คำขวัญประจำชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญประจำชาติ (อังกฤษ: state motto) คือ สิ่งที่ใช้อธิบายประเทศต่างๆ โดยใช้วลีที่สั้น และกระชับ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับ แนวความคิด แรงจูงใจ การปลุกใจ เอกลักษณ์ หรือความภาคภูมิใจสำหรับชาตินั้น ๆ

รายการคำขวัญประจำชาติของแต่ละประเทศ[แก้]

รายการต่อไปนี้ เรียงตามชื่อประเทศโดยลำดับตัวอักษรไทย

[แก้]

[แก้]

p [11]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • ทาจิกิสถาน -
 • แทนซาเนีย -
 • ไทย
  • ของเดิม (พ.ศ. 2416 - 2453) - สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิ สาธิกา (บาลี, ความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ) [19]
  • ปัจจุบัน (หลัง พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา - ไม่เป็นทางการ) ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [20]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา". สืบค้นเมื่อ 2006-08-05. 
 2. "Banco de Guatemala - Bills and Currency in Current Circulation". สืบค้นเมื่อ 2008-03-11. 
 3. "Republic of Ghana: The Ghana Coat of Arms". สืบค้นเมื่อ 2006-08-16. 
 4. "Constitution de la République Gabonaise" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2008-01-19. 
 5. "Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - Guyana". สืบค้นเมื่อ 2006-08-02. 
 6. "OIF - Guinée : Loi fondamentale". สืบค้นเมื่อ 2006-08-22. (ฝรั่งเศส)
 7. Article 21 of "Constitution de la Guinée-Bissau". สืบค้นเมื่อ 2006-08-22. (ฝรั่งเศส)
 8. "Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - Grenada". สืบค้นเมื่อ 2006-08-02. 
 9. "Seatle Gambia Association - Coat of Arms of The Gambia". สืบค้นเมื่อ 2006-08-15. 
 10. "La Constitutioni de la République de Côte d'Ivoire". สืบค้นเมื่อ 2006-08-08. (ฝรั่งเศส)
 11. --~~~~ jjj
 12. "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน". สืบค้นเมื่อ 2006-08-05. 
 13. As shown on the coat of arms of Georgia
 14. Independence
 15. "Constitution de la République du Tchad 1996". สืบค้นเมื่อ 2006-08-08. (ฝรั่งเศส)
 16. As shown on the Coat of arms of Chile.
 17. ตามที่ปรากฏใน ตราประจำชาติซิมบับเว
 18. ตามที่ปรากฏใน ตราประจำชาติแซมเบีย
 19. ตามที่ปรากฏใน ตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5
 20. ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2546. ส่วนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 21. "The Government of Brunei Darussalam - National Flag and Crest". สืบค้นเมื่อ 2006-08-05. 
 22. ดังปรากฏในตราแผ่นดินของบอตสวานา
 23. Article 7 of "Constitution de la République du Burundi" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2006-08-05. (ฝรั่งเศส)
 24. Embassy of France in the U.S. - Liberty, Equality, Brotherhood
 25. "Government of Malaysia - Malaysian flag and crest". สืบค้นเมื่อ 2006-08-23. 
 26. As shown on the 1908 coat of arms of Australia
 27. As shown on the coat of arms.
 28. "Constitution de la Principauté d'Andorre". สืบค้นเมื่อ 2006-08-02. (ฝรั่งเศส)
 29. As shown on the back of coins; see for instance this photo of a 1992 25 centavos coin.
 30. ตามที่ปรากฏใน ธงชาติอิรัก
 31. http://www.bookrags.com/browse/Encyclopedia%20of%20Religious%20Practices/50
 32. มาตรา 18 ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระบุว่า "ธงชาติอิหร่านมีลักษณะเป็นแถบสีเขียว สีขาว สีแดง ภายในมีสัญลักษณ์ประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และคำขวัญประจำชาติอยู่ด้วย"
 33. "Iranian Empire (Pahlavi dynasty) : Imperial standards". สืบค้นเมื่อ 2007-05-03. 
 34. "Discover Uruguay". สืบค้นเมื่อ 2006-10-28.