คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา
Logo ThaiMed.BUU.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine, Burapha University
ที่อยู่ที่ตั้ง 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้ง7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
คณบดีนายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
วารสารวารสารคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร
สีประจําคณะ     สีเขียวไพร
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
เว็บไซต์www.thaimed.buu.ac.th

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine, Burapha University) เป็นคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติคณะ[แก้]

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในการจัดตั้งครั้งแรก ใช้ชื่อหน่วยงานว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 1 - 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3 – 4 สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3 – 4 นั้น ได้รับที่ดินและงบประมาณจากจังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการก่อสร้างอาคาร 2 หลัง เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารหอพัก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ 15 ไร่ ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร” และจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกำกับดูแล เพื่อจัดการเรียนการสอนและอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ต่อมากระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่ของโรงพยาบาล จึงได้มอบให้สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแล ส่วนของการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3 – 4 ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี[1]

หลักสูตร[แก้]

การศึกษาจะแบ่งเป็น

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. [http://thaimed.buu.ac.th/history/frontend/index ข้อมูลความเป็นมาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา]