มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบ:Primary sources

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
Stamford International University
คติพจน์ The Difference is Real
สถาปนา 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร. บุญมาก ศิริเนาวกุล
ที่ตั้ง ไทย
วิทยาเขตกรุงเทพฯถนนพระรามที่ 9 กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตหัวหิน
ถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

{{{coor}}}13°44′05″N 100°39′44″E / 13.73471°N 100.662186°E / 13.73471; 100.662186พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′05″N 100°39′44″E / 13.73471°N 100.662186°E / 13.73471; 100.662186
เว็บไซต์ http://www.stamford.edu

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (อังกฤษ: Stamford International University) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีวิทยาเขตอยู่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1458 ถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และมีวิทยาเขตอีกหนึ่งแห่ง คือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 16 ถนนมอเตอร์เวย์ (กม.2) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งเนื้อหาการสอนจะช่วยให้นักศึกษานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ควบคู่กับสังคมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีหลากหลายสาขาทางวิชาการ เช่นหลักสูตรบริหารธุรกิจ, หลักสูตรศิลปศาสตร์, หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการไว้วางใจจากหลายๆ มหาวิทยาลัย เช่น อเมริกา, ยุโรป และออสเตรเลีย ในการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดตั้งครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ในปี พ.ศ. 2493 ด้วยหลักสูตรที่เป็นสากลและทันสมัย และได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[1]

จากประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมานานกว่า 57 ปี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกว่า 15 ปีในประเทศไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ช่วยคุณเตรียมตัวสู่โลกแห่งการแข่งขัน ด้วยการเรียนการสอนในระบบการศึกษาที่ทันสมัย พร้อมความรู้ที่ได้รับทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน ภายใต้ธรรมชาติแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามของ ปาล์มฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท (หัวหิน) หลักสูตรภาษาไทย และภายใต้สังคมเมืองแห่งความทันสมัยของกรุงเทพฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสูตร ซึ่งสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายใน 3 ปี หรือ 9 เทอมประกอบด้วย

คณะวิชา/หลักสูตรระดับปริญญาตรี[แก้]

ภาคภาษาอังกฤษ

 • Business Administration (B.B.A.)
  • Accounting
  • Finance
  • Management
  • International Business
  • Marketing & Brand Management
  • Airline Business Management
  • Information System Management
 • Liberal Arts (B.A.)
  • Hospitality & Tourism Management
  • Communication Arts & News Media
  • English Language Studies
 • Science and technology (B.Sc.)
  • Information technology
  • Computer Animation

ภาคภาษาไทย

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  • สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกอล์ฟ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการสื่อสารทางธุรกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิชา/หลักสูตรระดับปริญญาโท[แก้]

ภาคภาษาอังกฤษ

 • Master of Business Administration (M.B.A.)
 • Master of Business Administration - Hospitality and Tourism Management (M.B.A. – H.T.M.)

ภาคภาษาไทย

 • Master of Business Administration (M.B.A.)
 • Master of Business Administration - Hospitality and Tourism Management (M.B.A. – H.T.M.)
 • Master of Business Administration - Bank and Financial Institutions Management (M.B.A. – B.F.M.)
 • Master of Business Administration - Information Technology Management (M.B.A. – I.T.M.)
 • Master of Business Administration - Business Technology Management (M.B.A. – B.T.M.)
 • Master of Public Administration (M.P.A.)

ทำไมถึงเลือกเรียนที่แสตมฟอร์ด[แก้]

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (หัวหิน) เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในภาคภาษาไทยทั้งหมด แต่มีการเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพิเศษในแต่ละสาขาวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (กรุงเทพฯ) เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในภาคภาษาอังกฤษทั้งหมด ในส่วนของนักศึกษาไทยที่มีพื้นฐานทางภาษาในระดับต่ำกว่ามาตรฐานสามารถพัฒนาสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลักสูตรในการเรียนปรับพื้นฐานภาษา ควบคู่กับการเรียน โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี

กล่าวโดยสรุป 5 เหตุผลที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 • Interactive academic approach
  • เรียนรู้ในชั้นเรียนขนาดเล็ก (Small Class size) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน เน้นการแสดงออก ค้นคว้า แสดงความคิดเห็น และศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
  • สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และเป็นธรรมชาติ ภายในสนามกอล์ฟปาล์มฮิลล์ (หัวหิน) ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้
 • Intensive English
  • ปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนไปพร้อมกับการเก็บหน่วยกิต
  • เสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ
 • 3 year Program
  • สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายใน 3 ปี
 • Real World Training and Development
  • โครงการฝึกงานให้แก่นักศึกษาในสถานประกอบการชั้นนำเป็นเวลา 480 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในวิชาชีพจริงก่อนสำเร็จการศึกษา
  • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยังประเทศต่างๆในแถบยุโรป จำนวน 2 เทอม
 • Professional Academic Team
  • เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยคณาจารย์ชั้นนำในแต่ละแขนงวิชา

อ้างอิง[แก้]

 1. สถาบันอุดมศึกษาเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]