รายชื่อทะเลสาบในประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อทะเลสาบในประเทศญี่ปุ่น เรียงลำดับจากขนาดพื้นที่ผิวน้ำ

ลำดับ ชื่อ
ภูมิภาค
จังหวัด¹
ชุมชน น้ำ พื้นน้ำ
(กม²)
ความลึกสูงสุด
(ม)
ความสูง
เหนือทะเล
(ม)
ปริมาตรน้ำ
(ม³)
1 บิวะ คันไซ ชิงะ โอสึ, คูซัตสึ, ฮิงาชิ-โอมิ, ฮิโกเนะ
นางาฮามะ, โมริยามะ, โอมิ-ฮาชิมัง
ทากาชิมะ, ยาซุ, ไมบาระ
น้ำจืด 670.3 103.8 85 27500
2 คาซูมิงาอูระ คันโต อิบะระกิ สึชิอุระ, อิชิโอะกะ, โอะมิตะมะ, อินะชิกิ
อะมิ, คะซุมิงะอุระ, นะเมะงะตะ, อิตะโกะ, มิโฮะ
น้ำจืด 167.6 7.10 0 850
3 ซาโรมะ ฮกไกโด โอค็อตสค์ คิตะมิ, ซะโระมะ, ยุเบะสึ น้ำกร่อย 151.9 19.6 0 1300
4 อินาวาชิโระ โทโฮะกุ ฟุกุชิมะ โคริยะมะ, อะอิซุวะกะมะสึ, อินะวะชิโระ น้ำจืด 103.3 17.1 514 5400
5 นากาอูมิ ซันอิง ชิมะเนะ
ทตโตะริ
มะสึเอะ, โยะนะโงะ, ยะซุงิ
ซะไกมินะโตะ, ฮิงะชิ-อิซุโมะ
น้ำกร่อย 86.2 17.1 0 470
6 คุชชาโระ ฮกไกโด คุชิโระ เทะชิกะงะ น้ำจืด 79.3 117.5 121 22500
7 ชินจิ ซันอิง ชิมะเนะ มะสึเอะ, อิซุโมะ, ฮิกะวะ น้ำกร่อย 79.1 6.0 0 340
8 ชิโกะสึ ฮกไกโด โอค็อตสค์ ชิโทะเซะ น้ำจืด 78.4 360.1 247 20900
9 โทยะ ฮกไกโด อิบุริ โทยะโกะ, โซเบะสึ น้ำจืด 70.7 179.9 84 8190
10 ฮามานะ โทไก ชิซุโอะกะ ฮะมะมะสึ, โคะซะอิ, อะระอิ น้ำกร่อย 65.0 13.1 0 350
11 โอะงะวะระ โทโฮะกุ อะโอะโมะริ มิซะวะ, โทโฮะกุ, รกกะโช น้ำกร่อย 62.2 24.4 0 714
12 โทะวะดะ โทโฮะกุ อะโอะโมะริ
อะกิตะ
โทะวะดะ, โคะซะกะ น้ำจืด 61.0 326.8 400 4190
13 โนะโตะโระ ฮกไกโด โอค็อตสค์ อะบะชิริ น้ำกร่อย 58.4 23.1 0
14 ฟูเร็ง ฮกไกโด เนะมุโระ เนะมุโระ, เบะสึไก น้ำกร่อย 57.5 13.0 0
15 คิตะอุระ คันโต อิบะระกิ คะชิมะ, โฮะโกะตะ, นะเมะงะตะ, อิตะโกะ น้ำจืด 35.2 7.0 0
16 อะบะชิริ ฮกไกโด โอค็อตสค์ อะบะชิริ, โอโซะระ น้ำกร่อย 32.3 16.1 0
17 ทะเลสาบอักเกะชิ ฮกไกโด คุชิโระ อักเกะชิ น้ำจืด 32.3 11.0 0
18 ฮะชิโร โทโฮะกุ อะกิตะ คะตะงะมิ, โอะงะ, โกะโจเมะ, อิกะวะ, โองะตะ น้ำจืด 27.7 12.0 0
19 ทะซะวะ โทโฮะกุ อะกิตะ เซ็นโบะกุ น้ำจืด 25.8 423.4 249 7200
20 มะชู ฮกไกโด คุชิโระ เทะชิกะงะ น้ำจืด 19.2 211.4 351
21 จูซัง โทโฮะกุ อะโอะโมะริ โกะโชะงะวะระ, สึกะรุ, นะกะโดะวะริ น้ำกร่อย 18.1 1.5 0
22 คุตชะโระ ฮกไกโด โซยะ ฮะนะตนเบะสึ น้ำจืด 13.3 3.3 0
23 อะกัง ฮกไกโด คุชิโระ คุชิโระ น้ำจืด 13.0 44.8 420 249
24 ซุวะ จูบุ นะงะโนะ โอะกะยะ, ซุวะ, ชิโมะซุวะ น้ำจืด 12.9 7.6 759 63
25 ชูเซ็นจิ คันโต โทะชิงิ นิกโก น้ำจืด 11.8 163.0 1269
26 อิเกะดะ คิวชู คะโงะชิมะ อิบุซุกิi น้ำจืด 10.9 233.0 66
27 คัตตะระ ฮกไกโด อิบุริ ชิระโอะอิ น้ำจืด 4.68 148 258

อ้างอิง[แก้]