

 • ธุรกิจหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน บริหารสินทรัพย์ เวลธ์ พลัส
  • การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
  • ธุรกิจตราสารหนี้
  • ธุรกิจตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้
 • ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าล่วงหน้า (สินค้าเกษตรล่วงหน้า)
  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)


ธุรกิจของบริษัทย่อย

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด : ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ค จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกอบธุรุกิจดังนี้
 • บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด : บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จัดหาหรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46%
2 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 132,491,690 6.29%
3 นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 105,300,000 5.00
4 นาย ชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,688,474 3.78%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 3. ที่ตั้งและสำนักงานบริษัท เอเซียพลัส จำกัดasiaplus.co.th
 4. 4.0 4.1 ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ข้อมูลบริษัท
 6. ข้อมูลบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)