ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Portrait of Ito Hirobumi
Portrait of Katsura Tarō
Portrait of Eisaku Satō
Portrait of Shinzō Abe
  • บนซ้าย: อิโต ฮิโรบูมิ กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1885
  • บนขวา: คัตสึระ ทาโร เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในสมัยจักรวรรดิ และดำรงตำแหน่งต่างกันสามช่วง
  • ล่างซ้าย: เอซากุ ซาโต เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันนานที่สุดตั้งแต่ ค.ศ. 1964 ถึง 1972 จนกระทั่งชินโซ อาเบะ ทำลายสถิตินี้ลงในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020
  • ล่างขวา: ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด โดยดำรงตำแหน่งใน ค.ศ. 2006 ถึง 2007 และอีกครั้งใน ค.ศ. 2012 ถึง 2020

บทความนี้ว่าด้วยรายชื่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลของจักรวรรดิญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น

ตามรัฐธรรมนูญเมจิหรือรัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นในรัชสมัยเมจิ องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้เลือกและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจวบจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังจากนั้น มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหลังสงคราม ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงมีที่มาจากการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนอีกทีหนึ่ง โดยมีองค์จักรพรรดิเป็นผู้แต่งตั้งตามขนบธรรมเนียม

ยุคเมจิ: พ.ศ. 2428–2455 (ค.ศ. 1885–1912)[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิ (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2410 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2455)

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

ที่มา[แก้]

1 1 อิโต ฮิโรบูมิ
- 22 ธันวาคม 2428 30 เมษายน 2431 2 ปี 131 วัน -
2 2 คูโรดะ คิโยตากะ
(黒田清隆)
- 30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
1 ปี 179 วัน -
รักษาการ - ซันโจ ซาเนโตมิ

(三條 實美)

- 25 ตุลาคม พ.ศ. 2432

(ค.ศ. 1889)

24 ธันวาคม พ.ศ. 2432

(ค.ศ. 1889)

61 วัน -
3 3 ยามางาตะ อาริโตโมะ
(山縣有朋)
- 24 ธันวาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
1 ปี 134 วัน กองทัพ
1890 กองทัพ
4 4 มัตสึกาตะ มาซาโยชิ
(松方正義)
- 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
1 ปี 95 วัน -
1892 -
5 (1) อิโต ฮิโรบูมิ
(伊藤博文)
- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2439
(ค.ศ. 1896)
4 ปี 24 วัน -
มี.ค.

1894

-
ก.ย.

1894

-
รักษาการ - คูโรดะ คิโยตากะ

(黒田 清隆)

- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2439

(ค.ศ. 1896)

18 กันยายน พ.ศ. 2439

(ค.ศ. 1896)

18 วัน ประธานองคมนตรีแห่งญี่ปุ่น
6 (4) มัตสึกาตะ มาซาโยชิ
(松方正義)
- 18 กันยายน พ.ศ. 2439
(ค.ศ. 1896)
12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
1 ปี 117 วัน -
7 (1) อิโต ฮิโรบูมิ
(伊藤博文)
- 12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
170 วัน -
มี.ค.

1898

-
8 5 โอกูมะ ชิเงโนบุ
(大隈重信)
- 30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
132 วัน พรรครัฐธรรมนูญ

(พรรคเก็นเซ)

ส.ค.

1898

9 (3) ยามางาตะ อาริโตโมะ
(山縣有朋)
- 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
1 ปี 346 วัน กองทัพ
10 (1) อิโต ฮิโรบูมิ
(伊藤博文)
- 19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
204 วัน สมาคมริกเก็นเซ
รักษาการ - คิมโมจิ ไซอนจิ

(西園寺 公望)

- 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2444

(ค.ศ. 1901)

2 มิถุนายน พ.ศ. 2444

(ค.ศ. 1901)

23 วัน ประธานองคมนตรีแห่งญี่ปุ่น
11 6 คัตสึระ ทาโร
(桂 太郎)
- 2 มิถุนายน พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
4 ปี 220 วัน กองทัพ
1902
1903
1904
12 7 คิมโมจิ ไซอนจิ
(西園寺公望)
- 7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
2 ปี 190 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1908
13 (6) คัตสึระ ทาโร
(桂 太郎)
- 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
3 ปี 48 วัน กองทัพ
14 (7) คิมโมจิ ไซอนจิ
(西園寺公望)
- 30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
1 ปี 114 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1912

ยุคไทโช: พ.ศ. 2455–2469 (ค.ศ. 1912–1926)[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิไทโช (30 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2469)

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

ที่มา[แก้]

15 (6) คัตสึระ ทาโร
(桂 太郎)
- 21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
62 วัน -
16 8 ยามาโมโตะ กนโนเฮียวเอะ
(山本權兵衞)
- 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
1 ปี 56 วัน กองทัพ
17 (5) โอกูมะ ชิเงโนบุ
(大隈重信)
- 16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
2 ปี 177 วัน สมาคมพันธมิตรแห่งรัฐธรรมนูญ

(สมาคมริกเก็น โดชิกิ)

