สถาบันอาศรมศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันอาศรมศิลป์
Arsomsilp Institute of the Arts
ตราสัญลักษณ์สถาบัน
สถาปนา 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประเภท เอกชน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
ที่ตั้ง เลขที่ ๓๙๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เว็บไซต์ http://www.arsomsilp.ac.th

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยที่ไม่แสวงหาผลกำไร[1] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549[2] โดยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ[3] ผู้ยื่นจดทะเบียน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี มีนายกสภาสถาบัน คือ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุลเป็นอธิการบดี

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง คือ การเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์อย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงถึงการขัดเกลาตนเองให้มีคุณค่า และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงสุด

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ได้แก่

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครูปฐมวัย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ผู้ประกอบการสังคม
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาแบบองค์รวม
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องได้เรียนวิชาพื้นฐาน 4 วิชา คือ วิชามงคลชีวิต วิชาธรรมชาติวิจักษณ์ วิชาการศึกษาชุมชนและสาระสัญจร และวิชาการดูแลสุขภาพองค์รวม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]