อำเภอศรีราชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ศรีราชา)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ศรีราชา (แก้ความกำกวม)
อำเภอศรีราชา
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอศรีราชา
ซอสพริกอร่อย เกาะลอยงามล้ำ อุตสาหกรรมรุ่งเรือง เมืองเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อนุรักษ์เต่าทะเล ประเพณีกองข้าว
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอศรีราชา
อักษรโรมันAmphoe Si Racha
จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่616.4 ตร.กม.
ประชากร301,799 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น489.61 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์2007
รหัสไปรษณีย์20110,
20230 (เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา บึง บ่อวิน และหมู่ที่ 1, 5, 10-11 หนองขาม)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอศรีราชา เลขที่ 21 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
พิกัด13°10′28″N 100°55′50″E / 13.17444°N 100.93056°E / 13.17444; 100.93056
โทรศัพท์0 3831 2240
โทรสาร0 3831 3988
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอศรีราชา เป็นอำเภอขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอศรีราชาตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่ลาดเนิน ที่ว่าการอำเภอศรีราชาตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 24 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 105 กิโลเมตร พื้นที่ในการปกครองของอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

สภาพพื้นที่[แก้]

อำเภอศรีราชามีเนื้อที่ประมาณ 643.558 ตารางกิโลเมตร (402,223.75 ไร่) พื้นที่การเกษตร 236,542.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.878 ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะทางห่างจากเมืองชลบุรีโดยรถยนต์ 24 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเนินเขาเล็ก ๆ กระจายทั่วไป พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร และอุตสาหกรรมมีที่ราบลุ่มทำนาได้บางส่วน ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเล และไม่มีแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน จะมีเฉพาะทางน้ำไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล

ประวัติ[แก้]

อำเภอศรีราชาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางละมุง ตัวเมืองบางละมุงเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางละมุงในเขตอำเภอบางละมุงในปัจจุบัน เมื่อประมาณ 100 ปีเศษมานี้ เมืองบางละมุงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านบางพระ แต่ยังคงใช้ชื่อเดิมว่า "เมืองบางละมุง" ในขณะที่ตั้งเมืองบางละมุงในขณะนั้น ระบบบริหารราชการแผ่นดินยังไม่มีอำเภอ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นมณฑล จึงได้ย้ายเมืองบางพระไปตั้งอยู่ที่บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรีในปัจจุบัน และรวมเมืองพนัสนิคมเข้าด้วยกัน เรียกว่า "เมืองชลบุรี"

ส่วนเมืองบางพระนั้นได้ตั้งเป็นอำเภอ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2437 (ร.ศ. 113) เรียกว่า อำเภอบางพระ ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้กราบทูลต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีนบุรี ขอให้ย้ายอำเภอบางพระมาตั้งที่ศรีราชา แต่ยังคงใช้ชื่ออำเภอบางพระเหมือนเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 (ร.ศ. 136) จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางพระมาเป็น อำเภอศรีราชา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีหลวงบุรีรัตถคามบดีเป็นนายอำเภอศรีราชาคนแรก

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอศรีราชาแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ออกเป็น 8 ตำบล 73 หมู่บ้าน

1. ศรีราชา (Si Racha) - 5. หนองขาม (Nong Kham) 11 หมู่บ้าน
2. สุรศักดิ์ (Surasak) 10 หมู่บ้าน 6. เขาคันทรง (Khao Khansong) 10 หมู่บ้าน
3. ทุ่งสุขลา (Thung Sukhla) 12 หมู่บ้าน 7. บางพระ (Bang Phra) 12 หมู่บ้าน
4. บึง (Bueng) 10 หมู่บ้าน 8. บ่อวิน (Bo Win) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีราชาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครแหลมฉบัง ครอบคลุมพื้นที่ หมูที่ 3 (บางส่วน), 9 (บางส่วน) ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลทุ่งสุขลาทั้งตำบล หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 5 (บางส่วน), 9 (บางส่วน), 10 ตำบลบึง และหมู่ที่ 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม รวมไปถึงหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 9 ตำบลบางละมุงในเขตอำเภอบางละมุง
 • เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-2,3 (บางส่วน), 4-8, 9 (บางส่วน) และ 10 ตำบลสุรศักดิ์ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 - 4, 5 (บางส่วน), 6 - 8, 9 (บางส่วน) ตำบลบึง หมู่ที่ 1 - 5, 9 - 10, 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม หมู่ที่ 1 - 3, 6, 10 (บางส่วน) ตำบลเขาคันทรง และหมู่ที่ 1 - 2, 3 (บางส่วน), 5, 6 (บางส่วน), 8 ตำบลบ่อวิน
 • เทศบาลเมืองศรีราชา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีราชาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 (บางส่วน), 3, 4 (บางส่วน), 6 (บางส่วน), 9 (บางส่วน), 10 (บางส่วน) ตำบลบางพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 6 - 8, 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม (นอกเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 - 5, 7 - 9, 10 (บางส่วน) ตำบลเขาคันทรง (นอกเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 (บางส่วน), 4 (บางส่วน), 5, 6 (บางส่วน), 7 - 8, 9 (บางส่วน), 10 (บางส่วน), 11 ตำบลบางพระ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางพระ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3 (บางส่วน), 4, 6 (บางส่วน), 7 ตำบลบ่อวิน (นอกเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)

