วิกิพีเดีย:มุมมองสากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หัวข้อของบทความในวิกิพีเดียจำนวนมาก มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์โดยกว้าง และบทความในวิกิพีเดียควรจะนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมโดยไม่เจาะจงเพียงภูมิภาคใดเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม บทความในวิกิพีเดียอาจไม่นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุม จากการที่ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย หรือเขตวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นพิเศษ (เช่น วัฒนธรรมอเมริกัน วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมจีน ฯลฯ) ซึ่งทำให้เนื้อหาของบทความมีแนวโน้มที่จะละเลยด้าน/มุมมองอื่น ๆ ของหัวข้อนั้น ๆ

ตัวอย่างการนำเสนอที่ไม่ครอบคลุมมุมมองสากลของหัวข้อ

  • ศาล เป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดยดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์" — เป็นการเสนอมุมมองเพียงศาลในประเทศไทย ในขณะที่ศาลเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งหลายประเทศทั่วโลก และรวมทั้งประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ด้วย
  • วุฒิสภา เป็นสภานิติบัญญัติสภาหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกับสภาผู้แทนราษฎรแล้วประกอบเป็นรัฐสภา วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจำนวน 200 คน ตามวิธีแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง" — มีองค์กรในประเทศอื่น ๆ ที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า "วุฒิสภา" และมีที่มาและหน้าที่แตกต่างจากของประเทศไทย
  • สนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2478" — สนามกีฬาแห่งชาติ หรือ "องค์กรแห่งชาติ" ใด ๆ เป็นสิ่งที่สามารถมีอยู่ได้ในทุกชาติทั่วโลก

สำหรับเนื้อหาโดยละเอียดของหัวข้อนั้นในเขตภูมิศาสตร์ที่จำกัด อาจแยกออกมาเป็น "ศาสนาในประเทศไทย" เป็นต้น

หากพบว่าบทความใดมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมมุมมองสากลของหัวข้อ สามารถแจ้งโดยการใส่แม่แบบ {{มุมมองสากล}}