รายนามนางสาวไทยและรองนางสาวไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามนางสาวไทยและรองนางสาวไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 จนถึงปัจจุบัน (ชื่อในสูจิบัตรการประกวด)

  • หมายเหตุ: จนถึงปี 2481 ใช้ชื่อตำแหน่งว่า "นางสาวสยาม"
ที่ พ.ศ. นางสาวไทย วันที่รับตำแหน่ง รองนางสาวไทย รายละเอียด
1. 2477 กันยา เทียนสว่าง 12 ธันวาคม 2477 ไม่มี จัดการประกวดเนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละจังหวัด ส่งสาวงามเป็นตัวแทนเข้ามาประกวด โดย กันยา เทียนสว่างเป็นนางงามจังหวัดพระนคร เริ่มประกวดในคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2477
2. 2478 วณี เลาหเกียรติ 12 ธันวาคม 2478 ไม่มี
3. 2479 วงเดือน ภูมิรัตน์ ธันวาคม 2479 ไม่มี
4. 2480 มยุรี วิชัยวัฒนะ ธันวาคม 2480 ไม่มี เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดไว้ว่า ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแล้ว จะไม่สามารถเข้าประกวดได้อีก และในปีนี้การจัดงานค่อนข้างกระชั้นชิด มีผู้สนใจสมัครประกวดกันน้อย คณะราษฎร์จึงได้ขอให้ วณี เลาหเกียรติ นางสาวสยาม พ.ศ. 2478 และ วงเดือน ภูมิรัตน์ นางสาวสยาม พ.ศ. 2479 เข้าร่วมประกวดด้วยอีกครั้ง ด้วยคำขอของคณะราษฎร์ที่ว่า เพื่อเป็นการช่วยชาติ แต่เป็นการร่วมประกวดเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานเท่านั้น จะไม่ได้รับตำแหน่งอีก
5. 2481 พิสมัย โชติวุฒิ ธันวาคม 2481 เสริมสุข จันทรเวคิน ,
ลำดวน ดับทุกข์รัฎฐ์ ,
สันธนา ลิ้มปิติ ,
สุคนธ์ นาวารัตน์ ,
(รองนางสาวสยาม)
เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าประกวดกันน้อย เพื่อเป็นการจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมประกวดมากขึ้น รัฐบาลจึงเพิ่มตำแหน่งรองนางสาวสยามอีก 4 ตำแหน่ง
6. 2482 เรียม เพศยนาวิน ธันวาคม 2482 มาลี พันธุมจินดา ,
เทียมจันทร์ วานิชขจร,
เจริญศรี ปาศะบุตร ,
ลำยอง สู่พานิช
ปีแรกที่ใช้ชื่อว่า นางสาวไทย และย้ายมาจัดที่สวนอัมพร
7. 2483 สว่างจิตต์ คฤหานนท์ ธันวาคม 2483 สมจิตต์ ลิ้มไพบูลย์ ,
อารี ปิ่นแสง,
สอาด ลิ่มสวัสดิ์ ,
ประชัญ ศิวเสน
ปีแรกที่มีการสวมชุดกีฬา กางเกงขาสั้น เสื้อแขน เข้าประกวด
8. 2491 ลัดดา สุวรรณสุภา ธันวาคม 2491 ลักษมี กรรณสูต ,
อุษา วีระวรรธนะ ,
เรณู พิบูลภานุวัฒน์,
ปราณี มาลีพันธุ์สกุล
รัฐบาลเริ่มจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้ง เพื่อบำรุงขวัญประชาชนหลังสงคราม โดยจัดที่สวนอัมพร ในปีนี้ มงกุฎจะมีตรารัฐธรรมนูญอยู่ด้านหน้า และในส่วนของเงินรางวัลถึง 8,000 บาท หรือ 100 ชั่ง นางสาวไทยปีนี้จึงถูกเรียกว่า "สาวน้อยร้อยชั่ง", วิไลวรรณ วัฒนพานิช เข้าร่วมประกวดในปีนี้ [1]
9. 2493 อัมพร บุรารักษ์ ธันวาคม 2493 ศรีสมร อรรถไกวัลวที ,
วีณา มหานนท์ ,
โสภิตสุดา วรประเสริฐ ,
พรทิพย์ จันทรโมกข์
ปีแรกที่มีการสวมชุดว่ายน้ำเข้าประกวด แต่เนื่องจากเป็นช่วงหน้าหนาว จึงมีเสื้อคลุมให้กับผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยด้วย
10. 2494 อุษณีย์ ทองเนื้อดี ธันวาคม 2494 เปล่งศรี โสภาวรรณ ,
สุวรรณา กังสดาร ,