ประชากร[แก้]

อำเภอศรีราชามีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 2 แสนคน ปัจจุบันเป็นเขตกึ่งเกษตรกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มอุตสาหกรรมจะก้าวนำการเกษตร เนื่องจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก มีท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เป็นต้น

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

8 มีนาคม พ.ศ. 2535 เรือบรรทุกน้ำมัน ของบริษัท บีพีพี จำกัด กัปตันเรือได้แก่ นาย ปรีชา เพชรชู ชนเข้ากับ เรือผู้โดยสารสองชั้น กัปตันเรือได้แก่ นาย ประยูร ย๊ะกบ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 119 ราย เป็นอุบัติเหตุทางน้ำที่ร้ายแรงมากที่สุดของประเทศไทย โดยมีผู้รอดชีวิต 15 ราย

2 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โรงกลั่นน้ำมัน ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดขึ้น มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 5 ราย[1]

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายกรุงเทพมหานคร-หาดเล็ก (ถนนสุขุมวิท)
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
 3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-พัทยา
 4. ทางหลวงชนบทจำนวน 24 สาย สำหรับเชื่อมระหว่างตำบลและหมู่บ้าน มีสภาพเป็นถนนลูกรัง 13 สาย
 5. รถไฟสายกรุงเทพฯ–สัตหีบ (พลูตาหลวง) เชื่อมต่อลงไปยังท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นเส้นทางลำเลียงขนส่งสินค้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนเสือศรีราชา
 • เกาะลอย
 • น้ำตกชันตาเถร
 • อ่างเก็บน้ำบางพระ
ภาพทัศนียภาพเกาะลอย มุมหันเข้าฝั่ง
ภาพตัวอำเภอศรีราชา (ช่วงที่ผ่านถนนสุขุมวิท)

สถานที่พัก[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

หน่วยกู้ภัย[แก้]

 • พุทธสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถาน (กู้ภัยสว่างประทีป)
     เขตรับผิดชอบ
     ทิศตะวันออก  ถนนสาย7 ตอน2 ขาเข้าชลบุรี กม.83 - กม.108
     ทิศตะวันตก   ทะเลอ่าวไทย
     ทิศเหนือ     ตำบลบางพระ
     ทิศใต้        ตำบลบางละมุง
 • พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ (กู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้)
     เขตรับผิดชอบ
     ทิศตะวันออก  บ่อวิน ระยอง
     ทิศตะวันตก   ถนนสาย7 ตอน2 ขาเข้าพัทยา กม.83 - กม.108
     ทิศเหนือ     
     ทิศใต้        ตำบลบางละมุง

สถาบันการเงิน[แก้]

