มหาวิทยาลัยเอเชียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเอเชียน
Asian University
AsianUST Logo.jpg
คติพจน์ Wisdom with Integrity
สถาปนา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง 89 หมู่ 12 ถนนทางหลวง 331 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University - Asian U) หรือเดิมชื่อ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย[1] (Asian University of Science and Technology - Asian UST) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติซึ่งจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ชาวต่างชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540[2] ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 25 กิโลเมตร

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรมัธยมปลาย หรือ The College[แก้]

หลักสูตรมัธยมปลายสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program (IP) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในระบบ วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ

หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree)[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration - BBA) โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (Marketing)
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ (Management)
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems or MIS)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Bachelor of Engineering - B.Eng) โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering - BEng(ME) )
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Bachelor of Engineering in Electrical Engineering - BEng(EE) )
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (Bachelor of Engineering in Information Systems Engineering - BEng(ISE) )
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Bachelor of Science in Technology Management - BSc(TM) )

คณะศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts - BA) โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Bachelor of Arts in English for Business Communication - BA)
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ภาควิชามัลติมีเดีย (Bachelor of Arts in Multimedia - BAM)

หลักสูตรปริญญาโท (Master Degree)[แก้]

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)วิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) วิชาการจัดการ

หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป (English Immersion Programme - EIP)[แก้]

เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ทำงานในองค์กรธุรกิจ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 12°50′42″N 101°00′28″E / 12.844930°N 101.007789°E / 12.844930; 101.007789