สุภัทรา ทวิติยานนท์ ,
บุหงา วัชโรทัย
11. 2495 ประชิตร์ ทองอุไร ธันวาคม 2495 ดวงจันทร์ บุญศรี ,
วิจิตรา วัลลิสุต ,
พยุงศรี สาคริกานนท์ ,
นัยนา ไชยสุต
เนื่องจากบริเวณสวนอัมพรมีพื้นที่คับแคบ ผู้คนต้องเบียดเสียดกัน ปีนี้จึงย้ายมาจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญที่สวนลุมพินี เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง โดยจัดประกวดนางสาวไทยบนเกาะลอย กลางสวนลุมพินี
12. 2496 อนงค์ อัชชวัฒนา 12 ธันวาคม 2496 นวลสวาท ลังการ์พินธุ์ ,
อมรา อัศวนนท์ ,
มารศรี ยุวนากร ,
เลิศลักษณ์ สิริวิเศษ
จัดการประกวดที่สวนลุมพินี เพลง "นางฟ้าจำแลง" ประพันธ์โดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้บรรเลงเป็นครั้งแรก ในคืนตัดสินการประกวดนางสาวไทย คืนวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 โดยครูเอื้อ ประพันธ์เพื่อต้อนรับนางสาวไทยคนใหม่ และถือเป็นเพลงประจำของการประกวดนางสาวไทยตั้งแต่นั้นมา ,
อมรา อัศวนนท์ เป็นตัวแทนไทยคนแรกที่เข้าประกวดนางงามจักรวาล เนื่องจากภาษาอังกฤษดี
13. 2497 สุชีลา ศรีสมบูรณ์ ธันวาคม 2497 จงดี วิเศษฤทธิ์ ,
อุทัยวรรณ เทพจินดา ,
ระเบียบ อาชนะโยธิน ,
วาสนา รอดศิริ
จัดการประกวดที่สวนลุมพินี
14. 2507 อาภัสรา หงสกุล อรัญญา นามวงษ์ ,
เนาวรัตน์ วัชรา ,
เสาวนีย์ วรปัญญาสกุล ,
ละอองดาว กิริยา
เปลี่ยนชื่อตำแหน่งมาจาก นางงามวชิราวุธ ,
อาภัสรา หงสกุล ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาล ค.ศ. 1965 เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ในการประกวดที่สหรัฐอเมริกา
15. 2508 จีรนันทน์ เศวตนันทน์ ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ ,
สุทิศา พัฒนุช ,
มลุลี เอี่ยมศิริรักษ์ ,
กิ่งกมล อุบลรัตน์
จีรนันทน์ เศวตนันทน์ได้ตำแหน่งรองอันดับสอง การประกวดนางงามจักรวาล ค.ศ.1966 ในการประกวดที่สหรัฐอเมริกา
16. 2509 ประภัสสร พานิชกุล อุไรวรรณ งามบุญสืบ ,
ณาตยา นิยมพงษ์ ,
ภาสวรรณ พหุลรัตน์ ,
สุภาภรณ์ นิลเสรี
ประภัสสร พานิชกุล ไม่ได้เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลเนื่องจากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ จึงได้ไปประกวด มิสควีน ออฟ เดอะ แปซิฟิค แทน
17. 2510 อภันตรี ประยุทธเสนีย์ รุ่งทิพย์ ภิญโญ ,
พัชรินทร์ ไพรอุดม ,
บุญตา ศรีแผ้ว ,
พินนะรัฐ ทนันไชย
อภันตรี ประยุทธเสนีย์ ติดอันดับ 1 ใน 15 การประกวดนางงามจักรวาล ได้ตำแหน่งชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม , รุ่งทิพย์ ภิญโญ ได้รองอันดับที่4 และขวัญใจช่างภาพจากการประกวด Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่น , พินนะรัฐได้เป็นหญิงไทยคนแรกที่ไปประกวด Miss World โดยพินนะรัฐสามารถเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
18. 2511 แสงเดือน แม้นวงศ์ มิตทีรา ภัทรนาวิก ,
ศรีมาย ทิพย์มณฑา ,
เนตรทราย ชลาธาร ,
จันทพร สุรินทร์เปาว์
แสงเดือน แม้นวงศ์ ได้ตำแหน่งชุดประจำชาติยอดเยี่ยม การประกวดนางงามจักรวาล
19. 2512 วารุณี แสงศิรินาวิน พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์ ,
ลัดดาวัลย์ ยิ่งยง ,
