มหาวิทยาลัยราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชธานี
Ratchathani University
RTU logo.jpg
สถาปนา 29 เมษายน พ.ศ. 2536
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาเขต วิทยาเขตอุดรธานี
ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เว็บไซต์ www.rtu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยาเขต 1 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี" และได้เปลี่ยนสถานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชธานี" เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชธานีเดิมชื่อ "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี" ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536 และได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ ยังได้ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร” ได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541

หลังจากนั้น ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยราชธานี" พร้อมทั้งได้เปลี่ยนวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรเป็น "มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี" จนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัย คือ มรธ เรียงตัวเป็นรูปเพชร วางอยู่บนฐานดอกบัวบาน ห้อมล้อมด้วยรัศมี ถัดออกไปเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวเลข 2546 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย วงนอกสุดเป็นช่อชัยพฤกษ์
 • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีแสด

หลักสูตร[แก้]

มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดดำเนินการ 5 คณะ 14 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
  • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
  • สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  • สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]