รายชื่อเขตมหานครในประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตอภิมหานครโตเกียว (คันโต)
เขตมหานครเคฮันชิง (คิงกิ)
เขตมหานครของญี่ปุ่นในแถบไทเฮโย
เขตการจ้างงานโตเกียว
      เขตการจ้างงานโกเบ,       เขตการจ้างงานโอซากะ,
      เขตการจ้างงานเกียวโตะ,       เขตการจ้างงานนาโงยะ

นี่คือ รายชื่อเขตมหานคร (ญี่ปุ่น: 都市圏โรมาจิtoshiken) ในประเทศญี่ปุ่นตามจำนวนประชากรที่กำหนดโดยสำนักงานสถิติแห่งประเทศญี่ปุ่น (SBJ) และศูนย์บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ภูมิภาคที่มีประชากรส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นระหว่างโตเกียวและฟุกุโอกะมักเรียกว่า เข็มขัดไทเฮโย

สำมะโนประชากร[แก้]

Statistics Bureau of Japan สำนักงานสถิติแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ SBJ กำหนดพื้นที่มหานครว่าเป็นเมืองศูนย์กลางตั้งแต่หนึ่งเมืองขึ้นไปและเทศบาลรอบนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นเทศบาลรอบนอก เทศบาลต้องมีประชากรอย่างน้อย 1.5% ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เดินทางไปโรงเรียนหรือทำงานในศูนย์กลางเมืองใดเมืองหนึ่ง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองต้องเป็นนครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งจะมีประชากรขนาดเท่าใดก็ได้ หรือนครอื่น (นอกเหนือจากนครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น) ซึ่งมีประชากรอย่างน้อย 500,000 คน พื้นที่มหานครของเมืองที่เป็น "นครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น" จะเรียกว่าเป็น "เขตอภิมหานคร" (ญี่ปุ่น: 大都市圏โรมาจิdaitoshiken) ในขณะที่พื้นที่มหานครของเมืองที่ไม่ใช่ "นครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น" จะเรียกว่าเป็น "เขตมหานคร" (ญี่ปุ่น: 都市圏โรมาจิtoshiken) หากเมืองศูนย์กลางหลายเมืองอยู่ใกล้กันมากพอจนเมืองรอบนอกทับซ้อนกัน เมืองเหล่านั้นจะถูกรวมเข้าด้วยกันและกำหนดพื้นที่เมืองใหญ่เพียงแห่งเดียวแทนที่จะเป็นอิสระต่อกัน

สำมะโนประชากร ปี 2015[แก้]

เขตมหานครที่เขียนด้วยตัวหนาคือเขตอภิมหานคร 11 แห่งของญี่ปุ่น[1]

ที่ เขตมหานคร จังหวัด เมืองหลัก ประชากร
1 เขตอภิมหานครโตเกียว (บ้างเรียกแถบคันโต) โตเกียว, จังหวัดคานากาวะ, จังหวัดไซตามะ, จังหวัดชิบะ, จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดกุมมะ, จังหวัดยามานาชิ 23 เขตพิเศษโตเกียว, นครโยโกฮามะ, นครซางามิฮาระ, นครคาวาซากิ, นครชิบะ, นครไซตามะ 37,273,866
2 เขตอภิมหานครเคฮันชิง (บ้างเรียกแถบคิงกิ) จังหวัดโอซากะ, จังหวัดเกียวโต, จังหวัดเฮียวโงะ, จังหวัดนาระ, จังหวัดชิงะ, จังหวัดวากายามะ นครโอซากะ, นครซาไก, นครโกเบ, นครเกียวโต 19,302,746
3 เขตอภิมหานครชูเกียว จังหวัดไอจิ, จังหวัดกิฟุ, จังหวัดมิเอะ นครนาโงยะ 9,363,221
4 เขตอภิมหานครฟูกูโอกะ-คิตะกีวชู จังหวัดฟูกูโอกะ นครฟูกูโอกะ, นครคิตะกีวชู 5,538,142
5 เขตอภิมหานครชิซูโอกะ-ฮามามัตสึ จังหวัดชิซูโอกะ นครชิซูโอกะ, นครฮามามัตสึ 2,842,151
6 เขตอภิมหานครซัปโปโระ กิ่งจังหวัดอิชิการิ ใน ฮกไกโด นครซัปโปโระ 2,636,254
7 เขตอภิมหานครเซ็นได จังหวัดมิยางิ นครเซ็นได 2,256,964
8 เขตอภิมหานครฮิโรชิมะ จังหวัดฮิโรชิมะ นครฮิโรชิมะ 2,096,745
9 เขตมหานครอุตสึโนมิยะ จังหวัดโทจิงิ นครอุตสึโนมิยะ 1,655,673
10 เขตอภิมหานครโอกายามะ จังหวัดโอกายามะ นครโอกายามะ 1,639,414
11 เขตอภิมหานครคูมาโมโตะ จังหวัดคูมาโมโตะ นครคูมาโมโตะ 1,492,975
12 เขตอภิมหานครนีงาตะ จังหวัดนีงาตะ นครนีงาตะ 1,395,612
13 เขตมหานครคาโงชิมะ จังหวัดคาโงชิมะ นครคาโงชิมะ 1,126,639
14 เขตมหานครมัตสึยามะ จังหวัดเอฮิเมะ นครมัตสึยามะ 706,883

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Statistics Bureau of Japan, 2015 Census Final Data

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]