บุษราภรณ์ ธีระทรัพย์ ,
ปริยา ศรีวิชัย
20. 2514 นิภาภัทร สุดศิริ สรินยา ทัตตวร ,
เปรมฤดี เสริมสิริ ,
ศรัญญา ทองขจร ,
เยาวเรศ ภูมิศิลป์
21. 2515 กนกอร บุญมา แสงอรุณ จิตต์ใจ ,
สุดเฉลียว รอดบุญธรรม ,
ปริศนา โลหะนันท์ ,
สุดสวาท สมโนทัย
2516-2526 งดจัดประกวด เหตุการณ์ 14 ตุลา วิกฤตการณ์การเมือง
22. 2527 สาวิณี ปะการะนัง 6 เมษายน 2527 วรัญญา วรากรณ์ ,
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง ,
ประทุมทิพย์ ฉันทะ ,
พิศเพลิน พงษ์เจริญ
จัดการประกวดที่ เวทีกลางแจ้ง หน้าโรงแรมแกรนด์พาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี , รองอันดับ 1 คือ วรัญญา วรากรณ์ ควบตำแหน่งขวัญใจช่างภาพ ส่วนอีก 3 คนเป็นรองนางสาวไทยตำแหน่งเท่ากัน เรียงตามลำดับประกาศผล ,
สาวิณี ประการะนัง ติดอันดับ 1 ใน 10 ได้อันดับที่ 6 จากการประกวดนางงามจักรวาล1984 ที่ไมอามี่ สหรัฐอเมริกา , เพลงที่ใช้ในการประกวดนางสาวไทยในปีนี้แต่งขึ้นใหม่คือเพลง "นางสาวไทย" แต่งโดยเรวัติ พุฒินันทน์
23. 2528 ธารทิพย์ พงษ์สุข 16 พฤษภาคม 2528 ลีลาวดี วัชโรบล ,
ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล ,
สุจิตรา รัตนประยูร ,
ดวงหทัย กุญชร ณ อยุธยา
จัดการประกวดที่ สวนสยาม , สาวิณี ประการะนัง นางสาวไทย 2527 ไม่ได้เดินทางกลับมาจากอเมริกา วรัญญา วรากรณ์ รองอันดับ 1 ทำหน้าที่สวมมงกุฎให้นางสาวไทยคนใหม่แทน , นางงามจักรวาลในปีนี้ จัดที่ ไมอามี่ สหรัฐอเมริกา
24. 2529 ทวีพร คลังพลอย 4 เมษายน 2529 สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ ,
สุมิตรา กิจประเสริฐ ,
วรินทรา วิริยาภรณ์ ,
พัชรีภรณ์ จันทร์สว่าง
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว (ปัจจุบัน คือ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ)เป็นปีแรก
ปีนี้นางงามจักรวาลจัดการประกวดที่ปานามา
สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ ได้ตำแหน่งรองอันดับที่ 2 มิสเอเชียแปซิฟิก ที่ฮ่องกง
25. 2530 ชุติมา นัยนา ดวงเดือน จิไธสงค์ ,
ศิริกัลยา โชติมณีพันธ์ ,
มัลลิกา เกรียงไกร ,
ประภาพรรณ บำรุงไทย
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
นางงามจักรวาลในปีนี้ จัดการประกวดที่สิงคโปร์
26. 2531 ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก 2 เมษายน 2531 ปรียานุช ปานประดับ ,
พิมพิไล ไชยโย ,
ศุภรานันทน์ พันธ์ชูจิต ,
อิสราภรณ์ จงเจริญ
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาล 1988 และรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ในการประกวดที่ไต้หวัน เมื่อ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ,
ปรียานุช ปานประดับ ได้ตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิก ขวัญใจช่างภาพ ชุดประจำชาติ และนางงามบุคลิกภาพ เมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ในการประกวดที่ฮ่องกง

ภัสสร บุณยเกียรติ ได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพจากเวทีนางงามนานาชาติ (Miss International) ที่ญี่ปุ่น

นับเป็นปีทองฝังเพชรของนางงามไทยที่แท้จริง (ไม่นับรวมวริศรา ลี้ธีรกุล ที่ได้ตำแหน่งนางงามเอเชีย (Miss Asia) ในปีเดียวกัน)

