จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดของญี่ปุ่น)
เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทะโดฟุเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครโดยข้อบัญญัติ
政令指定都市 เซเรชิเตโทะชิ
designated city

นครศูนย์กลาง
中核市 ชูกะกุชิ
core city


นครพิเศษ
特例市 โทะกุเรชิ
special city


นคร
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทะกุเบะสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มะชิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มุระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
เขต
กุ
ward

ประเทศญี่ปุ่น แบ่งเขตการปกครองเป็น 47 เขตการปกครองระดับ "จังหวัด" หรือเรียกว่า "โทะโดฟุเก็ง" (ญี่ปุ่น: 都道府県 todōfuken ?) (อังกฤษ: Prefectures) ได้แก่

อนึ่ง เขตการปกครองในกรุงโตเกียว (ญี่ปุ่น: 東京都 โทเกียว-โตะ ?) มีการจัดเขตการปกครองท้องถิ่นพิเศษจากจังหวัดอื่น กล่าวคือ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นย่านชานเมือง มีเขตการปกครองดังเช่นจังหวัดอื่น แต่ฝั่งตะวันออก อันเป็นย่านเมืองเศรษฐกิจและมีประชากรหนาแน่น จำเป็นต้องมีการปกครองที่คล่องตัวตอบสนองกับเมืองใหญ่ จึงมีแขวงพิเศษ (ญี่ปุ่น: 特別区 โทะกุเบะสึ-กุ ?) จำนวน 23 แขวง หรือเรียกว่า "แขวงทั้งยี่สิบสาม" (ญี่ปุ่น: 23 区 นิจูซัน-กุ ?) ซึ่งมีสิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าการแขวงของตนเอง ดังเช่น กรุงเทพมหานคร และพัทยาของประเทศไทย

รายชื่อจังหวัดของญี่ปุ่น แบ่งตามภูมิภาค[แก้]

Japan prefectures.png
ฮกไกโด โทโฮะกุ คันโต ชูบุ

1.  ฮกไกโด

2.  อะโอะโมะริ
3.  อิวะเตะ
4.  มิยะงิ
5.  อะกิตะ
6.  ยะมะงะตะ
7.  ฟุกุชิมะ

8.  อิบะระกิ
9.  โทะชิงิ
10.  กุมมะ
11.  ไซตะมะ
12.  ชิบะ
13.  โตเกียว
14.  คะนะงะวะ

15.  นีงะตะ
16.  โทะยะมะ
17.  อิชิกะวะ
18.  ฟุกุอิ
19.  ยะมะนะชิ
20.  นะงะโนะ
21.  กิฟุ
22.  ชิซุโอะกะ
23.  ไอชิ

คันไซ ชูโงะกุ ชิโกะกุ คีวชู และ โอะกินะวะ

24.  มิเอะ
25.  ชิงะ
26.  เคียวโตะ
27.  โอซะกะ
28.  เฮียวโงะ
29.  นะระ
30.  วะกะยะมะ

31.  ทตโตะริ
32.  ชิมะเนะ
33.  โอะกะยะมะ
34.  ฮิโระชิมะ
35.  ยะมะงุชิ

36.  โทะกุชิมะ
37.  คะงะวะ
38.  เอะฮิเมะ
39.  โคชิ

40.  ฟุกุโอะกะ
41.  ซะงะ
42.  นะงะซะกิ
43.  คุมะโมะโตะ
44.  โออิตะ
45.  มิยะซะกิ
46.  คะโงะชิมะ
47.  โอะกินะวะ

ดูเพิ่ม[แก้]