มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Phitsanulok University
PLU logo.jpg
สถาปนา 19 เมษายน พ.ศ. 2545
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
นายกสภาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวยพร สุนทรสมัย
ที่ตั้ง 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็บไซต์ http://www.plu.ac.th

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดิมชื่อ วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยอนุญาตให้นางสาวณัฐภัสสร รักเลี้ยง จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาชื่อ "วิทยาลัยพิษณุโลก"[1] ตั้งอยู่เลขที่ 639 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ 8 ไร่ โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2547 รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษาจำนวน 234 คน และได้เพิ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนเรื่อยมา รวมถึงการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย โดยจัดหาเนื้อที่เพิ่มเติมอีกจำนวน 92 ไร่ รวมเป็น 100 ไร่ในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"[2]

คณะที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีคณะที่เปิดทำการสอน ได้แก่

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะบัญชี
  • คณะศิลปศาสตร์

อ้างอิง[แก้]