27. 2532 ยลดา รองหานาม 1 เมษายน 2532 เพชรรัตน์ สีแก้ว ,
รักษ์สุดา สินวัฒนา ,
จริญญา หาญณรงค์ ,
ทิพาพร เพชรรัตน์
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
นางงามจักรวาลในปีนี้ จัดการประกวดที่เม็กซิโก ,
เพชรรัตน์ สีแก้วได้ตำแหน่งรองอันดับ 4 จากเวที มิสเอเชียแปซิฟิก 1989 ที่ฮ่องกง,
รักษ์สุดา สินวัฒนา ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 2 Miss Flower Queen 1989 ที่ประเทศญี่ปุ่น
28. 2533 ภัสราภรณ์ ชัยมงคล 3 มีนาคม 2533 เบญจมาภรณ์ เดชสุภา ,
วิภาวรรณ จันทรวงค์ ,
ภัชธีญา กลิ่นสนิท ,
ทิพย์สุดา วัฒนศฤงคาร
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
ภัสราภรณ์ ชัยมงคล ได้ตำแหน่ง Miss Photogenic (ขวัญใจช่างภาพ)ในการประกวดนางงามจักรวาล ค.ศ.1990 ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อ 14 เมษายน พ.ศ. 2533 (ก่อนการตัดสินนางงามจักรวาล 1 วัน),
เบญจมาภรณ์ เดชสุภา ได้ตำแหน่ง Miss Asia จากเวที Miss World university 1990
29. 2534 จิระประภา เศวตนันทน์ 30 มีนาคม 2534 วรรณิดา กุญชร ,
อภัสนันท์ สุทธิกุล ,
ศิรินทรา ไสยประจำ ,
วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
จิระประภา เศวตนันทน์ เป็นหลานสาวของ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ นางสาวไทย พ.ศ. 2508 ,
นางงามจักรวาลในปีนี้ จัดการประกวดที่ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
30. 2535 อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ 28 มีนาคม 2535 จิดาภา ณ ลำเลียง ,
นารถวลี ศรีสกุล ,
ฟ้ารุ่ง ชารีรักษ์ ,
อลิสา สุวรรณวงศ์
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
ในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดนางงามจักรวาล 1992 จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , นารถวลี ศรีสกุล ได้รองอันดับที่ 1 จากเวที มิสเอเชียแปซิฟิก 1992 ที่ฟิลิปปินส์
31. 2536 ฉัตฑริกา อุบลศิริ 27 มีนาคม 2536 มาริสา ทิพย์วังเมฆ ,
กชกร นิมากรณ์
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
ปีนี้ตำแหน่งรองนางสาวไทยเหลือเพียง 2 ตำแหน่ง และเป็นปีแรกที่นางสาวไทยสวมมงกุฎในชุดราตรี
32. 2537 อารียา สิริโสภา 26 มีนาคม 2537 ปรารถนา ไชยโรจน์ ,
อารีวรรณ จตุทอง
จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
อารียา สิริโสภา ถูกจัดให้เป็นตัวเก็งในการประกวดนางงามจักรวาล 1994 แต่ตกรอบ 10 คนอย่างน่าเสียดาย โดยได้คะแนนเป็นอันดับ 13 ได้รางวัล Miss Kodak Smaile หรือ นางงามยิ้มสวย ในการประกวดนางงามจักรวาล 1994 ที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
33. 2538 ภาวดี วิเชียรรัตน์ 1 เมษายน 2538 น้ำทิพย์ วีระขจร ,
จิตรานุช ธรรมมงคล
จัดการประกวดที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ,
ภาวดี วิเชียรรัตน์ ได้คะแนนเป็นอันดับ 14 ในการประกวดนางงามจักรวาล ค.ศ.1995 และต่อมาได้ตำแหน่ง มิสซีสเวิลด์ ค.ศ.2003
34. 2540 สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ 29 มีนาคม 2540 วรรัตน์ สุวรรณรัตน์ ,