1915
18 9 มาซาตาเกะ เทราอูจิ|
(寺内正毅)
- 9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
1 ปี 356 วัน กองทัพ
1917
19 10 ฮาระ ทากาชิ
(原敬)
- 29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
3 ปี 37 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1920
รักษาการ - อุชิดะ โคไซ

(内田 康哉)

- 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464

(ค.ศ. 1921)

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464

(ค.ศ. 1921)

9 วัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
20 11 โคเรคิโยะ ทากาฮาชิ
(高橋是清)
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
212 วัน สมาคมริกเก็นเซ
21 12 โทโมซาบูโร คาโต
(加藤友三郎)
- 12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
24 สิงหาคม พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
1 ปี 74 วัน กองทัพ
รักษาการ - อุชิดะ โคไซ

(内田 康哉)

- 24 สิงหาคม พ.ศ. 2466

(ค.ศ. 1923)

2 กันยายน พ.ศ. 2466

(ค.ศ. 1923)

8 วัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
22 (8) ยามาโมโตะ กนโนเฮียวเอะ
(山本權兵衞)
- 2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
128 วัน กองทัพ
23 13 เคโงะ คิโยอูระ
(清浦奎吾)
- 7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
157 วัน -
24 14 ทากาอากิ คาโต
(加藤高明)
1924 11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
28 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
1 ปี 232 วัน สมาคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

(เก็นเซไก)

รักษาการ - เรจิโร วะกะสึกิ
(若槻禮次郎)
- 28 มกราคม พ.ศ. 2469

(ค.ศ. 1926)

30 มกราคม พ.ศ. 2469

(ค.ศ. 1926)

2 วัน สมาคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

(เก็นเซไก)

25 15 - 30 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
1 ปี 81 วัน

ยุคโชวะ[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ (25 ธันวาคม พ.ศ. 2469 - 7 มกราคม พ.ศ. 2532)

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2469–2488 (ค.ศ. 1926–1945)[แก้]

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

ที่มา[แก้]

26 16 กิอิจิ ทะนะกะ
(田中義一)
- 20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
2 ปี 74 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1928
27 17 โอะซะจิ ฮะมะงุจิ
(濱口雄幸)
- 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
1 ปี 287 วัน พรรคริกเก็มมินเซ
1930
28 (15) เรจิโร วะกะสึกิ
(若槻禮次郎)
- 14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
244 วัน พรรคริกเก็มมินเซ
29 18 สีโยะชิ อินุไก
(犬養毅)
- 13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
155 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1932
รักษาการ - โคเรคิโยะ ทากาฮาชิ

(高橋是清)

- 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475

(ค.ศ. 1932)

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2475

(ค.ศ. 1932)

10 วัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
30 19 มะโกะโตะ ไซโต
(齋藤實)
- 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
2 ปี 44 วัน กองทัพ
31 20 เคซุเกะ โอะกะดะ
(岡田啓介)
- 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
1 ปี 246 วัน กองทัพ
1936
32 21 โคกิ ฮิโระตะ
(廣田弘毅)
- 9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
331 วัน -
33 22 เซ็นจูโร ฮะยะชิ
(林銑十郎)
- 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
123 วัน กองทัพ
1937
34 23 ฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ
(近衞文麿)
- 4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
1 ปี 216 วัน -
35 24 คิอิจิโร ฮิระนุมะ
(平沼騏一郎)
- 5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
238 วัน -
36 25 โนะบุยุกิ อะเบะ
(阿部信行)
- 30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
140 วัน กองทัพ
37 26 มิสีมะซะ โยะไน
(米内光政)
- 16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
189 วัน กองทัพ
38 ฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ
(近衞文麿)
- 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
1 ปี 89 วัน -
39 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
สมาคมไทเซ โยกุซันไก
40 27 ฮิเดะกิ โทโจ
(東條英機)
- 18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
2 ปี 279 วัน สมาคมไทเซ โยกุซันไก
1942
41 28 คุนิอะกิ โคะอิโซะ
(小磯國昭)
- 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
260 วัน สมาคมไทเซ โยกุซันไก
42 29 คันตะโร ซุซุกิ
(鈴木貫太郎)
- 7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
133 วัน -

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2488–2532 (ค.ศ. 1945–1989)[แก้]

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

พรรคการเมือง[แก้]

