นโยบายการต่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นโยบายต่างประเทศ เป็นนโยบายของรัฐ มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการในกิจการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนมากมีรูปแบบเป็นทวิภาคีและพหุภาคี[2] สารานุกรมบริแทนนิการะบุไว้ว่า นโยบายต่างประเทศ ของแต่ละประเทศนั้นจะพิจารณาตามนโยบายภายใน, นโยบายกับพฤติกรรมของประเทศตรงข้าม และแผนทางภูมิรัฐศาสตร์[2]

โดยปกติแล้วในประเทศที่ปกครองโดยระบบรัฐสภา จะมีคณะรัฐมนตรี อันมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ[3] ส่วนประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีจะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ โดยได้รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และบุคคลชั้นนำฝ่ายนิติบัญญัติ[3]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Wilsford 1995, pp. 347–352.
  2. 2.0 2.1 Foreign policy, Encyclopedia Britannica (published January 30, 2020).
  3. 3.0 3.1 ความหมายของ นโยบายต่างประเทศ Longdo Dict พจนานุกรม