คำขวัญประจำชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

คำขวัญประจำชาติ (อังกฤษ: state motto) คือ สิ่งที่ใช้อธิบายประเทศต่างๆ โดยใช้วลีที่สั้น และกระชับ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับ แนวความคิด แรงจูงใจ การปลุกใจ เอกลักษณ์ หรือความภาคภูมิใจสำหรับชาตินั้น ๆ

รายการคำขวัญประจำชาติของแต่ละประเทศ[แก้]

รายการต่อไปนี้ เรียงตามชื่อประเทศโดยลำดับตัวอักษรไทย

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • ทาจิกิสถาน -
 • แทนซาเนีย -
 • ไทย
  • ของเดิม (พ.ศ. 2416 - 2453) - สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิ สาธิกา (บาลี, ความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ) [18]
  • ปัจจุบัน (หลัง พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา - ไม่เป็นทางการ) ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [19]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา". http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-05. 
 2. "Banco de Guatemala - Bills and Currency in Current Circulation". http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/en/currency%20and%20bills/Monedas%20y%20Billetes%20Translation.htm&e=18108. เรียกข้อมูลเมื่อ 2008-03-11. 
 3. "Republic of Ghana: The Ghana Coat of Arms". http://www.ghana.gov.gh/living/coatofarms.php. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-16. 
 4. "Constitution de la République Gabonaise" (PDF). http://www.accpuf.org/images/pdf/cm/gabon/031-tf-txt_const.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 2008-01-19. 
 5. "Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - Guyana". http://www.caricom.org/jsp/community/guyana.jsp?menu=community. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-02. 
 6. "OIF - Guinée : Loi fondamentale". http://droit.francophonie.org/doc/html/gn/con/fr/1990/1990dfgncofr1.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-22. (ฝรั่งเศส)
 7. Article 21 of "Constitution de la Guinée-Bissau". http://www.cmseducation.org/wconsts/guibis.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-22. (ฝรั่งเศส)
 8. "Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - Grenada". http://www.caricom.org/jsp/community/grenada.jsp?menu=community. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-02. 
 9. "Seatle Gambia Association - Coat of Arms of The Gambia". http://www.seagam.org/Coarms.htm. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-15. 
 10. "La Constitutioni de la République de Côte d'Ivoire". http://www.abidjan.net/gouvernement/constitution.htm. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-08. (ฝรั่งเศส)
 11. "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน". http://www.elaw.org/resources/text.asp?ID=1730. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-05. 
 12. As shown on the coat of arms of Georgia
 13. Independence
 14. "Constitution de la République du Tchad 1996". http://www.cefod.org/Fichiers%20web/Constitution%20Tchadienne.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-08. (ฝรั่งเศส)
 15. As shown on the Coat of arms of Chile.
 16. ตามที่ปรากฏใน ตราประจำชาติซิมบับเว
 17. ตามที่ปรากฏใน ตราประจำชาติแซมเบีย
 18. ตามที่ปรากฏใน ตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5
 19. ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2546. ส่วนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 20. "The Government of Brunei Darussalam - National Flag and Crest". http://www.brunei.gov.bn/about_brunei/flag.htm. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-05. 
 21. ดังปรากฏในตราแผ่นดินของบอตสวานา
 22. Article 7 of "Constitution de la République du Burundi" (PDF). http://www.idlo.int/texts/leg5567.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-05. (ฝรั่งเศส)
 23. Embassy of France in the U.S. - Liberty, Equality, Brotherhood
 24. "Government of Malaysia - Malaysian flag and crest". http://www.gov.my/MYGOV/BI/Directory/Government/AboutMsianGov/MsianFlagAndCrest/. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-23. 
 25. As shown on the 1908 coat of arms of Australia
 26. As shown on the coat of arms.
 27. "Constitution de la Principauté d'Andorre". http://www.coprince-fr.ad/frances/consti.htm. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-08-02. (ฝรั่งเศส)
 28. As shown on the back of coins; see for instance this photo of a 1992 25 centavos coin.
 29. ตามที่ปรากฏใน ธงชาติอิรัก
 30. http://www.bookrags.com/browse/Encyclopedia%20of%20Religious%20Practices/50
 31. มาตรา 18 ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระบุว่า "ธงชาติอิหร่านมีลักษณะเป็นแถบสีเขียว สีขาว สีแดง ภายในมีสัญลักษณ์ประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และคำขวัญประจำชาติอยู่ด้วย"
 32. "Iranian Empire (Pahlavi dynasty) : Imperial standards". http://www.fotw.net/flags/ir_imp-i.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 2007-05-03. 
 33. "Discover Uruguay". http://www.discoveruruguay.com/about_uruguay_general_information.htm. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-10-28.