43 30 เจ้าชายนะรุฮิโกะ เจ้าฮิงะชิกุนิ
(東久邇宮稔彦王)
- 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
54 วัน สมาชิกราชวงศ์
44 31 คิจูโร ชิเดะฮะระ
(幣原喜重郎)
- 9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
226 วัน พรรคก้าวหน้าแห่งญี่ปุ่น
45 32 ชิเงรุ โยชิดะ
(吉田茂)
1946 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
1 ปี 3 วัน พรรคเสรี
46 33 เทะสึ คะตะยะมะ
(片山哲)
1947 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
292 วัน พรรคสังคมนิยม
47 34 ฮิโตะชิ อิชิดะ
(芦田均)
- 10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
220 วัน พรรคประชาธิปไตย
48 (32) ชิเงรุ โยชิดะ
(吉田茂)
- 15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
6 ปี 57 วัน พรรคเสรี
49 1949 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
50 1952 30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
51 1953 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
52 35 อิชิโร ฮะโตะยะมะ
(鳩山一郎)
- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
2 ปี 14 วัน พรรคประชาธิปไตย
53 1955 19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
54 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
พรรคเสรีประชาธิปไตย
55 36 ทันซัง อิชิบะชิ
(石橋湛山)
- 23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
65 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
56 37 โนะบุซุเกะ คิชิ
(岸信介)
- 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
3 ปี 146 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
57 1958 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
58 38 ฮะยะโตะ อิเกะดะ
(池田勇人)
- 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1960)
4 ปี 114 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
59 1960 8 ธันวาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
60 1963 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
61 39 เอซะกุ ซะโต
(佐藤榮作)
- 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
7 ปี 242 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
62 1967 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
63 1969 14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
64 40 คะกุเอ ทะนะกะ
(田中角榮)
- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
2 ปี 156 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
65 1972 22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
66 41 ทะเกะโอะ มิกิ
(三木武夫)
- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
2 ปี 16 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
67 42 ทะเกะโอะ ฟุกุดะ
(福田赳夫)
1976 24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
1 ปี 349 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
68 43 มะซะโยะชิ โอฮิระ
(大平正芳)
- 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
1 ปี 189 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
69 1979 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
12 มิถุนายนพ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
รักษาการ - มะซะโยะชิ อิโตะ

(伊東正義)

- 12 มิถุนายน พ.ศ. 2523

(ค.ศ. 1980)

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523

(ค.ศ. 1980)

35 วัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
70 44 เซ็งโก ซุซุกิ
(鈴木善幸)
1980 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
2 ปี 134 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
71 45 ยาซูฮิโระ นากาโซเนะ
(中曾根康弘)
- 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
4 ปี 345 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
72 1983 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
22 กรกฎาคมพ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
73 1986 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
74 46 โนะโบะรุ ทะเกะชิตะ
(竹下登)
- 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
1 ปี 210 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย

ยุคเฮเซ: พ.ศ. 2532–2562 (ค.ศ. 1989–2019)[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ (7 มกราคม พ.ศ. 2532 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562)

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

พรรคการเมือง[แก้]

75 47 โซซุเกะ อุโนะ
(宇野宗佑)
- 3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
69 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
76 48 โทชิกิ ไคฟุ
(海部俊樹)
- 10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
2 ปี 88 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
77 1990 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
78 49 คิอิจิ มิยะซะวะ
(宮澤喜一)
- 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
1 ปี 278 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
79 50 โมะริฮิโระ โฮะโซะกะวะ
(細川護熙)
1993 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
263 วัน พรรคญี่ปุ่นใหม่
80 51 สึโตะมุ ฮะตะ
(羽田孜)
- 28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
64 วัน พรรคการฟื้นฟูแห่งญี่ปุ่น
81 52 โทมิอิ มูรายามะ
(村山富市)
- 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
1 ปี 196 วัน พรรคสังคมนิยมญี่ปุ่น
82 53 ริวตะโร ฮะชิโมะโตะ
(橋本龍太郎)
- 11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
2 ปี 201 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
83 1996 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
84 54 เคโซ โอะบุชิ
(小渕恵三)
- 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
2 ปี 201 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
85 55 โยะชิโร โมะริ
(森喜朗)
- 5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
1 ปี 22 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
86 2000 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
87 56 จุงอิชิโร โคะอิซุมิ
(小泉純一郎)
- 26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
5 ปี 154 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
88 2003 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
89 2005 21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
90 57 ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
- 26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
1 ปี 1 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
91 58 ยะซุโอะ ฟุกุดะ
(福田康夫)
- 26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
365 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
92 59 ทะโร อะโซ
(麻生太郎)
- 24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
358 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
93 60 ยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ
(鳩山由紀夫)
2009 16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
266 วัน พรรคประชาธิปไตย
94 61 นะโอะโตะ คัง
(菅 直人)
- 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
1 ปี 87 วัน พรรคประชาธิปไตย
95 62 โยะชิฮิโกะ โนะดะ
(野田 佳彦)
- 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012)
1 ปี 116 วัน พรรคประชาธิปไตย
96 (57) ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
2012 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(ค.ศ. 2012)

14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(ค.ศ. 2014)

7 ปี 266 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
97 2014 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(ค.ศ. 2014)

22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ค.ศ. 2017)

98 2017 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ค.ศ. 2017)

16 กันยายน พ.ศ. 2563

(ค.ศ. 2020)

ยุคเรวะ: พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) – ปัจจุบัน[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลา[แก้]

ดำรงตำแหน่ง[แก้]

พรรคการเมือง[แก้]

99
63
โยชิฮิเดะ ซูงะ
(菅 義偉)
- 16 กันยายน พ.ศ. 2563

(ค.ศ. 2020)

4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ค.ศ. 2021)

1 ปี 19 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
100
64
ฟูมิโอะ คิชิดะ
(岸田 文雄)
- 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ค.ศ. 2021)

31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ค.ศ. 2021)

พรรคเสรีประชาธิปไตย
101
2021 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ค.ศ. 2021)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]