ณาตยา พิมลพันธุ์
จัดการประกวดที่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
วรรัตน์ สุวรรณรัตน์ ได้ตำแหน่ง มิสเอเชียแปซิฟิก ค.ศ.1997 ในการประกวดที่เมืองดาวาว ประเทศฟิลิปปินส์
35. 2541 ชลิดา เถาว์ชาลี 28 มีนาคม 2541 สิริดา ชุณหชาติ ,
มัณฑนา โห่ศิริ
จัดการประกวดที่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
นางงามจักรวาล ค.ศ.1998 จัดประกวดที่ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
36. 2542 อภิสมัย ศรีรังสรรค์ 27 มีนาคม 2542 นฤมล จินะแก้ว ,
พรพิมล นิยมวานิช
จัดการประกวดที่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ,
อภิสมัย ศรีรังสรรค์ เป็นแพทย์คนแรกที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทย
37. 2543 ปนัดดา วงศ์ผู้ดี 13 พฤษภาคม 2543 สวรส ศรีประทุม,
กุณฑีรา สัตตบงกช
จัดการประกวดที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ,
นางสาวไทยตั้งแต่ปีนี้ไม่ได้สิทธิ์ไปประกวดนางงามจักรวาล แต่ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี รับช่วงในการถ่ายทอดเป็นปีแรก
38. 2544 สุจิรา อรุณพิพัฒน์ 12 พฤษภาคม 2544 ณฐิกา ประกอบบุญ ,
กิตติมา วัฒนะนุพงษ์
จัดการประกวดที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
39. 2545 ปฏิพร สิทธิพงศ์ 11 พฤษภาคม 2545 สิริพรรณ หลิมวิจิตร ,
นพพร ชุ่มใจ
จัดการประกวดที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
40. 2546 ชาลิสา บุญครองทรัพย์ 10 พฤษภาคม 2546 สุภิญญา ฉายะภูติ ,
เอกจิตรา คำมีศรีสุข ,
กนิษฐา เหลืองอรุณเลิศ ,
อุรัจฉทา ณ นคร
จัดการประกวดที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "นางสาวสยาม งามสคราญกุลสตรีไทย" ,
ในปีนี้เป็นปีครบรอบ 70 ปีนางสาวไทย ได้มีการจัดนิทรรศการภาพเขียนอดีตนางสาวไทย โดยศิลปิน วิศเวท วัฒนสุข รวมทั้งได้เชิญอดีตนางสาวสยามและนางสาวไทย รวม 17 คน มาร่วมในงานด้วย และตำแหน่งรองนางสาวไทยปีนี้จัดให้มี 4 ตำแหน่ง
41. 2547 สิรินทร์ยา สัตยาศัย 30 ตุลาคม 2547 แสงธรรม ชูมีชัย ,
ปรัชนันท์ ลิ้มรัตน์
จัดการประกวดที่ เวทีใหม่ สวนอัมพร ภายใต้แนวคิด "กุหลาบงามสยามนคร" ,
ในปีนี้ ได้เชิญอดีตนางสาวไทยหลายสมัยมาร่วมแสดงในชุด "กุหลาบงามสยามนคร" และที่เป็นที่น่าสนใจที่สุดคือการเชิญ คุณมยุรี วิชัยวัฒนะ(เจริญศิลป์) นางสาวสยาม พ.ศ. 2480 ร่วมแสดงบนเวทีด้วย (ในปี พ.ศ. 2547 นี้ คุณมยุรี มีอายุ 83 ปี)
42. 2549 ลลนา ก้องธรนินทร์ 3 กันยายน 2549 สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร ,
พรรณนภา ปราบภัย
จัดการประกวดที่ โรงละคร ไทยอลังการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ภายใต้แนวคิด "เพชรงามสยามประเทศ"
43. 2550 อังคณา ตรีรัตนาทิพย์ 27 ตุลาคม 2550 ภัทรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ,
ชมพูนุช ลออวรรณากร
จัดการประกวดที่ ห้องรอยัล จูบิลลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "งามล้ำค่า กัลยาเทอดแผ่นดิน" ,
น.ส.ชมพูนุช ลออวรรณากร ไม่สบายกะทันหันและไม่สามารถออกมาตอบคำถามบนเวทีภายหลังจากได้รับการประกาศชื่อให้เข้ารอบ 3 คน และได้ขอสละสิทธิ์ ทำให้ได้ตำแหน่งรองอันดับ 2