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีราชา เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่าวอุดม ชลบุรี เลขที่ 174/11 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนอุตสหกรรมสหพัฒน ศรีราชา เลขที่ 689 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เลขที่ 265/27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 5. ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าเรือแหลมฉบัง เลขที่ 651 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา
 6. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกปากร่วม ชลบุรี เลขที่ 116/81 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 7. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพระ ศรีราชา เลขที่ 239/47 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ
 8. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา เลขที่ 149/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์
 9. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส บ่อวิน เลขที่ 117/46 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 10. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแหลมฉบัง ศรีราชา เลขที่ 106/3 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
 11. ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีราชา 2 เลขที่ 372/121 หมู่ที่ 8 ตำบลสุรศักดิ์
 12. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาทาระ ศรีราชา เลขที่ 222/6 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา
 13. ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา เลขที่ 130/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 14. ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่าวอุดม เลขที่ 180 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา
 15. ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดศรีราชา เลขที่ 83/1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา
 16. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเรือแหลมฉบัง เลขที่ 4/22 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 17. ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ เลขที่ 556 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม
 18. ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อวิน (ถนนสาย 331) เลขที่ 310/13 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 19. ธนาคารกรุงไทย สาขาแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เลขที่ 90 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 20. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางพระ เลขที่ 200/29 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ
 21. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศรีราชา เลขที่ 122 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 22. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอ่าวอุดม เลขที่ 166/403 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา
 23. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุรศักดิ์ 1 ศรีราชา เลขที่ 1/18 ถนนเทศบาล 1 ตำบลศรีราชา
 24. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกปากร่วม เลขที่ 310/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 25. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแหลมฉบัง เลขที่ 52/9 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
 26. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทสโก้โลตัส บ่อวิน เลขที่ 117/46 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 27. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เลขที่ 552/174 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม
 28. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เลขที่ 789/36 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม
 29. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาโรบินสัน ศรีราชา เลขที่ 90/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 30. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา เลขที่ 154/11 หมู่ที่ 7 ตำบลสุรศักดิ์
 31. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 32. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสวนไอเพลส แหลมฉบัง เลขที่ 87/27 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา
 33. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอิออน ศรีราชา ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เลขที่ 165/133 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์
 34. ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีราชา เลขที่ 46 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 35. ธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง เลขที่ 52/15 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
 36. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน ศรีราชา เลขที่ 214/23 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม
 37. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ่อวิน ชลบุรี เลขที่ 310/24 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 38. ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ศรีราชา เลขที่ 90/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 39. ธนาคารกสิกรไทย สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 40. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพระ ชลบุรี เลขที่ 200/15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ
 41. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส บ่อวิน เลขที่ 117/46 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 42. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา เลขที่ 151/339 หมู่ที่ 7 ตำบลสุรศักดิ์
 43. ธนาคารกสิกรไทย สาขาไอเพลส แหลมฉบัง เลขที่ 87/27 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา
 44. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาศรีราชา เลขที่ 6 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา
 45. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เลขที่ 90 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 46. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย สาขาชลบุรี เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 47. ธนาคารทหารไทย สาขาอ่าวอุดม เลขที่ 180/50 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา
 48. ธนาคารทหารไทย สาขาศรีราชา เลขที่ 133/40 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 49. ธนาคารทหารไทย สาขาปากร่วม บ่อวิน เลขที่ 310/27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 50. ธนาคารทหารไทย สาขาเทสโก้โลตัส แหลมฉบัง เลขที่ 4/309 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 51. ธนาคารทหารไทย สาขาศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เลขที่ 90 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 52. ธนาคารทหารไทย สาขาแหลมฉบัง ชลบุรี เลขที่ 53/7 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
 53. ธนาคารทิสโก้ สาขาศรีราชา เลขที่ 14 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา
 54. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีราชา เลขที่ 98/9 ถนนสุรศักดิ์ 1 ตำบลศรีราชา
 55. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางพระ เลขที่ 216/47 หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ
 56. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแหลมฉบัง เลขที่ 53/43 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
 57. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมสหพัฒนพิบูล (ชลบุรี) เลขที่ 520/19 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม
 58. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนไอเพลส แหลมฉบัง เลขที่ 87/27 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา
 59. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสัน ศรีราชา เลขที่ 90/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 60. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตึกคอม ศรีราชา เลขที่ 135/99 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 61. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ่อวิน (ชลบุรี) เลขที่ 310/30 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 62. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) เลขที่ 265/27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 63. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เลขที่ 789/122 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม
 64. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ (แหลมฉบัง) เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 65. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา เลขที่ 149/89 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์
 66. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส บ่อวิน เลขที่ 117/46 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 67. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา
 68. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีราชา เลขที่ 399/10 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม
 69. ธนาคารธนชาต สาขาถนนสุขุมวิท (ศรีราชา) เลขที่ 130/25 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 70. ธนาคารธนชาต สาขาแหลมฉบัง เลขที่ 114/98 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 71. ธนาคารธนชาต สาขาเทสโก้โลตัส บ่อวิน เลขที่ 117/46 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 72. ธนาคารธนชาต สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) เลขที่ 627 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม
 73. ธนาคารธนชาต สาขาแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เลขที่ 90 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 74. ธนาคารธนชาต สาขาถนนสุรศักดิ์ 1 (ศรีราชา) เลขที่ 184/5 ถนนสุรศักดิ์ 1 ตำบลศรีราชา
 75. ธนาคารธนชาต สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 76. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแหลมฉบัง เลขที่ 53/309 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
 77. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแหลมฉบัง สาขาย่อยศรีราชา เลขที่ 141/42 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 78. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สาขาแหลมฉบัง เลขที่ 53/71 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
 79. ธนาคารยูโอบี สาขาศรีราชา เลขที่ 135/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 80. ธนาคารยูโอบี สาขาโรบินสัน ศรีราชา เลขที่ 90/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 81. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ สาขาศรีราชา เลขที่ 28 ถนนศรีราชานคร 2 ตำบลศรีราชา
 82. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ สาขาเมกาโฮม บ่อวิน เลขที่ 333/143 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 83. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) สาขาศรีราชา เลขที่ 109 ถนนสุรศักดิ์ 1 ตำบลศรีราชา
 84. ธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา เลขที่ 111 ถนนสุรศักดิ์ 1 ตำบลศรีราชา
 85. ธนาคารออมสิน สาขาสวนอุตสาหกรรม ศรีราชา เลขที่ 664/8 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม
 86. ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เลขที่ 90 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 87. ธนาคารออมสิน สาขาบ่อวิน เลขที่ 310/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 88. ธนาคารออมสิน สาขาอ่าวอุดม เลขที่ 143/16 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา
 89. ธนาคารออมสิน สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา
 90. ธนาคารออมสิน สาขาอ่าวอุดม หน่วยให้บริการ EXIM BANK แหลมฉบัง เลขที่ 53/71 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
 91. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีราชา เลขที่ 126/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 92. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบ่อวิน เลขที่ 128/415 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
 93. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ แหลมฉบัง เลขที่ 399/63 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา
 94. ธนาคารอาร์ เอช บี สาขาศรีราชา เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
 95. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) สาขาศรีราชา เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา

อ้างอิง[แก้]