44. 2551 พรรณประภา ยงค์ตระกูล 29 พฤศจิกายน 2551 ร้อยตรีหญิงชโลธร ชัยชมพู
วรรณกร กองเมือง
จัดการประกวด ณ รอยัลพารากอนฮออล์ สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ประกายงามแห่งปัญญา" โดยโมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทอดสดการประกวด
45. 2552 อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ 28 ตุลาคม 2552 กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี
วรวิตา จันทร์หุ่น
จัดการประกวด ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ทอแสงงามแห่งจิตใจ" โดยโมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทอดสดการประกวด , เพลงที่ใช้ในการประกวดในปีนี้คือเพลง "จากฟากฟ้า สู่นางสาวไทย"
46. 2553 กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ 21 ตุลาคม 2553 วรรัตน์ นิยมเดช
สิริมา อรชร
จัดการประกวด ณ โรงละครอักษรา ภายใต้แนวคิด "งามอย่างยั่งยืน" ความพิเศษของปีนี้คือผู้เข้าประกวดจะได้เดินทางตามรอยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย และนางสาวไทยปีนี้จะได้เป็นทูตทางการค้าเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งด้วย
47. 2555 ปริศนา กัมพูสิริ 9 สิงหาคม 2555 ปุณณิศา ศิริสังข์
ณัฐอร โสภณ
จัดการประกวด ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
48. 2556 อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ 19 ธันวาคม 2556 ปวีณสุดา แซ่ตั่น
ดุษฎี อารีย์ทาน
จัดการประกวด ณ โรงละครอักษรา ชั้น 3 คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ ซอยรางน้ำ ภายใต้แนวคิด “The Wonder of Miss Thailand สวยสง่า ทันสมัย มีความสามารถ” โดย โมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทอดสดการประกวด

อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ เป็นน้องสาวของ อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่งจัดประกวดในสถานที่เดียวกัน

49. 2557 วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ 22 พฤศจิกายน 2557 พิมพ์ชนก จิตชู
เสาวลักษม์ ไชยศิริธัญญา
พัชรวรรณ หุตะเศรณี
อาทิมา เนตรทิพย์
จัดการประกวด ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ ซอยรางน้ำ ภายใต้แนวคิด "8 ทศวรรษแห่งตำนาน ความงดงามคู่แผ่นดิน" (INFINITY OF BEAUTY) เพื่อฉลอง 80 ปี การประกวดนางสาวไทย โดย โมเดิร์นไนน์ทีวี ถ่ายทอดสดการประกวด
50. 2559 ธนพร ศรีวิราช 31 สิงหาคม 2559 ปิ่นทิพย์ อรชร
สุปภาดา ภูรีพงศ์
จัดประกวด ณ เมืองไทย จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้ย้ายมาถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7อีกครั้ง ในปีนี้ได้ปรับรูปแบบเป็นการประกวดกึ่งเรียลลิตี้โชว์ และมีการเพิ่มมงกุฎให้แก่รองนางสาวไทยทั้งสองอันดับด้วย

เชิงอรรถ[แก้]

  1. แท้ ประกาศวุฒิสารสุภาพบุรุษเสือแท้. กรุงเทพ : มูลนิธิหนังไทย, พ.ศ. 2544. 368 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-88613-8-4 หน้า 157

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]